Nyhetsbrev med senaste nytt om havet. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nummer 3, juni 2018

Havsnyheter från Stockholms universitet

Nyhetsbrev med havsnyheter från Östersjöcentrum och andra institutioner vid Stockholms universitet. Trevlig sommarläsning!

Välkommen att besöka Östersjöcentrum i Almedalen 2018!

Vi är utspridda på olika platser och seminarier, bland annat hos Briggen Tre Kronor och Östersjödagarna. Vi har dock vår egen bas på R/V Electra som ligger förtöjd i inre hamnen i Visby. Där visar vi upp vår nya Östersjöutställning och bjuder in till seminarier och politikerutfrågningar. Ta även del av vår sammanställning med åtta konkreta förslag på politiska åtgärder för Östersjön den kommande mandatperioden.

Läs om hela programmet för Östersjöcentrum i Almedalen

Webbmagasinet Baltic Eye har en eventblogg. Under Almedalsveckan är journalister och kommunikatörer på plats för att berätta vad som sägs om Östersjöfrågorna. Varje kväll kommer det en sammanfattning av dagens händelser. Följ eventbloggen


Det går att rädda övergödda kustområden

Genom att minska näringstillförseln från land och åtgärda internbelastningen går det att rädda övergödda vikar längs våra kuster. Men det kräver att åtgärderna går hand i hand, menar forskarna bakom det vetenskapliga demonstrationsprojektet Levande kust, som nu presenterar sina resultat från det sjuåriga projektet. Läs mer


Ny torskrapport!

En ny rapport från Östersjöcentrum ger en övergripande bild av torskens historia i Östersjön. Hur anpassade sig arten till Östersjöns förhållanden och vilken roll spelar den för våra ekosystem? Men framförallt, hur har vi lyckats skapa ett bestånd i kris och vad vi kan göra åt det?

Att återfå en bärkraftig ekonomi i torskfisket i Östersjön är fullt möjligt, men det kräver att förvaltningen lägger stor vikt vid de ekologiska förutsättningarna och hanterar frågorna i ett längre tidsperspektiv och respekterar den vetenskapliga rådgivningen.

Att agera nu ger möjligheter till en framtida, väl fungerande Östersjö, där torsken återigen spelar en av huvudrollerna.
Läs mer, ladda hem eller beställ


Baltic Breakfast – frukost kring aktuella Östersjöämnen

Baltic Breakfast är en serie av korta frukostseminarier där den senaste kunskapen rörande centrala miljöfrågor för Östersjön presenteras. Frukostseminarierna vänder sig till samhällets olika aktörer som verkar för en hållbar utveckling i Östersjöregionen och särskilt till de som redan är engagerade i Östersjöfrågor. Platsen för seminarierna är centrala Stockholm men de livesänds på webben och går även att se i efterhand.

Läs om våra senaste frukostar:

Fiske i skyddade områden

Är musselodlingar lösningen på övergödningsproblemen i Östersjön?

Anmäl dig till vår nästa frukost 29 augusti:

Åtta åtgärder för Östersjön - så tycker partierna!


Svealandskusten 2018

Svealandskusten 2018 sammanfattar miljötillståndet från Dalälvens mynning i norr till Bråviken i söder.

Här presenteras det aktuella miljötillståndet av forskare och ledande experter. Du kan också läsa om gamla fosforlager i Stockholms skärgård, om Henriksdals utbyggnad och om avancerad vattenrening som tar bort läkemedelsrester och miljögifter. Skärgårdsstiftelsen presenterar sin betydelsefulla verksamhet, och så finns artiklar om den viktiga blåstången, om hur värdefulla sjögräsängar kan skyddas från fritidsbåtar och om länsstyrelsernas arbete med fredningsområden för fisk.

Läs rapporten i sin helhet

Slut på stockholmarnas gamla synder


What is internal load?

Researcher Michelle McCrackin answers some frequently asked questions on the theme internal load. What is internal load? What are the suggested geo-engineering measures? And would they work? Read more


Mätbojen vid Askö B1

Vår mätboj vid den klassiska mätstationen Askö B1 i Yttre Hållsfjärden är sjösatt och rapporterar om de oceanografiska förhållanden utanför Askö i realtid. Den ingår i ett nätverk av liknande bojar längs kusten. Bojen sjösätts om våren, och tas i land innan isläget riskerar att bli svårt.

Följ mätvärden i realtid här


Stora och kustnära reningsverk bör investera

Regeringen utlyser 90 miljoner kronor för satsningar på avancerad rening av läkemedelsrester i avloppsvatten. Kommuner med de största och kustnära reningsverken bör söka pengarna eftersom de står för de största utsläppen till Östersjön. Läs mer


Sjörapporten i P1

Sjörapporten i Sveriges radio har levererat uppdateringar om stormar och regn sedan 1939, men vad vet vi mer om platserna som det rapporteras ifrån? Hör Lena Kautsky berätta i Vetenskapsradion om det marina livet längs Sjörapporten.
Lyssna här


SVT undrar: Hur mår Östersjön egentligen?

I en böljande sommarvärme är det allt fler som närmar sig havet för en tur med båten, för fiske eller för årets premiärdopp. Vid Östersjöcentrum märker vi av sommarens säsongsstart genom att det kommer in allt fler frågor om havets tillstånd och alarmerande påståenden kring Östersjöns hälsa. SVT Nyheter mötte vår systemekolog Linda Kumblad för att reda ut några av de vanligaste frågorna. Se intervjun här


Högsäsong på Askölaboratoriet

Askölaboratoriet håller öppet för forskning, miljöövervakning, möten och utbildning året runt, men det märks en tydlig ökning av aktiviteter på sommaren. Kontakta gärna oss om du vill veta mer om forskningsprojekten eller komma i direktkontakt med en ansvarig forskare.
Läs mer


Nya gästkrönikor

Doktorsexamen vid 79 års ålder!

