Problem att se innehållet? Se det i webbläsaren


Vikten av en bra distributionskedja

 

Konsultföretaget Gartner analyserar världens bästa Supply Chain Management (SCM) företag och här finner vi i topp företag som Unilever, McDonalds, Cisco systems, Amazon, Intel, och Inditex (Zara). Att dessa företag är framgångsrika och ledande i sina branscher är inte många som ifrågasätter. Med bland annat starkt fokus på SCM har god lönsamhet och tillväxt skapats.

Ett begrepp inom SCM är Materialadministration där fokus främst vänder sig mot optimering av lagernivåer, säkerhetslager, optimala inköpskvantiteter, batchstorlekar och ställtider i produktionen.

På Göthes Industribeslag arbetar inköp, ekonomi, marknad och logistik för en transparent SCM och Materialadministration. Vårt nya affärssystem Bison hjälper till att optimera lagernivåer i prognoser framtagna av historik. Under 2018 investerar vi också i automatisering och digitalisering med inköp av två stycken hiss/lager automater. Idag har vi ett lagervärde på ca 30 Mkr, 10 000 artiklar vilket varje dag ger 6 ton godshantering av lås och beslag, dvs 3 ton in och 3 ton ut. För att nämna några nyckeltal som motiverar vårt fortsatta arbete mot SCM:

 • Vi hanterar ca: 158 tusen orderrader till kund på år.
 • 2.950.000 st enskilda artiklar skickas till våra kunder per år.
 • Varje månad plockas i snitt 14 000 orderrader.
 • Vi hanterar gods från ca 100 olika leverantörer.
 • Varje orderrad snittar 1450 kr i omsättning.

Vi kan med andra ord inte bortse från vikten i att effektivisera vår lagerhållning med ny teknik och kunden i fokus.

Vi ser fram emot att möta er läsare i augusti igen då vi kommer att skriva mer om våra lagerautomater. Till dess önskar vi en glad sommar med hopp om mycket solsken.

Vi på Göthes Industribeslag vill tacka för det trevligt samarbetet under våren

Med vänliga hälsningar
Patrik Östlund

EN 14351-2 - Kommande standard för innerdörrar

Det är många som väntat på att standarden för innerdörrar prEN 14351-2 ska publiceras.

Under året har det röstats positivt inom CEN TC 33 och SIS TK 179 på prEN 14351-2. Men CEN konsulterna som granskar standarder mot EU förordningar och direktiv accepterade inte standarden. För att en harmoniserad standard ska kunna publiceras i OEJU (Official Journal) och därmed kunna användas för CE märkning måste det accepteras av CEN konsulterna.

Arbetsgruppen CEN TC 33/WG 1 som ansvarar för dörrstandarderna på Europanivå arbetade då, med standardiseringsmått, snabbt om prEN 14351-2 enligt CEN konsulternas anmärkningar. Det omarbetade förslaget har nu accepterats och förberedelser för publicering pågår.

Publicering av prEN 14351-2 beräknas ske under tredje kvartalet i år. Det betyder att publicering i OEJU kan se i slutet av detta år. Först då kan CE märkning av innerdörrar påbörjas.

Det förväntas att bli samma övergångstider som för SS-EN 14351-1, dvs krav på CE märkning från november 2019. Övergångstiden kan förlängas beroende på hur arbetet med att integrera EN 16034 i respektive produktstandard.

Den svenska titeln kommer att bli SS-EN 14351-2: 2018 - Fönster och dörrar – Produktstandard, funktionsegenskaper – Del 1: Innerdörrar

SS-EN 14351-1:2006+A2:2016 - Fönster och dörrar – Produktstandard, funktionsegenskaper – Del 1: Fönster och ytterdörrar

SS-EN 16034:2014 - Dörrar, portar och fönster - Produktstandard, funktionsegenskaper - Brandmotstånd och/eller brandgasskyddande egenskaper

Källhänvisning: Text från SEMGROUP


SSF Informerar!

Reviderad norm: SSF 210 utg. 3 Elektromekanisk låsanläggning - Projektering och installation.

