Nyhetsbrev från Biogas Sydost. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Biogas Sydost nyhetsbrev nr 3 2018


Biogas Sydost firar 10 år!

Ja, det har faktiskt gått tio år sedan vi bildade det här nätverket! Fler medlemmar har anslutit sig på vägen och med gemensamma krafter har vi lyckats åstadkomma mycket i regionen!

Biogas Sydost 2008

Vid start sommaren 2008 såg läget ut så här:

 • Kollektivtrafikupphandling i Kalmar län 2007
 • 2 bussdepåer (blå)
 • 5 publika tankställen (grön)
 • 3 anläggningar med (röd) uppgradering
 • Biogas Sydost bildas

Biogas Sydost 2018

Så här långt har vi kommit idag:

 • Gemensam strategi- och handlingsplan för biogas till fordon 2014-17 med utblick 2020
 • 3 nya biogasanläggningar 2012-15 (10 – 80 GWh/år)
 • Kollektivtrafikupphandling i Växjö, 2013
 • 14 tankställen, 6 nya på gång
 • Kollektivtrafikupphandlingen i Kalmar län, 2016, 60 % eller 54 GWh/år biogas
 • 4 planerade anläggningar
 • Förstudie om flytande biogas till tunga fordon, sjöfart och industri 2016-17
 • Färdplan för en nationell LBG-arena/innovationskluster 2017-18

Tack alla för ett gott samarbete!


Nya tankställen i Karlskrona och Ljungby

Karlskrona har nu äntligen fått ett tankställe för biogas! Onsdagen den 30 maj hölls invigningen på Verkövägen 5. Placeringen mellan Preem, ICA Maxi och vid trafikleden från Polenfärjorna är nära nog perfekt. Representanter från Karlskrona kommun, Landstinget i Blekinge och E.ON har all anledning att vara nöjda. 

Ett par veckor senare, 19 juni, invigdes tankstället i Ljungby. Detta markerade Smålands hittills fjortonde tankställe, samt det tredje invigda för i år! 

Gänget som gjorde det möjligt i Karlskrona.

Grattis Ljungby!

Mera stöd till biogas

Innovationskluster för flytande biogas

Regeringen gav den 9 maj 2018 i uppdrag åt Statens energimyndighet att inrätta ett innovationskluster för flytande biogas i syfte att främja omställningen till fossilfrihet för tunga transporter, utlysa medel för utveckling och användning av flytande biogas i kombination med inrättandet av ett innovationskluster för flytande biogas. Totalt handlar det om 200 Mkr men de nu utlysta 5 Mkr är öronmärkta till själva klustret. När de övriga 195 Mkr kommer att utlysas och hur dessa två utlysningar hänger ihop är ännu inte känt. Bakgrunden till utlysningen är den färdplan som Fossilfritt Sverige, Regionförbundet i Kalmar län, Energigas Sverige och Energikontor Sydost/Biogas Sydost tog fram tillsammans med en expertgrupp bestående av ett tjugotal branschaktörer.

Stödet till produktion av biogas breddas

För att stärka konkurrensen och påskynda omställningen till förnybara energikällor föreslår regeringen i Vårändringsbudgeten 2018 att stödet till produktion av biogas breddas så att det omfattar fler substrat än gödsel, såsom matavfall och slam. För att finansiera denna breddning ökas stödet med 270 miljoner kronor under innevarande år.

Biogasutredning tillsatt

För att förbättra den svenska biogasens konkurrenskraft kommer regeringen att tillsätta en utredning om hur biogasens nytta som resurs tas till vara på bästa sätt och hur den kan ges konkurrenskraftiga villkor på både kort och lång sikt. Utredningen ska analysera marknadsförutsättningar och långsiktiga styrmedel för svensk biogas. Läs mer här.

Önskar er alla en trevlig sommar!

Läs fler nyheter på www.biogassydost.se


facebook

biogassydost.se

Du får detta nyhetsbrev som medlem i Biogas Sydost eller för att du har skrivit upp dig på något av våra nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här. 

Nyhetsbrevet skickas ut av Energikontor Sydost som är personuppgiftsansvarig. Vi sparar din epostadress så länge du är intresserad av att ta emot detta eller något annat av våra nyhetsbrev som vi skickar ut med hjälp av tjänsten Getanewsletter. På vår hemsida kan du läsa om hur Energikontor Sydost behandlar personuppgifter.