Det är aldrig försent att ta doktorsexamen. Det är Kjell Grip vid Institutionen för ekologi miljö och botanik ett levande exempel på.

I avhandlingen har han undersökt hur styrning och förvaltning relaterad till den marina miljöns användning och skydd har utvecklats i Sverige från 1960-talet fram till våra dagar. Kjell har personligen arbetat med dessa frågor på flera olika nivåer under sitt yrkesverksamma liv. Nu har han samlat sina erfarenheter till en vetenskaplig sammanställning av denna viktiga period, när naturskydd och miljöproblem började uppmärksammas i samhället. Läs mer


Hur mår blåstången i Östersjön?

Brunalgen blåstång har gått från marina förhållanden in till den lägre salthalten i Östersjöns bräckta vatten och tvingats anpassa sig. Se Ellen Schagerström, Institutionen för ekologi miljö och botanik, prata om sin forskning om endemiska brunalgsarter i Östersjön. Se filmen


Foto: Berit Gewert

Nedbrytning av plast i haven frigör kemikalier i vattnet

Flytande plastskräp i havsmiljön bryts ned genom bland annat UV-strålning och mikroorganismer. Vid nedbrytningen frigörs kemikalier i vattnet, men vilka kemikalier som frigörs och hur många beror på plastpolymertypen och på hur söndervittrad plasten är. Det är de viktigaste resultaten i en nyligen försvarad doktorsavhandling av Berit Gewert vid Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemiLäs mer


Racing to claim the biodiversity of the seas

Who owns ocean biodiversity? A new study by researchers at Stockholm Resilience Centre reveals how a single company has registered half of all existing patents associated with genes from marine species. Read more


New article i Nature Communications

New article by Martin JakobssonDepartment of Geological Sciences, in Nature Communications: The Holocene retreat dynamics and stability of Petermann Glacier in northwest Greenland. Read more


Photo: Maria Eggertsen

Fieldwork in the seaweed

The ocean has always fascinated Maria Eggertsen, Department of Ecology, Environment and Plant Sciences, because we know so little about it, although it covers such a large part of our planet. This is the reason why she is a marine biologist doing research on seaweed. Her latest field trip was conducted at Ningaloo reef, an extensive fringing reef in Western Australia. Read more


World’s biggest fisheries supported by seagrass meadows

Scientific research, led by Richard Unsworth at Swansea University has provided the first quantitative global evidence of the significant role that seagrass meadows play in supporting world fisheries productivity. The study, carried out in partnership with Leanne Cullen-Unsworth at Cardiff University and Lina Mtwana Nordlund at Department of Ecology, Environment and Plant Sciences, demonstrates for the first time that seagrasses should be recognised and managed to maintain and maximise their role in global fisheries production.  Read more


Östersjön visar vägen för världshaven

Uppvärmning, försurning, övergödning och syrefria bottnar är några av alla de förändringar som pågår eller förväntas i världens oceaner. Nu lanserar ett internationellt forskarteam Östersjöregionen som en modell för att förutse och få bukt med kommande förändringar i världshavens kustområden. Medverkar gör bland annat Monika WinderInstitutionen för ekologi miljö och botanik och Linda LaikreZoologiska institutionenLäs mer

Artikel: The Baltic Sea as a time machine for the future coastal ocean


Bläckfiskar verkar kunna lura evolutionen

Ju mer forskarna lär sig om bläckfiskar desto märkligare ser de ut att vara. Den senaste upptäckten är att de har tjuvkopplat det naturliga urvalet. Bläckfiskar har utvecklat ett helt unikt sätt att snabbt anpassa sig till miljön. Kanske är det också det som har gjort dem så smarta. RNA-editering tycks ha en avgörande betydelse. Marie Öhman, Institutionen för molekylär biovetenskap Wenner-Grens institut, förklarar hur i det senaste numret av Forskning och Framsteg. Läs mer

 

Kalendarium – havshändelser från Stockholms universitet

2-5 juli: Östersjöcentrum i Almedalen Läs mer

19 augusti: Symposium on N2 fixation Läs mer

29 augusti: Baltic Breakfast, Åtta åtgärder för Östersjön - så tycker partierna Läs mer


Lediga anställningar

Webbredaktör med goda skribentkunskaper vid Östersjöcentrum. Sista ansökningsdag 1 juli. Läs mer

Biträdande lektor i ekotoxikologi med inriktning mot regulatoriskt beslutsfattande vid Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi. Sista ansökningsdag 17 augusti.
Läs mer


Nya avhandlingar

Kjell Grip, Marine environmental governance and management in Sweden from the 1960s until today. Läs mer

Berit Gewert, Chemical Pollutants Released to the Marine Environment by Degradation of Plastic Debris. Läs mer

Elisa Alonso-Aller, Effects of Marine Protected Areas on Tropical Seagrass Ecosystems.
Läs mer

Diana Deyanova, Seagrass productivity: from plant to system. Läs mer

Natalia Barrientos, Arctic Ocean benthic foraminifera preservation and Mg/Ca ratios: Implications for bottom water palaeothermometry. Läs mer

Henrik Swärd, In the wake of deglaciation - sedimentary signatures of ice-sheet decay and sea-level change: Studies from south-central Sweden and the western Arctic Ocean.
Läs mer


Stockholms universitet behandlar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen, även känd som GDPR. För mer information, se här.

För att prenumerera, skicka ett mejl till ostersjocentrum@su.se  Klicka här för att avsluta din prenumeration.