Se nyhetsbrevet i 
webbläsaren


Vi önskar dig en trevlig sommar!

Vi vill tacka alla våra medlemmar för det första halvåret av 2018 som gått. Det har varit en intensiv period med mycket arbete och många aktiviteter hos oss på Svenskt Underhåll.

I mars deltog vi på Underhållsmässan 2018 i Göteborg där vi delade ut exklusiva utmärkelser som Årets Underhållsledare och Stora Produktivitetspriset. Vi kunde även dela ut vår vandringspokal för tävlingen Maintenance Champions League.

Under våren rekryterade vi en marknadsansvarig som kommer att stärka vårt team och skapa goda förutsättningar för framtiden. Vi kommer bl.a. att se ett antal större förändringar på vår hemsida och medlemsnyttan kommer utökas ytterligare.

Vi har många spännande idéer kring nätverkande samt spridning av kunskap och erfarenhet. Bl.a. kommer vi att utöka samarbetet med våra medlemmar ytterligare. Vi har dessutom ett antal spännande projekt att ta tag i framöver. 

En fortsatt stark tillväxt!

Drygt 20 nya medlemmar har anslutit sig till föreningen under första halvåret och vi hälsar dem hjärtligt välkomna! Det är tack vare våra medlemmars engagemang och starka vilja till ett förbättrat underhållsarbete som vi kan driva på utvecklingen.

En ny föreningsstyrelse tillsattes vid årsmöte den 12 juni och vi ser spänt fram emot dessa nya krafter och ett gott samarbete inom föreningen. Efter semestern kommer vi att kunna presentera ett spännande program för 2019.

Vi vill passa på att tacka er för ert stöd och önska er en trevlig sommar!


Följ oss på sociala medier

Håll er uppdaterad om vad som händer på Svenskt Underhåll. Vi uppdaterar våra sociala medier med de aktiviteter som vi genomför och planerar att göra.

Det kan vara allt i från våra egna aktiviteter till att vara ute hos våra medlemmar och genomföra föreläsningar eller andra spännande event. När vi hittar olika intressanta händelser rörande underhåll inom svensk industri så skriver vi även om det.

Ni hittar oss på:

linkedinfacebookhomepage

Ny styrelse för Svenskt Underhåll!

Vid årsmötet den 12 juni valdes en ny styrelse till Riksorganisationen Svenskt Underhåll. Det är en mycket dynamisk sammansättning med representanter från industrin, underhållsleverantörerna och akademierna.

Till ordförande valdes Mia Ilkko, Mia Ilkko Utveckling

Övriga ledamöter i styrelsen är:

  • Maria Brus Lundell, Scania Industrial Maintenance AB
  • Joakim Danielsson, Göteborgs Tekniska College AB
  • Anders Edsand, Perstorp Oxo AB
  • Mattias Forsberg, Midroc Project Management AB
  • Uday Kumar, Luleå Tekniska Universitet
  • Johan Lundell, Nodd AB

Suppleanter är:

  • Lars Jansson, OKG AB
  • Ingemar Andréason
  • Marcus Gerger

Vi på kansliet hälsar dem alla varmt välkommen och ser fram emot ett mycket gott samarbete!

Från vänster till höger: Ingemar Andréason, Lars Jansson, Mia Ilkko, Joakim Danielsson, Maria Brus Lundell, Mattias Forsberg och Marcus Gerger.

På bilden saknas: Anders Edsand, Uday Kumar och Johan Lundell.


Smart underhåll av infrastruktur

Svenskt Underhåll är stolt partner till forskningsprogrammet "Smart underhåll av infrastruktur" som har beviljats av Mistra, Stiftelsen för Miljöstrategisk Forskning.

Vi kommer att stötta konsortiet, som leds av RISE, med vår expertis inom underhåll inom olika delar av forskningsprogrammet. Dessutom kommer vi kunna arrangera olika workshops och arbeta med informationsspridning.

Vi vill gärna involvera våra medlemmar så att de kan tillföra kunskap inom området och ta del av nyttan av forskningsprogrammet.

RISE leder forskningsprogrammet

Ett stort antal aktörer, framför allt från universitet och högskolor, inom ett konsortium kommer att arbeta parallellt med olika delar inom forskningsprogrammet.

– Vårt forskningsprogram, som RISE kommer att leda, bidrar till att kommuner och VA-verksamheter får bättre underlag att bygga sina beslut på, där möjligheterna med ny teknik och nya sätt att organisera tas tillvara, säger Annika Malm, forskare på RISE och blivande Programchef.

– Det handlar om miljardbelopp som behöver investeras i infrastrukturen och då måste vi göra det på ett hållbart och effektivt sätt, fortsätter Annika.

Mistra är uppdragsgivare

Det är Mistra som är uppdragsgivare för forskningsprogrammet som har en budget på sammanlagt 70 miljoner kronor under fyra år.

– RISE och deras konsortium har formulerat en ansökan som är väl förankrad hos avnämare och med en ambitiös implementeringsplan. Det framtida programmet har därmed stor potential att bidra till direkta förbättringar när det gäller underhåll, och även till nya forskningsbaserade politiska beslut, säger Åsa Moberg, Mistra.


