Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Replik på artikel som hävdas att det i Sverige produceras mer kött än konsumenter vill köpa på forskning.se

Hälften av den mat vi äter i Sverige är importerad. Av det nötkött som konsumeras i Sverige är bara hälften svenskt. En tredjedel av lammköttet och 70 % av grisköttet. I Sverige har vi alltså en underproduktion av kött idag.

Före EU-inträdet var omkring 75 procent av maten svenskproducerad. De senaste åren har konsumenternas efterfrågan på svensk mat och de mervärden som svensk livsmedelsproduktion innebär tvärtom mot vad artikeln säger, ökat, inte minst när det gäller efterfrågan på svenskt kött.

Fler konsumenter vill göra ett medvetet val, handeln efterfrågar mer svenskt kött och fler restauranger vill börja ursprungsmärka sina menyer. Sverige har sedan länge värnat god djuromsorg, vi har friska djur och därmed lägst antibiotikaförbrukning i EU.

Alla delar av djuren används inte till humankonsumtion, men kan användas till mycket annat som foder till sällskapsdjur, skor, skinnklädsel till bilar, läkemedel, biogas med mera för att ta tillvara på resurserna på bästa sätt.

Nästa vecka genomför MSB kampanjen ”Krisbredskapsveckan”. I Sverige är vi idag enbart självförsörjande på morötter, vete och socker så det vi får överleva på vid kris. Eftersom fler och fler vill köpa svenskt kött finns också utrymme att faktiskt öka produktionen av både gris, nöt och lamm. Snarare har vi alltså en för liten produktion.  En situation som innebär att vi därför har förutsättningar att erbjuda mer svenskt kött som bidrar till biologisk mångfald och öppna landskap.

Läs artikeln här!

Svenska Köttföretagen deltog i Riksdagsdialog om antibiotika

Riksdagsvalet närmar sig och den politiska debatten intensifieras. Resistensfrågor och antibiotikaanvändning i lantbruket är heta frågor som engagerar många. På gemensamt möte i Riksdagen deltog Svenska Köttföretagen. 

Vi framhöll att vi känner oss trygga med branschens arbete runt antibiotika och att vi jobbar långsiktig med förebyggande arbete som hög djuromsorg och en ansvarsfull användning av antibiotika. Vi kommer fortsätta jobba för att bli ännu bättre men det kommer alltid vara viktigt att vi fortsatt skall kunna ta väl hand om och behandla enstaka djur om de blir sjuka. 

Läs mer på kottforetagen.se

Topplistor för grisproduktion 2017

Utifrån de resultat som sänts in från besättningar med WinPig eller PigWin tar vi varje år fram topplistor med de bästa besättningarna. Listorna för 2017 presenterades den 28 maj 2018 i samband med Sveriges Grisföretagares årsstämma. Grattis till alla fina resultat!

Topplistorna för smågris-, slaktgris- och livsvinsproduktion hittar du här!

 

Bli en flexiterian

För att nå unga och alla oss som inte välja utan vill njuta av allt vi gillar och tycker smakar gott är flexiterian en bra väg att gå. En flexiterian äter lite av varje men är samtidigt fokuserad på att maten är producerad på ett hållbart sätt, precis som vårt svenska kött är.

Så vill du äta sunt, är detta ett alternativ för dig. Du kombinera helt enkelt svenskt hållbart producerat kött med allt härligt från växtriket. Grönsaker, rotfrukter och baljväxter t.ex. Inspiration och recept hittar du på Svensk Kötts hemsida. Klicka på länken nedan.

Besök sidan här!

 

Inbjudan till ny prövningsomgång!

Nu är det dags att anmäla kalvar till nästa prövningsomgång 2018/2019 och vi har därför glädjen att bjuda in till en ny spännande prövningsperiod. Individprövningens målsättning är att under likvärdiga förhållanden testa och jämföra köttrastjurar. De tjurar som säljs på auktionen i mars 2019 har klarat alla uppsatta krav och är därför varudeklarerade för många ekonomiskt viktiga egenskaper. Vi är övertygade om att de alla kommer att bidra till att ytterligare förbättra djurmaterialet i den svenska nötköttsproduktionen.

