Problem att se innehållet? Se det i webbläsaren


Med kunskap om historien bygger vi vår framtid

Vi inom Göthes Koncernen investerar och förändrar oss efter nya förutsättningar i vår omvärld, där vår historia är vår erfarenhet som ligger till grund för att bygga vår framtid dvs ”Historien skapar framtiden…”

Det kan kanske vara av intresse att påminna om hur historien sett ut under uppbyggnaden av det som skapat och utvecklat Göthes Industribeslag till Skandinaviens största Grossist & Distributör av lås- och beslag mot OEM marknaden. Sedan 1861 har Göthes ”bara” haft sex st. VD och ägare, gemensamt har de ”sex” en långsiktig ägarstyrning med fokus på utveckling och förnyelse. Från början var Göthes en Järnvarugrossist, men med tiden har verksamheten (Göthes Industribeslag) styrts om till att bli mer inriktad mot dörr- & fönsterbeslag. Sedan några år tillbaka är Göthes Koncernen uppdela i tre olika Bolagiserade affärsområden, nämligen: Göthes Industribeslag AB (Omsättning ca 230 Mkr med 30 medarbetare); Göthes Säkerhet AB (Omsättning ca 35 Mkr med 20 medarbetare) och Göthes Teknik AB (Omsättning ca 10 Mkr med 2 medarbetare).

För inte länge sedan (2014) köpte Göthes AB, Industribeslag Sjögren AB och blev Göthes Industribeslag AB. Strax därefter expanderade vårt affärsområde lås- & larm kraftigt i och med köpet av Dala Teleservice AB och Göthes Säkerhet AB kom till. Ett år senare blev vårt affärsområde ”Järnhandelsvaror” bolagiserat i Göthes Teknik AB som idag är specialiserade på nischade teknikprodukter för skärande bearbetning, med huvudområden skärande verktyg, mätteknik, kapande verktyg, hållande verktyg samt fästelement.

Skapandet av tre bolag har också krävt stora förändringar i organisationen och fastigheten för att anpassas till den expanderande verksamheten. Ombyggnationen inkluderar i princip alla delar av vår fastighet i Falun. För att minnas våra föregångare tillika historia kommer vi därför att döpa några av våra konferens & utbildningslokaler efter grundarna till Göthes Koncernen, viktiga platser och minnen i vår historia.

JEAN ABRAHAM (Stora konferensrummet på övervåningen). Namnet efter grundaren av Göthes, Jean Abraham Göthe, som var VD och ägare 1861 till 1907 dvs 46 år!

BERNHARD (Lilla konferensrummet på övervåningen). Namnet efter Jean Abrahams son Bernhard Göthe som var VD och ägare 1907 – 1917 dvs 10 år.

DOMNARVSBRYGGAN (Stora Utbildningslokalen). Ligger på ett entresolplan ovanför vårt lager). Namnet efter platsen Göthes byggdes åren 1974/1975, Domnarvsbryggan, som fick detta namn då området var en ”Brygga” för Domnarvets Jernverks export av sina valsade produkter och vidare transport med järnväg till Gefle och världen. På returen tog man träkol. Allt via ångbåtar! Idag heter Domnarvsbryggan, Roxnäs Industriområde.

GULDKUSTEN (Lilla konferensrummet i ”sälj korridoren” på nedre plan). Smeknamnet på ”försäljningskorridoren” under många år, från slutet av 90 talet till början av 2000 talet från våra ”Logistiktekniker”, då försäljningen skapade omsättning (”Guldmynt”)  och arbete (”Motion”) till våra logistiktekniker.

Med vänliga hälsningar
Patrik Östlund

SSF 1078 och SS-EN 1627 - Inbrottsskyddande dörrar

Redan på tidigt 1980-tal publicerades de första svenska normerna/standarderna för inbrottsskyddande dörrar och godkänd låsenhet.

I SSF 200, Regler för inbrottsskydd – Byggnader och lokaler finns det tre skyddsklasser, Skyddsklass 1, 2 och 3.

