Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Tryggt på stallbacken

Svenska Ridsportförbundet arbetar aktivt för att skapa trygga miljöer i och kring stallet och tillsammans behöver vi hjälpas åt för att förebygga alla typer av mobbing och trakasserier.

Det behöver ändå finnas en beredskap för hur föreningen ska agera om något ändå händer och det finns stöd att få från flera håll.


Förebygg - Låt inte tystnaden tala

Det är viktigt att inte låta tystnaden tala. Inom ridsporten ska vi inte acceptera att någon blir utsatt för vare sig trakasserier, övergrepp eller näthat och hot.

I föreningen, på anläggningen, i klubbrummet eller sadelkammaren är det viktigt att diskutera viktiga frågor som värdegrund, hur vi umgås, och hur vi stöttar varandra.

Agera - Om något händer

Skapa trygga idrottsmiljöer hjälper dig att arbeta förebyggande men ger också handfast stöd om något händer. I ”Skapa trygga idrottsmiljöer” finns till exempel checklistor, handlingsplaner, diskussionsfrågor och information om anmälan.

Några exempel på frågor som behöver snabba svar kan vara:

  • Vad har hänt?
  • Vilka är inblandade?
  • Vilket stöd behövs hos den som har blivit utsatt?
  • Vilket stöd behövs hos andra inblandade?
  • Vilka behöver information?

Kontakta oss för stöd

Föreningar och enskilda kan alltid vända sig till oss antingen via e-post till Medlemsombudsmannen eller direkt på telefon, 0220-456 00, för att få stöd och råd, bara prata eller få vägledning i hur man kan gå vidare.  Den som hör av sig bestämmer själv om man vill vara anonym eller inte.

Vi för inget vidare eller agerar om inte personen ifråga själv vill det. Det går också bra att höra av sig till våra distrikt eller till Riksidrottsförbundet som har särskild kompetens i de här frågorna. 


Kontakt

Svenska Ridsportförbundet når du via vår växel 0220-456 00, via e-post och här finns kontaktuppgifter.


Medlems-ombudsman

Medlemsombudsmannen är en funktion ni kan nå via e-post eller telefon. Två personer på Svenska Ridsportförbundets kansli är huvudansvariga för att ta emot samtal, men det finns fler på kansliet som kan hjälpa till med råd och stöd. Läs MER


Fler att kontakta

BRIS  Idrottstelefon
077-44 000 42

Barnens Spelregler 

Stöd för brottsoffer
inom idrotten

BRIS för barn 116 111 
Föräldrar 077-150 50 50

Fler kontakter


Skicka vidare!

Vet du någon mer som borde läsa nyhetsbrevet? Vidarebefordra det här till föreningens medlemmar så kan de som vill prenumerera!


FÖRENING - Nyhetsbrevet skickas till den officiella e-postadress som finns angiven i IdrottOnline.
Kommer nyhetsbrevet till rätt person inom föreningen?
Om inte - be administratören att ändra e-post i IdrottOnline.

Skicka gärna det här vidare så fler får ta del av informationen. Beställ prenumeration här.

http://gantrack.com/subscription/unsubscribe/