Prövningsverksamheten drivs och utvecklas i tätt samarbete med rasföreningarna. Ett T-tal beräknas utifrån tillväxtprestationen under prövningsperioden. Den linjära exteriörbedömningen är en hjälp i bedömningen av funktionalitet. Genom att mäta tjurarnas pungomkrets bedöms framtida förväntad fertilitet. Klövhälsan beskrivs genom ett klövbetyg och lynnet bedöms i den dagliga och omfattande hanteringen av tjurarna. Alla tjurar ultraljudas för att skatta viktiga kvalitetsegenskaper för nötkött. Allt detta tillsammans med en noggrann veterinärbesiktning, där palpation av testiklarna ingår, borgar för att det är tjurar av hög kvalitet som lämnar Gunnarp via auktionen.

Läs mer i inbjudan till ny prövningsomgång här!

 

SCB har fått regeringens uppdrag att redovisa hur en statistikbaserad analys av Sveriges genomförande av Agenda 2030 kan genomföras.

Utbildningdagar med tillsammans med Topigs Norsvin och Finnpig

Svenska Köttföretagen har haft gemensamma utbildningsdagar tillsammans med Topigs Norsvin och Finnpig. Fokus på träffen var bl a att lära mer om Z linjen. Första dagen ägnades åt avelsmål och genetiska trender. Andra dagen var det praktiska övningar. Något som vi alltid diskuterar på dessa träffar är exteriör och spenar. Vi sambedömer djur och diskuterar vad som är ett godkänt djur och ej.

När det gäller själva exteriören (ben, klövar, rygg) är vi ganska samstämmiga, men när det kommer till spenar går åsikterna isär. Vi i Sverige bedömer spenar mycket hårdare än vad man gör i Norge och Finland. 

Kvalitetskalv – ett gemensamt ansvar för mjölk och ungnötsbesättningen

I projektet ”Kvalitetskalv – ett gemensamt ansvar för mjölk och ungnötsbesättningen” har vi arbetat i så kallade Stallskolor. Projektet har finansierats av Branschutvecklingsmedel, och är en del i arbetet där Växa Sverige och Gård & Djurhälsan tillsammans tagit på sig ett ansvar att jobba för delmålet ”Fler ungdjur till slakt”.

Stallskolorna är en form av erfagrupp genom att man arbetar mot specifika mål. I projektet har grupperna bestått av 4-5 personer, och det har varit en viktig del att grupperna är konstanta, för att kunna följa utvecklingen i gruppen, men också att skapa en god sammanhållning och ett gott förtroende för varandra i gruppen.

I projektet har vi tagit fram material, som använts av deltagarna i stallskolorna, och som vi gärna ser att det används av fler Stallskolor eller enskilda producenter, såväl mjölk- som ungnötsproducenter.

Läs slutrapporten här

PostNords förändrade rutiner - dråpslag mot den norrländska grisköttsproduktionen

PostNords beslut om att Expressbrev endast kan garanteras inom 48 timmar, från 1 april, slår hårt mot företagare inom både häst- och grisbranschen. Hos Svenska Köttföretagen påverkas de norrländska seminkunder mycket negativt av förändringen med följd att hela den lokala matproduktionen i norra delen av landet får negativ konkurrenskraft. Något som i sin tur kan riskera företag och framtida sysselsättning i regionen. Om svenska politiker vill ha kvar en levande landsbygd i hela Sverige inkl Norrland behövs bra infrastruktur. Postnords förändring är ett steg i helt fel riktning för en levande landsbyggd, bevara arbetstillfällen och ha fortsatt självförsörjning på livsmedel som är hållbart producerade.

Svenska Köttföretagen har nu agerat effektivt för att hitta en annan lösning av seminleveranser till Norrland inom 24 timmar. Från 1 april kommer JetPack stå för leveranserna. En kortsiktig lösning som garanterar fortsatt hög kvalitet på det grissemin som levereras. Förändringen innebär dock en stor kostnadsökning för distributionen, som är mer än fördubblas mot idag. Även service till kunderna blir förändrad då de norrländska kunderna nu istället för köra till flygplatsen för att hämta sina beställningar. En bilresa som kan vara uppemot 12 mil tur och retur.