SSF 200 har sitt ursprung inom försäkring men tillämpas av flera andra aktörer när det gäller inbrottsskydd. Skyddsklasserna i SSF 200 omfattar hela byggnaden eller lokalens skalskydd och refererar till olika produktstandarder och normer beroende på typ av inbrottsskyddande produkt, t.ex. dörr, fönster, lås etc. Krav på inbrottsskydd enligt skyddsklass i SSF 200 är idag det vanligaste kravet vid till exempel upphandlingar.

I SSF 200 redovisas kraven för inbrottsskyddande dörrar i de olika skyddsklasserna samt att de då även ska vara försedda med minst en godkänd låsenhet enligt SSF 3522.

Anm. I FTR 200 – Svensk Försäkringstekniska rekommendation anges relationen mellan en inbrottsskyddande dörr och SSF 3522 – Godkänd låsenhet.

Kravställare som tex försäkringsbolag, myndigheter eller andra aktörer refererar till SSF 200 och de 3 olika skyddsklasserna beroende på vilket inbrottsskydd som krävs.

I SSF 200 är förhållandet mellan skyddsklass och inbrottsskyddande dörr redovisat i en tabell enligt:

Idag finns det i Sverige två sätt att klassa inbrottsskyddande dörrar. SS-EN 1627 och SSF 1078. Tabellen visar dörr enligt den indragna standarden SS 817345 då det fortfarande finns dörrar i bruk enligt den standarden.

Eftersom SS-EN standarderna för lås och beslag inte omfattar manuella angrepp, dyrknings- eller manipulationskrav har SSF gett ut normen SSF 1078 – Inbrottsskyddande dörrar. Klasserna i SSF 1078 motsvarar kraven för skyddsklasserna i SSF 200 och refererar till motståndsklasserna och provningsmetoderna i SS-EN 1627 samt SSF 3522.

I SS-EN 1627 har den kompletta dörren provats med statisk- och dynamisk belastning samt manuella angrepp. Viktigt att känna till är att det inte utförs prov med dyrkning och manipulation av lås och beslag!

I SSF 1078 provas och klassas komplett dörr inklusive beslag/lås enligt SSF 3522. Använder man en dörr enligt SS-EN 1627 måste man därför kontrollera att den måste vara försedd med en godkänd Låsenhet, minst låsklass 3 enligt SSF 3522 för att uppfylla en skyddsklass. I SSF 1078 behöver man ej vara uppmärksam och ta extra hänsyn till vad det är för beslag/lås i dörren, där ingår det rätt produkter med automatik!

Har du krav på skyddslassning eller värdesätter tryggheten med godkänd låsenhet är SSF 1078 svaret.

Detta är den stora skillnaden mellan en certifierad dörr enligt SSF 1078 och en certifierad dörr enligt SS-EN 1627!

Motorlås från ABLOY får ny regel

Flertalet ABLOY Motorlås som tidigare har haft rak regel kommer nu få hakregel.

Skiftet kommer ske snabbt då den gamla regeln gått ur produktion vid årsskiftet och den nya hakregeln nu ligger redo för leverans. Detta kommer att ske succesivt och påverkas också av förbrukning.

De modeller som berörs är: EL558, EL559, EL572, EL573, EL574, EL575, EL874 och EL875.

I samband med detta introduceras också ett nytt slutbleck EA423, det gamla slutblecket 4632 passar mot den nya hakregel men vi kommer framåt att byta ut 4632 mot EA423 i våra satsförpacknigar. Detta är för att få det ingrep i karm som hakregeln är ämnad till.


STEP Silent - kraftiga elslutbleck med patenterad Silent-teknik

Produkterna i serien är utrustade med en patenterad Silent-teknik som ger låset extra fina öppnings- och stängnings­egenskaper med en mjuk, nästintill ljudlös gång.

Låsens rejäla konstruktioner ger en hög intrångssäkerhet och passar utmärkt i dörrar som används högfrekvent.

  • STEP 60 Silent – kraftig konstruktion med Silent-teknik, brandgodkänd E/EI120
  • STEP 29 Silent – kraftig konstruktion anpassad för den finska marknaden.