Normen gäller för fast installerad elektromekanisk låsanläggning. Denna nya utgåva är framtagen för att bl.a. bättre spegla dagens teknik samt för att:

 • Få produktkraven refererade till SSF 3522.
 • Få tillämpliga delar relaterade till SSF 130 utgåva 8.
 • Införa anläggarintyg SSF 1025

Fler viktiga förändringar i utgåva 3 av SSF 210 redovisas i normen.

Nytt anläggarintyg: Anläggarintyg SSF 1025 (för användning vid installation enligt SSF 210)

I samband med revidering av SSF 210 har ett nytt anläggarintyg tagits fram, ska användas tillsammans med SSF 210 utgåva 3.

Övrigt: SSF är precis i slutfas med revidering av SSF 3522 samt nya tillägg (T1) till SSF 1090, SSF 1091, SSF 1092 och SSF 1096. Avsikten är att dessa ska publiceras senast augusti 2018. Revidering samt tillägg är gjorda för att normerna bättre ska kunna jämföras med krav i motsvarande SS-EN.

Klicka här för att se mer om normer och nyheter>>

Källhänvisning: Text och bild från Stöldskyddsföreningen (SSF)

Projekteringsguide elslutbleck

Assa släppte nyligen en projekteringsguide för sina elslutbleck. Syftet med denna är att underlätta projektering av ASSAs elslutbleck i en mängd olika dörrmiljöer.

Du kan nu på ett enkelt sätt kombinera ASSAs elslutbleck och monteringsstolpar till olika profiltillverkares produkter.

Källhänvisning: Text och bild från Assa Abloy AB


STEP Secure - elektriska högsäkerhetslås

STEP Secure passar både säkerhetsdörrar och dörrar med utrymningskrav som ska klara av att öppnas ofta och snabbt. Samtliga är brandgodkända upp till E/EI60.

 • STEP 18 Secure - ett hakregelelslutbleck som kombinerar hög slitstyrka och inbrottsskydd med driftsäkerhet och flexibilitet. Är i RC-utförande godkänd att användas i säkerhetsdörrar i klass RC3 och RC4 enligt SS-EN 1627*.
 • STEP 28E Secure - ett regelelslutbleck som gör det möjligt att kombinera krav på säkerhet, brandkrav och utrymning med dörrautomatik eller drag­handtag.
 • STEP 15 Secure - ett snabbt och slitstarkt regelelsutbleck som passar dörrmiljöer där många in- och utpasseringar ska ske med en säker låsning mellan varje passage.

STEP Secure är det självklara valet för dörrmiljöer med extra hög kravställning på intrångssäkerhet, med eller utan krav på utrymning. 

Läs mer om produkterna i Secure och de andra serierna på www.steplock.se

 

Källhänvisning: Text och bild från STEP (Stendals El AB)


HOPPE dörrhandtag på Byggvarubedömningen

Byggvarubedömningen har gjort bedömningen ”rekommenderas” d.v.s. grönmarkerat samtliga HOPPE aluminiumhandtag inkl. aluminiumbehör för dörrar sedan 05.01.2018.

HOPPE dörrhandtag och tillbehör i aluminium

Byggvarubedömningen har även publicerat vår bedömning ”accepteras” på rostfria trycken och tillbehör med GUL symbol.

Alla HOPPE dörrhandtag och tillbehör i rostfritt stål är nu accepterade med gul symbol sedan 06.06.2018.

HOPPE dörrhandtag och tillbehör i rostfritt stål

Mer miljöinformation om våra produkter hittar du hos Byggvarubedömningen. För produktinformation kontakta oss på Göthes eller HOPPE direkt. HOPPE Filial i Sverige, Östergatan 16, 434 23 Kungsbacka. Tel: 0300/177 23.

Byggvarubedömningen (BVB) är en icke vinstdrivande ekonomisk förening som bedömer och därefter tillhandahåller information om hållbarhetsbedömda varor samt främjar produktutvecklingen mot en giftfri och god bebyggd miljö.

Källhänvisning: Text och bild från HOPPE Nordic Contries Oy


SAFETRON nödutrymningsbehör för motorlås 6000

SAFETRON motorlås 6100 och 6200 kan beslås med nödutrymningsbehör 795 och 796. Denna kombination löser problemen vid dörrmiljöer där krav på hög säkerhet, nödutrymning och/eller återinrymning föreligger.