Svenska Köttföretagen samarbetar tillsammans med LRF för vidare dialog med Postnord och politiker för att hitta en mer långsiktig konkurrenskraftig lösning som kan rädda den norrländska lokala grisköttsproduktionen.

Ny metod för diagnostik för spädgrisdiarré?

Jenny Larsson, SLU, har delrapporterat ett projekt, finansierat av branschpengen. Syftet med projektet är att öka kunskapen om E. hirae-orsakad spädgrisdiarré för att möjliggöra en förbättrad diagnostik genom att undersöka förekomsten av E. hirae hos friska spädgrisar i syfte att identifiera skillnader mellan isolat från spädgrisar med misstänkt E. hirae-orsakad diarré och isolat från friska djur.

Läs mer på samlingssidan för branschpengen

Beställ semin och förnödenheter online!

I vår webbshop hittar du semin och förnödenheter av god kvalitet till konkurrenskraftiga priser – helt enkelt det mesta du behöver i det dagliga arbetet med djuren.

Köttriksdag i Södermanland 16-17 november

I år bjuder Södermanlands Nötköttsföretagare till
Köttriksdag 16-17 november 2018. Boka in dagarna redan nu så du inte missar höstens bästa kalas.
Ordförandekonferensen börjar redan på torsdag eftermiddag.

Mer information kommer, men har du frågor redan nu så kan du kontakta Martina Schagerlund, ordförande i klubben på 0708-25 03 81

Läs mer på Sveriges Nötköttsproducenter

 

Anpassad ditid – nu en möjlighet

Gård & Djurhälsan har nu fått sina nya Plan & Riktlinjer för hälsokontrollen godkända. Detta innebär att vi kan starta vår Utökade Hälsokontroll som är ett krav om du vill tillämpa anpassad ditid.

Jordbruksverket ändrade tidigare sitt regelverk och öppnade för möjligheten att avvänja en mindre andel grisar tidigare för att på så sätt mer systematiskt kunna hålla samman gruppen. Den nya förskriften innebär att den genomsnittliga åldern för omgången ska vara minst 28 dagar. För att man ska kunna tillämpa den nya föreskriften krävs att gården uppfyller de krav som Jordbruksverket ställer. Ett av dessa krav är att besättningen är ansluten till en särskild hälsokontroll för smågrisarna. Genom att säkra miljön, omvårdnaden och hälsan hos den lilla grisen ges goda förutsättningar för en lyckad avvänjning.

Kraven i den Utökade Hälsokontrollen berör grundkrav, exempelvis att smittskyddet når upp till Spets-nivån i Smittsäkrad Besättning. Det finns tekniska och temperaturmässiga krav, samt krav på uppföljning när det gäller skötsel av den lilla grisen som sammantaget bidrar till att risken för störningar i samband med avvänjningen minskar.

Har du frågor eller funderingar kring den förkortade ditiden, vänligen kontakta din veterinär.

 

Grillmiddag med Från Sverige – film

Allt fler konsumenter väljer svenskt och vill tydligt se vart köttet kommer ifårn. För att fortsätta skapa efterfrågan på det svenska har Svenskmärkningen tagit fram flera filmer för att lyfta mervärdet med det svenska. Nedan är länkar till två av filmerna där det svenska köttet och grillen lyfts fram.

"Härligt med grillmiddag! Titta efter märket Från Sverige, Kött från Sverige och Mjölk från Sverige när du handlar råvaror livsmedel och växter. Filmen finns i en lång och kort version och receptet som nämns i filmen hittar du också här."

https://fransverige.se/film/grilla-med-fran-sverige/

Nu startas ett nytt lammprojekt i branschen

Nu kör Svenska Köttförtagen igång ett nytt projekt med Helena Stenberg som projektledare. Projektet ska undersöka möjligheterna för, och förhoppningsvis även skapa, ett system för produktion och försäljning av högkvalitativa rekryteringstackor avsedda för höst/vinterlamning.