Den höga intrångssäkerheten uppnås genom hög brytstyrka, ett unikt vridfall som tar hela fallkolvens utlåsning samt ett elektrisk manövrerat knackskydd som omöjliggör manipulation av låsfunktionen. 

Välj STEP Silent när du vill minska ljudnivån och/eller höja säkerheten i din dörrmiljö, till exempel flerbostadshus, kontor, skolor och sjukhus.

Läs mer om produkterna i Silent och de andra serierna på www.steplock.se


Armbågskontakt i aluminium AK108

Kontakten är tillverkad i aluminium med dubbla fuktsäkra mikrobrytare med IP-klass 67. Kontakten är optimal för utomhusbruk och tuffa miljöer men går lika bra att använda inomhus. 

-Vi har valt att jobba med denna armbågskontakt pga. stryktåligheten samt smidigheten i den långa designen som gör det lättare för rullstolsburna personer att komma åt. Detta är ett led i tillgänglighetsanpassningen enligt MFDs* riktlinjer för tillgänglighet / arbetsmiljölagen. Förklarar Stefan Adolfsson.

Armbågskontakten är 245 mm lång, 80 mm bred och 28 mm djup och går förövrigt att få med egen logotype på. Förutom just denna armbågskontakt har vi många fler varianter att erbjuda. 

-Kontakta mig gärna om denna eller andra typer av armbågskontakter så berättar jag mer, säger Stefan Adolfsson.
Stefan når ni på telenummer 070-313 48 17. Alternativt stefan.adolfsson@gothes.se

*= myndigheten för delaktighet.


HOPPE handtag i aluminium - F5 svart brons

HOPPE har utökat färgval på anodiseringen: mörk brons anodisering F5.

Färgen är tillgänglig på Stockholm-trycken såväl för inner - som ytterdörrar.

Som bekant - har Stockholm-tryckena den beprövade och berömda Kvick-i-Sprint fastsättningen.

Trycken bara sätts ihop - och färdigt.

Naturligtvis gäller HOPPEs 10 års garantin på mekanisk funktion även här.

HOPPE dörrhandtag och tillbehör i aluminium.

För mer information om HOPPEs sortiment kontakta Göthes Industribeslag på 010 - 483 40 25 eller klicka här för att läsa produktbladet om HOPPE handtag i svart brons>>


Dammfria slipprodukter från Mirka

Mirka har all typ av slipmaterial och maskiner för slipning. Vi saluför givetvis hela Mirkas sortiment men har specialiserat oss på deras dammfria slipsortiment.

Deras dammfria slipsortiment är optimalt vid all slipning av porösa och halvporösa material (ex. stål).

Deras system bygger på slipnät istället för traditionella slippapper. Hållbarheten på slipnät är cirka dubbelt upp jämfört med traditionella slippapper.

Det unika med just slipnät är dammsugningen som sker mer effektivt då slipdelen är uppbyggt på ett nät.

Mirkas produkter bringar förutom ett bra resultat också arbetsmiljöfördelar vid skadligt damm.

För mer information kontakta Stefan Adolfsson på 070 – 313 48 17 alternativt stefan.adolfsson@gothes.se

Kameralösning från Hikvision

Använder du en äldre analog kamera med coaxialnät?

I så fall är kameralösningen från Hikvision en bra lösning på uppdatering till ett nyare system. 

Du kan enkelt byta ut befintliga kameror till moderna med en upplösning på 2mp till 8 mp. Systemet från Hikvision underlättar också då det strömförsörjs direkt via befintligt coaxialnät. Med andra ord spar du pengar på att slippa byta kabelnät och på köpet får du modern utrustning. 

På lagringsenheterna som finns i olika storlekar kan du ansluta analoga kamerar likväl som IP kameror. 

Lär gärna mer om Hikvision kameralösningar nedan:

Eventuella frågor om HIKvision besvaras av Lars Brandt på Göthes Säkerhet. Lars når ni lättas på e-post: lars.brandt@gothes.se

Ny lamellrondell från Norton

Norton har ett av de bredaste sortimentet med produkter för slipning, kapning och polering för alla marknader och material. Kontakta Göthes Teknik på 010 - 483 40 80 för mer informatorn.