Nödytrymningsbehören är certifierade enligt SS-EN 179:2008 och monterat tillsammans med motorlås 6100 eller 6200 uppfylls som hittills enda låsenhet på marknaden SSF 3522 klass 2B

Återinrymningsfunktionen är valbar. 

För mer information kontakta Göthes Industribesalg på 010 - 483 40 25 eller klicka på knapparna nedan för att läsa mer om:

Källhänvisning: Text och bild från SAFETRON AB

RX-Web

RX WEB är det enkla online-passersystemet från ASSA. Tanken är att det med enkelhet ska kunna skötas av någon som vanligtvis arbetar med annat.

Med RX WEB är du snabbt, enkelt och kostnadseffektivt igång. Snabbt eftersom ingen mjukvara behöver installeras och ingen server behöver konfigureras. Enkelt tack vare att programmet är mycket lätt att lära och arbeta med. Grundtanken är att passersystemet enkelt ska kunna skötas av en person som vanligtvis arbetar med annat.

Det är kostnadseffektivt då instegskostnaden för ett online-system vanligtvis är betydligt högre och du slipper en dyr nyckelhanteringskostnad.

Dator behövs bara vid driftsättning och ändringar i systemet. Alla behörigheter och databaser lagras i dörrarnas centralenheter. RX WEB använder befintligt datanätverk för kommunikation. RX WEB kan styra larmet.

För mer information om RX-Web kontakta Göthes Säkerhet på 010 - 483 40 60 eller klicka här för att läsa mer>>

Källhänvisning: Text och bild från Assa Abloy AB

Ny lamellslipstift för slipning av rostfritt

Slipning av rostfritt generar hög värmeutveckling och gör det svårslipat. Nortons nya lamellslipstift Quantum ger kall slipning vilket minimerar risken för bränning av arbetsstycket.

Lamellslipstift ger flexibel och följsam slipning och är idealiska för bearbetning i svåråtkomliga utrymmen och för arbetsstycken med oregelbunden form. De används i raka maskiner, antingen elektriska eller pneumatiska. Quantum lamellslipstift är särskilt avsedda för rostfritt stål, inconel, krom-kobolt, titan och andra mycket hårda och värmekänsliga material. De ger mycket aggressiv avverkning och tar bort defekter snabbt och effektivt.

Slipduken har ett extra fyllnadslager (supersize) som minimerar värmeutvecklingen och ger kallare slipning och längre livslängd. Norton Quantum lamellslipstift ger den längsta livslängden vid påfrestande slipning på rostfritt stål enligt tillverkaren. Detta är möjligt tack vare en avancerad bindemedelsteknologi som ger bättre fasthållning av slipkornen.

Sliplamellerna har ett ryggmaterial av polyester/bomull (polycotton) vilket gör lamellslipstiften både motståndskraftiga mot nedslitning och flexibla vilket ger en fin och jämn yta. Lamellslipstiften har låg vibrationsnivå vilket gör arbetet bekvämare för användaren. De har slipmedel av keramisk aluminiumoxid som ger en jämn och konstant ytfinhet samtidigt som de ger kall och snabb slipning även vid påfrestande slipoperationer som grovslipning, gradning, kantbrytning och rengöring. Norton Quantum lamellslipstift finns i diameter 30 - 80 mm i flera olika bredder (15 - 50 mm) med 6 mm spindeldiameter i korn 40, 60, 80 och 120.

Kontakta Göthes Teknik på 010 483 40 80 för mer information eller klicka här för att läsa mer>>

Källhänvisning: Text och bild från Saint-Gobain Abrasives AB

Rektorn hälsar glad sommar och en trevlig semester

Till hösten tar vi nya tag för att vidareutbilda oss. Vi kommer bland annat att köra kursen diplomerad dörrmästare med praktisk inriktning i oktober.

I oktober startar även den nya distansutbildningen i glas och metall; ”glas och metallingenjörer”.

-Vi är glada över intresset för den här yrkeshögskoleutbildningen och att den blir av, säger Stefan.

Göthes erbjuder även kurser på plats hos er. Hör av er till Stefan på telefonnummer 070 313 48 17 om ni önskar något speciellt.

