Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.


Nyhetsbrev Juni 2018


Årets NPF-forum hölls den 3-4 maj på Kistamässan. Vi var tre personer från styrelsen i Kristianstad/Hässleholm som hade förmånen att delta under dessa givande dagar. Vi anlände redan dagen innan konferensen och såg hur hotellet fylldes av förväntansfulla deltagare. 

2018 års NPF-forum var späckat med intressanta föreläsare inom många olika ämnesområden. Nedan kan du ta del av några av föreläsarnas presentationer.

 

 

Här kommer lite axplock från föreläsningarna.

Karolinska institutet redogör för behovet av stöd till föräldrar med egen ADHD-diaganos. IPDH-projektet ska ta fram ett föräldrastödsprogram som ska ge redskap för att arbeta konstruktivt med detta stöd.

 

Christer Fahlberg, Lära

 Christer Fahlberg kommer in på scen lugn och lågmäld. Temat är Lugn skapar lugn, vilket är ett viktigt redskap i vårt bemötande med andra. Olika känslolägen ”smittar” om någon är arg och upprörd i mötet med någon är det lätt hänt att gensvaret blir detsamma. Då är det viktigt att stanna upp och använda sig av lugnet som i sin tur kan få de upprörda känslorna att svala, så kallat lågaffektivt bemötande. Man kan inte heller förvänta sig att en upprörd person ska kunna ta till sig någon ny kunskap i ett känslotillstånd fyllt av frustation och stress.

”When a person is drawing is not the best time to teach them how to swim”.
(David Pitonyak)

 

Johan Pahnke, psykolog

Stress är vanligt vid neuropsykiatriska funktionsnedsättningar då det finns en ökad sensorisk känslighet och många har svårt att tolka sociala situationer. Acceptance and commitment therapy (ACT) en form av kognitiv beteendeterapi som visat sig vara effektiv för att hantera stress.(Johan Pahnke, psykolog.)

Även socialstyrelsen var på plats och visade på något ytterst viktigt för oss nämligen att samordna insatserna för barn med NPF. I dag är stödet till barnen ofta beroende av föräldrars möjligheter att söka hjälp och stöd. Att som förälder söka upp de rättigheter och stödinsatser som finns att erbjuda är ofta en tidskrävande djungel. Stödet och insatserna är i dag väldigt ojämlikt i landet. Man kan läsa hela publikationen på socialstyrelsen följ länken:
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20731/2017-10-31.pdf

 

Sven Bölte, KIND

Attentions ljuspris tilldelas i år Sven Bölte,chef på KIND, Karolinska Institutet Center of Neurodevelopmental Disorders.

Vi som var närvarande under dessa fantaskiska dagar var Ulrika Friström, Brita Lindhe och Mikael Lindhe. Man kan se föreläsningarna på UR då de fanns på plats och filmade hela programmet.

Sammanfattat av
Brita Lindhe, Vice Ordförande Attention Kristianstad-Hässleholm


facebookhomepage

Ha en trevlig sommar!

Styrelsen Attention Kristianstad-Hässleholm


Attention Kristianstad-Hässleholms nyhetsbrev håller dig uppdaterad om händelser i vår lokalförening samt annat NPF-relaterat. Nyhetsbrevet kommer varje månad.

Kontakt:
Mail: info@attention-kristianstadhassleholm.se
Telefon: 076-855 68 60

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är medlem i Attention Kristianstad-Hässleholm eller för att du har skrivit upp dig för att få vårt nyhetsbrev. Skulle du av någon anledning vilja avsluta din prenumeration, klicka här.

Sent with Get a Newsletter