Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

ISACA Sverige Månadsbrev

Välkommen till månadsbrevet för Juni.

Några ord från ordföranden

Ofta får man höra att kompetens är en bristvara och en framgångsfaktor. Ändå läggs det för lite fokus på den ensklida individens kompetens och förmåga när man arbetar med IT-revision, IT-styrning och Säkerhet. Iställlet läggs väldigt mycket fokus på proceseser, teknonologi och de partners verksamheten arbetar med.

När det handlar om kompetens, så kan man hitta ett visst stöd i Cobit men även i andra ramverk/best practice, där det ofta är en rollmatris som man hittar och i vissa fall en lista som beskriver vad som normalt ingår i ansvaret för en viss roll. Ser man på Cobit så har detta inte varit i fokus, vilket främst är tydligt i rollen "Service Manager" som omfattar många av de IT-processer som beskrivs. Ser man på IT-säkerhet/informationssäkerhet så har kompetens inte heller fått mycket fokus.

Det är vanligt att subjektiva bedömningar baserat på en revisors eller konsults erfarenhet är utgångspunkten, då man granskar eller tar fram roller och den kompetens som är nödvändig. Samtidigt finns det referenser som man kan ha som stöd, vilket vi har lyft fram i månadsbrevet för denna månad. Precis som tidigare har vi samlat detta i faktaavsnittet.

 

ISACA Dagen 2018 den 8 November

Årets ISACA dag kommer att hållas den 8 November och vi har påbärjat planeringen för att göra denna dag så lärorik som möjligt, men även att skapa möjlighet för att träffa andra deltagare på konferensdagen.

Har du ett ämne som du vill att vi skall beröra eller om du har förslag på en talare, vilket även gäller om du själv vill och ha möjlighet att vara talare så behöver vi ha in ditt förslag senast den 30 juni. Skicka ditt förslag via mail till: program@isaca.se.

 

ISACA Sweden Chapters stipendium 2018

Sedan vi började att dela ut stipendium för examensarbete, har vi fått många bra uppsaser som blivit belönade. Känner du något i din bekantskapskrets eller som håller på med sitt examensarbete på din arbetsplats så får du gärna berätta om att ISACA delar ut detta stipendium.

Vad vi är ute efter är en student som har skrivit ett examensarbete inom IT-säkerhet, IT-styrning eller IT-revision.

Uppsatsen skall ha inkommit per e-post till research@isaca.se, senast den 1 juli 2018. Ange namn, adress, telefonnr och e-postadress där du kan nås för all korrespondens.  

 

Fakta: Skills inom IT

Några av de rekommendationer som avser IT området och som också är viktiga för IT-säkerhet att beakta är:

e-CF - The European e-Competence Framework : http://www.ecompetences.eu/

SFIA - The Skills Framework for the Information Age: https://www.sfia-online.org/en

DASA - DevOps Agile Skills Association: Competens Framework Publication - https://www.devopsagileskills.org/resources/

 

Kommande aktiviteter och utbildningar

  • Medlemsmöte, Intelligent Automation with Salim and Partha, Stockholm (datum kommer i nästa månadsbrev) 
  • GRC Conference 2018, 18-19 oktober 2018, Stockholm
  • CSX 2018 Europe, 29-31 October 2018
  • ISACA dagen, 8 november 2018, Stockholm
  • EuroCACS, oktober 2019, Genève 

För senaste information om våra aktiviteter besök www.isaca.se och för de internationella aktiviteterna www.isaca.com

Om månadsbrevet

Månadsbrevet tas fram av informationskommitteen och vi är intresserade av små artiklar och tips som kan vara bra för andra medlemmar. Har du något sådant på lager får du gärna skicka det till oss.

Informationskommitteen

Alexander Eriksson (ordf.) – Fredrik Hutter, Ulf Linnarsson, Ekaterina Zuckermann, Salah Shekeil

Ordförande:
John Wallhoff

… och du når oss på info@isaca.se

 

Vill du nätverka på nätet med andra medlemmar,
besök vår Linkedin grupp: ISACA, Sweden chapter

www.isaca.se - info@isaca.se

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en medlem i föreningen eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.