Fokus ligger på att alla inblandade parter i systemet ska finna det ekonomiskt tilltalande genom en väl motiverad prissättning av rekryteringstackan som, förutom rena uppfödningskostnader, även ska avspegla möjligheterna till en ökad produktivitet.

Bakgrunden till projektet är att det från producenthåll har framförts att det råder brist på kvalitetsmässigt bra rekryteringstackor, avsedda att lamma under vintern på marknaden samtidigt som slakterierna efterfrågar fler slaktlamm på våren.

I projektet kommer producenter, slakterier och lammrådgivare att vara engagerade.

Från Sverige stolt leverantör till Årets Kock 2018!

När Årets Kock 2018 – Svenska Mästerskapen i professionell matlagning – går av stapeln den 28-29 september är ursprungsmärkningen Från Sverige stolt leverantör till tävlingen. Tillsammans med Svenskt Kött är vi på plats i vår monter i Kungliga Tennishallen i Stockholm. Tävlingsfinalen är från och med i år öppen för alla matintresserade att se och biljetterna släpps den 20 juni samtidigt som de 8 finalisterna utses.

Läs mer här!

Svenskt griskött – snart på kinesernas tallrikar

Svenskt griskött lockar den kinesiska köttbranschen vars representanter nyligen besökte Sverige. Export till Kina är en chans för svenska grisbönder att öka sin lönsamhet. I slutet av april besökte representanter från CMA, China Meat Association en grisgård i Skåne som ett led i att få till en svensk export av griskött till Kina.

– De var väldigt intresserade och frågade om allt. Foder, boxstorlek, golvvärme, förflyttningar av djur. Sådant som bönder brukar fråga bönder. Kul att ta emot så intresserade besökare, säger Åsa Odell ägare till grisgården och vice ordförande i LRF.

Efterfrågan på dyrare köttdetaljer har ökat i Kina och det finns en potentiell marknad för premiumprodukter som till exempel rapsgris. Detaljer som svans, öron och fötter är delikatesser i Kina men i Sverige är det restprodukter. Här finns en stor chans till större förtjänst för de svenska grisuppfödarna, nästan 60 kronor mer per gris enligt branschens kalkyler.

– Vi vet att våra volymer är väldigt små. Men det är inte så många fler än Sverige och Finland som kan erbjuda svansar till försäljning. Trots lagkrav så kuperas ju fortfarande svansarna på 95 procent av grisarna i EU, säger Åsa Odell.

 

Fortsatta produktionsförbättringar i svensk grisproduktion

Många konsumenter uppskattar och efterfrågar vårt svenska griskött. För att fortsätta möta efterfrågan på ett allt mer klimatsmart sätt sker en kontinuerlig utveckling av produktionen. Nu visar nya produktionsresultat för svensk grisproduktion 2017, att det skett fortsatta förbättringar från tidigare år.

 Våra suggor föder och avvänjer fler smågrisar och arbetet med att optimera och utnyttja fodret till djuren blir allt bättre. Positiv utveckling av den svenska grisproduktionen som tillsammans sparar både resurser och klimatpåverkan.

Antal producerade grisar per årssugga är 26,7 och har ökat med 0,9 grisar sedan 2016. Levande födda grisar per kull har ökat med 0,3 grisar till 14,3 och antal avvanda per kull med 0,3 grisar till 11,9. De 25 % bästa besättningarna har 29,2 producerade grisar per årssugga, 14,9 levande födda grisar per kull och 12,8 avvanda grisar per kull.

Daglig tillväxthastighet för slaktgrisar är 941 g och har ökat med 18 g sedan 2016. Slaktgrisarnas foderomvandlingsförmåga har förbättrats med 0,7 MJ NE/kg tillväxt till 25,7. De 25 % bästa slaktgrisomgångarna har en tillväxthastighet på 1017 g/dag och omgångarna med bäst foderomvandlingsförmåga använder 25,7 MJ NE/kg tillväxt för slaktgrisarna.