Utbildning är viktigare än någonsin med tanke på alla nya lagar, regler och normer samt den pågående teknikutvecklingen mot mer elektronik.

Göthes Industribeslag presenterar smarta lösningar för den moderna fastigheten på Trä och Teknik i Göteborg

Göthes Industribeslag AB ställer ut på årets Trä & Teknikmässa den 28 - 31 augusti. Oss hittar du i monter C01:41. Vi kommer att visa nya innovativa lösningar för den moderna fastigheten. 

YALE DOOR AND WINDOW SOLUTIONS: Det nya fönstergångjärnet Yale Revolution från Securistyle UK.


AGB: Lyft- & Skjutdörrslösningar för moderna miljöer.


ECLISSE: Pocket karmar (skjutdörrskasseter) för att spara yta med inbyggda skjutdörrar.


ASSA ABLOY: Lås- & Beslagslösningar för Dörr och Fönster.


ATHMER: Automatiska tätningströsklar och klämskydd för trä-, glas- och metalldörrar.


MANTION: Hercule – skjutdörrsbeslag i stål för dörrar på upp till 3000 kg.


SOBINCO: Orca Panic device – högkvalitativa produkter för panikutrymning.

SAMUEL HEATH: Powermatic - infällda dörrstängare


30 AUGUSTI

Gör oss sällskap med vin, mat och Fair Party vid Götborgs Vinkällare, i anslutning till Trä och Teknikmässan.

Vi bjuder på en helkväll med vinprovning och middag, i en stämningsfull och personlig miljö med varm atmosfär och spännande kontraster mellan antikt och modernt, både avseende beslag, vin och mat.

 

När?

Torsdag den 30 augusti 2018

Tider?

18:00 Mingel och vinprovning.

19:00 Middagsbuffé.

Var?

Göteborgs vinkällare, Norra Hamngatan 14, nära Tyska Kyrkan

Visa Karta

Deltagarantalet är begränsat och platser reserveras i den ordning anmälningarna kommer in, varför vi reserverar oss för att det kan vara fullbokat vid din anmälan.

O.S.A: Senast den 6 juli till Patrik Östlund på e-post patrik.ostlund@gothes.se

Kostnad: Självkostnad 545 kr + moms.

OBS! Vid oanmäld frånvaro till middagen debiteras en ”NO-SHOW” avgift på 545 kr + moms per person.


 • Göthes Industribeslag AB

Stängt veckorna 28, 29 och 30. För akuta jourärenden ring: 010 - 483 40 60. För garanterad leverans behöver vi din beställning senast på måndag.

 • Göthes Säkerhet AB

Öppet hela sommaren, Tel. 010 - 483 40 60

 • Göthes Teknik

Stängt veckorna 28, 29 och 30. Vid brådskande ärende ring Martin Skog på 070 - 313 48 03 eller Micke Jonsson på 070 - 313 48 02


GDPR hos Göthes

Din personliga integritet och vår hantering av dina personuppgifter är viktig för oss. Den 25 maj 2018 började GDPR (General Data Protection Regulation) att gälla i Sverige och resten av EU. För att du ska känna dig trygg med hur vi på Göthes behandlar dina uppgifter vill vi berätta för dig vad som gäller.

Hos oss på Göthes har vi uppdaterat våra rutiner för att uppfylla varje del i det GDPR kräver. I och med detta uppdateras vår Policy avseende integritet och marknadsföring.

Genom detta meddelande informeras du om att dina personuppgifter finns säkert lagrade och att vi använder rutiner som stödjer de rättigheter som lagen innebär. Göthes kommer fortsatt bara använda personuppgifter för att uppfylla de avtal vi har med Er samt att kunna informera om produkter och annan branschrelaterad information för att stödja Er i vår relation. 

Vår nya policy finner du på http://www.gothes.se/sv/om-goethes/gdpr där allt om hur vi skyddar Era uppgifter finns.

Vår Dataskyddsansvarige - Niclas Groth arbetar kontinuerligt med dessa frågor och svarar gärna på frågor om Göthes GDPR arbete. Niclas når du antingen på e-post; niclas.groth@gothes.se eller telefonnummer 070 313 48 08.


facebooklinkedininstagramyoutubegoogleplus

Om du inte vill ha fler nyhetsbrev från Göthes, klicka här.