GR:s kursutbud juni 2018. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Ta del av höstens utbud

Dags att planera in din egen eller dina medarbetares utbildningar i höst? Som vanligt har vi på Göteborgsregionen Kurs och konferens ett stort utbud av kurser, seminarier och konferenser inom olika ämnesområden och för olika målgrupper. Vi presenterar här några smakprov. Längst ned hittar du alla våra utbildningar som hittills är inplanerade i höst.


Hållbart resande i samhällsplaneringen

– från teori till verklighet

SAVE THE DATE!  2,5-dagarskurs som går igenom praktiska verktyg för att främja hållbart resande i samhällsplaneringen. Riktar sig till samhällsplanerare, trafikingenjörer, exploateringsingenjörer, miljöstrateger, miljöutredare och alla som jobbar med hållbart resande. Vi ser gärna att flera från samma kommun deltar eftersom en central del av kursen utgörs av praktiskt arbete i grupp.

Vi återkommer med program och anmälningsinformation senare, men kan avslöja att kursen bland annat kommer att innehålla:
• Lokalisering av nya områden – var ska vi expandera?
• Verktyg: Planera klimatsmart
• Parkering som styrmedel
• Strategier och styrdokument
• Verktyg: Max Lupo – 10 principer för mobility management

När? 13–14 november samt en halvdag den 12 december 2018

Frågor om kursinnehållet ställs till William Schotte och praktiska frågor till Staffan Nyqvist


Lär mer om familjerätt

Tredagarsutbildning i socialtjänstens familjerättsliga ­frågor. Vänder sig till handläggare­ och ­enhetschefer ­med ansvar ­för familjerättsliga ­frågor inom kommunal­ verksamhet.

När? 18-20 september

Läs mer 

Jag vill anmäla mig!

Kälvestensmodellen

Grundutbildning på två till fem halvdagar (beroende på antal deltagare). Inför halvdagarna ska deltagarna, två och två, göra en djupintervju med ett tilltänkt
familjehem.

När? Start 6 september

Läs mer

Jag vill anmäla mig!


Metodutbildningar för socialt arbete:

MI – Motiverande samtal

GR erbjuder både grundutbildning och fördjupningsdagar.

När? Höstens första grundutbildning startar 3 september (Läs mer), och fördjupning 11 oktober (Läs mer)

Kontakt: Nicholas Singleton

Återfallsprevention (ÅP)

Fyradagarsutbildning för dig som i din yrkesroll möter målgrupp med missbruks- och beroendeproblematik.

När? 19-20 september och 3-4 oktober

Läs mer

Jag vill anmäla mig!

Kontakt: Karin Westberg

Supported Employment (SE)

Fyradagarsutbildning som ger dig kunskap om de fem stegen i Supported Employment.

När? 11–12 och 25–26 september

Läs mer

Jag vill anmäla mig!

Kontakt: Karin Westberg

Motivational Enhancement Therapy (MET)

Tredagarsutbildning för dig som i ditt arbete möter och motiverar personer med missbruksproblematik.

När? 20 september, 12 oktober och 15 november

Läs mer

Jag vill anmäla mig!

Kontakt: Karin Westberg


Förebyggande är temat för årets demenskonferens den 9 november

GR:s årliga demenskonferens har i år temat förebyggande. Program och anmälningsinformation kommer senare men dagen kommer bland annat att innehålla de senaste inom demensforskningen, inspiration kring hur vi får ett demensvänligare samhälle, vad som händer i Sverige när det gäller demenscertifierade affärer och hur man förebygger ohälsa och skapar arbetsglädje hos personal.

Målgruppen är förtroendevalda, chefer, biståndshandläggare, legitimerad personal och baspersonal som möter personer med kognitiv sjukdom.

Kontakt: Karin Westberg


Kursledarutbildning: Jour- och familjehem

En kurs i utbildningmaterialet ”Ett hem att växa i” som ska ge alla kommuner förutsättningar att erbjuda jour- och familjehem en likvärdig grundutbildning som håller god kvalitet.

När? 9-10 oktober

Läs mer och anmäl dig


Momskurs för kommuner

Kursen vänder sig till anställda inom kommunen som i sitt arbete behöver förbättra och fördjupa sina kunskaper inom momsområdet.

När? 14 november

Läs mer

Jag vill anmäla mig!

Kontakt: Staffan Nyqvist

Språkombudsutbildning

Som språkombud har du ett uppdrag att stödja kollegor när det gäller språkutveckling.

När? Fyra kursdagar: 22/8, 17/10, 5/12 2018 samt 23/1 2019

Läs mer

Jag vill anmäla mig!

Kontakt: Karin Westberg


Lagen om vård av missbrukare i vissa fall

Kursen utgår från socialnämndens ansvar enligt socialtjänstlagen för personer med missbruks- och beroendeproblematik.
Målgrupp: Enhetschefer, socialsekreterare och handläggare inom socialtjänsten.

När? 22 oktober

Läs mer

Jag vill anmäla mig!

Lagen om vård av unga

Genomgång och diskussion kring gällande lagstiftning med tyngdpunkt på lagstiftning kontra utredningens innehåll. Innehåller också en praktisk del om rättsfall och domstolsprocessen.
Målgrupp: Chefer och socialsekreterare.

När? 5 september

Läs mer

Jag vill anmäla mig!


Nytt tillfälle om autism och psykisk ohälsa

Den här kursen vänder sig till personal och chefer som i sitt arbete kommer i kontakt med ungdomar eller vuxna med autism med eller utan utvecklingsstörning.

När? 20 november

Läs mer

Jag vill anmäla mig!

Kontakt: Susanne Ericsson


Utbildningar i att arbeta med ett återhämtningsinriktat förhållningssätt

Flerdagsutbildning för baspersonal

När? 31 oktober och 14 november plus uppföljningsdag 28 november

Läs mer

Jag vill anmäla mig!

Heldag för chefer och arbetsledare med flera


Konferens om förändringsarbete och samspel i familjer med missbruk

Du som chef eller medarbetare inom socialtjänsten är välkommen till en konferens om förändringsarbete och samspel i familjer där det förekommer missbruk.

När? 12 september

Läs mer

Jag vill anmäla mig!

Utvecklingsprogram för socialt ansvarig samordnare

Programmet är en satsning på socialt ansvariga samordnare
(SAS) i kommunens vård- och omsorgsverksamhet.

När? Fyra delprogram, start hösten 2018 och avslut våren 2019. Du kan gå hela programmet eller delar av det.

Läs mer

Jag vill anmäla mig!


Konferens 1 oktober: Integrerade arbetssätt inom psykisk ohälsa och missbruk/beroende

Boka in en heldag i Göteborg den 1 oktober! Då arrangeras en länsgemensam konferens som vänder sig till politiker, chefer och andra nyckelpersoner som utifrån ett ledningsperspektiv arbetar med strategiska frågor i Västra Götalands kommuner eller Västra Götalandsregionen. Mer information om program och anmälan kommer!


Missade du konferensen?

Eller vill du ha stöd för minnet för att kunna sprida informationen vidare? Använd dig av våra konferensrapporter som sammanfattar det viktigaste i ord och bild! Du hittar dem här.


Kurser och konferenser


facebook

Frågor? Kontakta grkurskonferens@grkom.se

Du får detta nyhetsbrev eftersom du har deltagit i något av våra arrangemang eller för att du har valt att prenumerera. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.