Accounting of New Swedish Tax Legislation  |  Interviewed by Finago Blog  |  YouTube Economy News May  |  Consultant's Diary

Show newsletter in browser | Se nyhetsbrevet i webbläsare

Welcome | Välkommen

Peter Berg Accounting Consultant Peter Berg Redovisningskonsult

Photo Ulrich Schulte

EN: ... to the newsletter on corporate economy news from Peter Berg, accounting expert, author and lecturer on economy topics.

GDPR: You receive this newsletter because you're a subscriber or we had contact. The distribution is made with legitimate interest as legal basis. The personal info (name and e-mail address) is not distributed external. You can at any time cancell the mailings, just click here.

SW: ... till nyhetsbrevet om företagsekonomi från Peter Berg, redovisningsexpert, författare och föreläsare i ekonomiska ämnen.

GDPR: Du får detta nyhetsbrev därför att du är prenumerant eller för att vi har haft kontakt. Utskicken görs med intresseavvägning som rättslig grund. Personuppgifterna (namn och e-postadress) lämnas inte ut till utomstående. Du kan när som helst avsluta utskicken genom att klicka här.


Accounting of New Swedish Tax Legislation | Redovisning av nya skatteregler för företag

EN: The Swedish new corporate tax legislation has just been approved, but it might already affect the accounting and upcoming financial reports.

SW: Nya skatteregler för företagssektorn har just beslutats, men de nya reglerna kan redan nu påverka redovisningen och kommande rapporteringar. Här ser du hur varje del av skattepaketet påverkar redovisningen för olika kategorier av företag.

Jun 19, 2018: To the Article  |  Till artikeln


Finago Blog – Interview on New Corporate Tax Legislation | Intervju om nya skatteregler för företag

EN: I’ve been interviewed by the Finago Blog about the new Swedish corporate tax legislation that will be in force January 1, 2019. The interview is in Swedish.

SW: Jag har intervjuats av Finago Blog om Nya skatteregler för företagssektorn, som kommer att gälla från den 1 januari 2019.

Jun 18, 2018: To the Article | Till artikeln


YouTube Economy News May | Ekonominyheter maj

EN: The May edition of Economy News is out on YouTube! This is the third edition I've produced for RedovisningsHuset i Södertälje AB, with selected news of the month in Swedish for advisers and entrepreneurs.

SW: Nu finns ekonominyheterna för maj på YouTube! Detta är tredje utgåvan jag har producerat för RedovisningsHuset i Södertälje AB, med månadens nyheter i urval för rådgivare och företagare.

Jun 6, 2018: To the Article  |  Till artikeln


Top post | Populäraste inlägg BAS 2018

EN: The top post of the year so far is about 2018 edition of the Swedish BAS Chart of Accounts. It's still attracting visitors daily.

SW: Årets populäraste inlägg hittills handlar om BAS 2018. Artiklen lockar fortfarande läsare dagligen. Se nyheterna i BAS för 2018!

Apr 5, 2018: To the Article | Till artikeln


Consultant's Diary | Konsultens dagbok

EN: GDPR policy for customer, meetings with ambassadors of Cajutan in Bangkok, Rotary meeting in Stockholm, Huawei event in Stockholm, new business model for customer, conference with Wolters Kluwer in Gothenburg, live webinars for Accountor Training in Stockholm, articles for RedovisningsHuset i Södertälje AB, blog posts, newsletter for RedovisningsHuset i Södertälje AB, consultancy on standard agreement for customers, YouTube movies on corporate news, new assignments!

SW: GDPR-policy för kund, möten med Cajutans ambassadörer i Bangkok, Rotarymöte i Stockholm, Huawei-event i Stockholm, ny affärsmodell för kund, konferens med Wolters Kluwer i Göteborg, direktsända webbinarier för Accountor Training i Stockholm, artiklar för RedovisningsHuset i Södertälje AB, blogginlägg, nyhetsbrev för  RedovisningsHuset i Södertälje AB, uppdragsavtal för kund, YouTube-filmer Månadens Nyheter, nya uppdrag! 

Consultant's Diary  |  Konsultens dagbok: Today  |  Idag


Bringing Theory to Practice

By books, articles, research and lectures

Photo © Peter Berg (peter@hpberg.se)


Peter Berg Accounting Consultant, Bangkok
Peter Berg Redovisningskonsult, Stockholm

Blog: consultjourney.com
CV: linkedin.com/in/hpberg
E-mail: peter@hpberg.se

Dela på LinkedIn  |  Dela på Facebook

linkedinfacebook

EN: If you like this newsletter, please forward to your colleagues. New subscriber, click on the link "Subscribe" below and fill in e-mail address, first and last name. 

SW: Om du tycker om nyhetsbrevet, vidarebefordra till dina kollegor. Ny prenumerant, klicka på länken "Prenumerera" nedan.