Drönare på Underhållsdagarna

Programmet för Underhållsdagarna 2018 är klart! Vi kommer bl.a. att få lyssna till Hans Johansson som kommer att berätta mer om möjligheterna till att använda sig av drönare i underhållsarbetet.

Utvecklingen går mycket fort och drönarna blir alltmer avancerade. Med hjälp av kameror, IR-teknik etc. ökar användningsområdet inom underhåll och det är bara fantasin som sätter gränser.

– Idag är det relativt få företag som gör inspektion med drönare på egen hand, men potentialen är enorm. Det var just därför vi drog igång föreningen "Obemannade luftfartyg i Mälardalen”, säger Hans Johansson.

– Föreningen har till uppgift att stödja och skapa nya nätverk inom området samt sprida ny kunskap och erfarenheter så att fler kan använda sig av den nya tekniken, fortsätter Hans.

Vi ser fram emot ett spännande föredrag om hur den nya tekniken kan underlätta underhållsarbetet.

Läs mer om Underhållsdagarna 2018.


Höstens aktiviteter 2018


Nyckeltal för underhåll

En workshop där vi går igenom den viktiga standarden SS-EN 15341 - Nyckeltal. Här får du en genomgång av olika nyckeltal för underhåll och hur de används i praktiken.
Datum: 11 oktober Solna, kl. 10.00-17.00
Anmäl dig här!


Physical Asset Management

En konferens om underhållets centrala roll för att effektivt kunna öka värdet av de fysiska anläggningstillgångarna.
Datum: 25 oktober, Solna, kl. 10.00-17.00
Anmäl dig här!


Underhållsdagarna 2018

I samarbete med tidningen U&D tar vi återigen ett helhetsgrepp om underhåll och driftsäkerhet, från teori till praktik och från operativ till strategisk nivå.

Datum: 22-23 november, Lidingö, kl.13.00-13.00 
Anmäl dig här!


Förmågan att tänka långsiktigt!

Det finns fortfarande en alldeles för liten förståelse inom svensk industri för underhållets roll för ökad lönsamhet. Andelen underhåll kommer dessutom att öka i framtiden. Det innebär att vår roll som en opinionsbildare är viktigare än någonsin.

Det är anmärkningsvärt att många beslutsfattare inom industrin har så stort fokus på en snabb avkastning på investerat kapital, ROI (Return of Investment). Detta gör att underhållet inte prioriteras över tid.

Ännu mer anmärkningsvärt är att vi alltför ofta behöver övertyga de som själva borde ha denna insikt, de som redan arbetar långsiktigt, men av någon anledning inte prioriterar underhåll.

Investeringar i underhåll ger ju både ökad driftsäkerhet och hållbarhet. I förlängningen bidrar detta till en ökad lönsamhet och bättre miljö.

Investering i framtiden

Svenskt Underhålls roll är att arbeta med viktiga frågor inom underhåll, driftsäkerhet och Asset Management. Detta kommer att vara en kritisk framgångsfaktor för konkurrenskraften inom svensk industri i framtiden.

Att arbeta med opinionsbildning och att kunna sprida det viktiga budskapet om underhållets roll tar tid och resurser. Att vara medlem i Svenskt Underhåll är en investering i framtiden, en möjlighet att göra skillnad!

Framtidens underhållspersonal

För att kunna rekrytera kompetent underhållspersonal i framtiden måste vi uppmuntra de som idag går på förskola eller i grundskolan. Det är ett långsiktigt och strävsamt arbete, det finns tyvärr ingen "quick fix".

Vi samarbetar med olika myndigheter, organisationer och branschföreningar för att skapa förutsättningar för framtidens underhåll. Det gäller att kunna lyfta blicken och se längre in i framtiden. Tänk långsiktigt!

Torsten Ekström, Vd på Svenskt Underhåll AB och European Expert in Maintenance Management


Tid för återhämtning

Sommaren är en bra tid för underhåll! Det gäller både anläggningar, processer och personal. Även återhämtning är en viktig del i detta arbete.

Föreningen har nu en ny styrelse som får tid att sätta en ny agenda för att vårda det som finns på plats och utveckla verksamheten ytterligare.

Från omgivningen hör jag ett ökat fokus på säkring av kompetens och jag ser gärna en sprudlande aktivitet både i kompetensutvecklingskommittén och alla våra andra. Här skapas ett mervärde för våra medlemmar!

En starkare förening!

Föreningen har vuxit sig mycket stark och har goda möjligheter att driva på utvecklingen inom underhåll. Tillsammans kommer vi kunna föra diskussioner och sätta agendor för industrins framtid med fokus på ett effektivare underhåll och ökad driftsäkerhet.

Jag blir gång på gång förbluffad över den enorma kraft och innovationsförmåga det finns inom föreningen och hos våra medlemmar. Det är med tillförsikt som jag ser fram emot en ljus framtid med många aktiviteter.

Nu är det äntligen dags för återhämtning i och med en välbehövlig semester. Ha en härlig sommar! 

Mia Ilkko, Ordförande i Svenskt Underhåll,
ägare av företaget Mia Ilkko Utveckling och 
European Expert in Maintenance ManagementRiksorganisationen Svenskt Underhåll, Vretenvägen 13 B, 171 54 Solna

08-664 09 25   info@svuh.se   www.svuh.se

Vill du inte längre ha nyhetsbrev? Avsluta din prenumeration