”Det är glädjande att vi kan fortsätta erbjuda våra svenska konsumenter ett nationellt producerat griskött med en allt lägre klimatpåverkan. Stor påverkan på den positiva utvecklingen beror på i synnerhet att antalet producerade smågrisar per årssugga har ökat med nästan en gris. Att fler besättningar har skickat in resultat för 2017 hjälper oss att skapa en bild av hur svensk grisproduktion ser ut, vilket är viktigt för att kunna fortsätta utveckla produktionen i en positiv riktning”, säger Kees de Jong, VD Gård & Djurhälsan

 

Bygg framtidens smartaste stall

Jordbruksverket har anordnat en tävling för att utveckla framtidens smartaste stall. För ett tag sedan var det dags för prisutdelning på Hotel Elite i Jönköping. De produktionsgrenar som omfattas av tävlingen var:

  • smågrisar
  • slaktgrisar
  • dikor
  • mjölkkor
  • slaktungnöt
  • lamm

Bilden till höger visar när Växa Sverige får ta emot utmärkelsen för framtidens smartaste slaktungnötstall av
H.K.H Prins Carl Philip.

Från Svenska Köttföretagen har Theres Strand deltagit som tävlande i Mattias Esperts lag med stall till slaktsvin.

Mer info om deras stall hittar du här!

Johanna Bengtsson, Svenska Köttföretagen har suttit i juryn för dikor och slaktungnöt. Bland de 10 tävlingsbidragen utsåg juryn två stallar som uppfyllde tävlingens högt ställda ambitioner för lönsamma stallar med hållbar produktion. Vinnare för båda stallarna blev Växa Sverige som tog emot de båda priserna för framtidens smartaste mjölkkostall och framtidens smartaste slaktungnötstall.

Mer info om tävlingen finns här!

Gård & Djurhälsan och Svenska Köttföretagen på Borgeby Fältdagar den 27-28 juni

Även i år kommer både Gård & Djurhälsan och Svenska Köttföretagen att finnas med på Borgeby Fältdagar. Vi kommer ha montrarna bredvid varandra. I montern kommer vi i år även ha ett tombola för att lyfta fram våra fina svenska mervärden. Om man väljer svenskt kött är alla vinnare. Vi har monter S105-106 i stortältet.

Varmt välkommen till vår monter och vinn ett fint pris du också!

SDS rapport: Importsituationen i Sverige för nötdjur

Svenska Djurbönder Smittskyddskontroll brukar kallas för SDS kort och gott och är en funktion där svensk lantbruksnäring gemensamt tar ansvar för att importer av lantbruksdjur till Sverige sker med hög säkerhet. Ebba Schwan på Gård & Djurhälsan ansvarar för verksamheten. Här kommer en rapport som sammanfattar importsituationen på NÖT.

Vi importerar mycket få levande nötkreatur till Sverige. På mjölksidan råder en överenskommelse genom mejeriernas kvalitetsavtal att inga djur får importeras till svenska mjölkbesättningar. Vi har alltså inte haft import av mjölkrasdjur på över 20 år till Sverige. Inte heller på köttrassidan är import vanligt och bland de etablerade köttraserna förekommer det i stort sett inte. Den import som sker handlar nästan uteslutande om nya eller relativt nyetablerade raser såsom Dexterkor och Galloway. Dessa djur har i stor utsträckning Danmark som ursprungsland. Att importsiffrorna är så låga och att vi i stort sett inte importerar djur från länder utanför norden är en smart och medveten strategi för att bibehålla vårt goda hälsoläge. SDS huvudbudskap är import av embryo och sperma är det säkraste sättet att tillföra ny genetik till Sverige.

kottforetagen.se

Sveriges mest kompletta hemsida för dig som är intresserad av köttproduktion! Här hittar du samlade nyheter från hela branschen. Du kan också läsa mer om våra verksamhets-områden, våra prislistor och hur du beställer från oss.

Svenska Köttföretagen, Vasagaran 29 . 541 31 Skövde
tel 0500-48 30 65 . info@kottforetagen.se . kottforetagen.se 

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.