Norton lanserar en ny lamellrondell som har en nedslitningsbar stödplatta. Tack vare detta kan lamellrondellen, som har beteckningen Norton X-Treme Heavy Duty Trim, användas till den är helt slut vilket ger maximal livslängd. Lamellrondellen är uppbyggd av en mycket kraftig nyutvecklad polyesterduk belagd med den senaste generationen Norzon-slipmedel. Den nya lamellrondellen innehåller extra långa slipdukslameller vilket ger väsentligt längre livslängd enligt tillverkaren. Man får dessutom en effektivare slipning vilket gör X-Treme Heavy Duty Trim lämplig för t.ex. kantbrytning och rundning. Lamellrondellen är mycket motståndskraftig mot nedslitning och söndertrasning vilket också bidrar till den längre livslängden. Slipmedlet som används är avsett för bearbetning av järn, stål och rostfritt och ger extra hög avverkning på kort tid.

X-Treme Heavy Duty Trim, som är avsedd för användning i vinkelslipmaskin, finns med plan nedslitningsbar stödplatta i diameter 125 mm i kornstorlekarna 40 och 60.

Geze CB Flex

Denna produkt är absolut ett måste på branddörrar med dörrstängare/koordinering för full funktion i dörrmiljön.

Skissen på de fyra bilderna under Stefan visar funktionen.

1. Öppning av passivt dörrblad då hjälper medbringaren till.
2. Aktiva dörrbladet väntar i postion.
3. Passivt dörrblad stängs.
4. Aktivt dörrblad stängs så snart det passiva dörrbladet har stängts.

Utan medbringare kan ej stängningsordningen garanteras.
Andra utmärkande egenskaper är att den är kapbar.

För mer information om Gezes medbringare CB Flex hör gärna av er till mig på stefan.adolfsson@gothes.se alternativt 070 - 313 48 17.
/Stefan "Rektorn" Adolfsson

Webbshopsnytt

För att förbättra användarupplevelsen och nyttan av vår webbshop har vi nyligen driftsatt två förändringar av webbshopen.

Den ena nyheten är att artiklar nu sorteras efter popularitet. Detta gäller både i sortimentsträdet och i sökfältet. Popularitet kommer att vara standardval för sortering men det går självfallet även i fortsättningen att välja att sortera efter benämning eller artikelnummer om man föredrar det.

Den andra nyheten är att man nu även kan se ”Ert beställningsnummer” under ”Min sida, Följesedlar”. Tidigare fanns den informationen endast tillgänglig under ”Min sida, Order” och ”Min sida, Leveransbesked”.

Har du några frågor vänligen hör av dig till din kontaktperson. Saknar du en kontaktperson hos oss skriv gärna till patrik.ostlund@gothes.se


GDPR hos Göthes

Din personliga integritet och vår hantering av dina personuppgifter är viktig för oss. Den 25 maj 2018 började GDPR (General Data Protection Regulation) att gälla i Sverige och resten av EU. För att du ska känna dig trygg med hur vi på Göthes behandlar dina uppgifter vill vi berätta för dig vad som gäller.

Hos oss på Göthes har vi uppdaterat våra rutiner för att uppfylla varje del i det GDPR kräver. I och med detta uppdateras vår Policy avseende integritet och marknadsföring.

Genom detta meddelande informeras du om att dina personuppgifter finns säkert lagrade och att vi använder rutiner som stödjer de rättigheter som lagen innebär. Göthes kommer fortsatt bara använda personuppgifter för att uppfylla de avtal vi har med Er samt att kunna informera om produkter och annan branschrelaterad information för att stödja Er i vår relation. 

Vår nya policy finner du på http://www.gothes.se/sv/om-goethes/gdpr där allt om hur vi skyddar Era uppgifter finns.

Vår Dataskyddsansvarige - Niclas Groth arbetar kontinuerligt med dessa frågor och svarar gärna på frågor om Göthes GDPR arbete. Niclas når du antingen på e-post; niclas.groth@gothes.se eller telefonnummer 070 313 48 08.


facebooklinkedininstagramyoutubegoogleplus

Om du inte vill ha fler nyhetsbrev från Göthes, klicka här.