Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nyhetsbrev från FU maj 2018

Diös Fastigheter AB är årets vinnare av Fastigopriset!

Arbetsgivarorganisationen Fastigo delar varje år ut Fastigopriset. Syftet med priset är att synliggöra fastighetsbranschen som en attraktiv bransch att arbeta i och att premiera de bästa arbetsgivarna. I år delades Fastigopriset ut för nionde gången och då årets tema är hållbart arbetsliv vill man lyfta fram åtgärder som främjar en god arbetsmiljö.

Pristagarna år 2018 är Diös Fastigheter AB som med hjälp av valideringsverktyget FAVAL, och det ackrediterade testcentrat Jämtlands gymnasieförbund, certifierat hela sin driftorganisation till Fastigetstekniker. Diös är först ut i fastighetsbranschen med att validera hela driftorganisationen, vilket gör deras satsning på kompetensutveckling unik. 

Motiveringen som ligger till grund för utmärkelsen lyder: ”För företagets medvetna satsning på att höja kunskapsnivån genom att certifiera hela driftsorganisationen till fastighetstekniker. En viktig förutsättning för ett hållbart arbetsliv är att kompetensnivån är hållbar över tid. Årets vinnare av Fastigopriset är Diös Fastigheter AB.”

Stort grattis till Diös!

Obligatorisk prao för årskurs 8-9

Från och med den 1 juli 2018 är det obligatorisk prao för högstadieelever. Huvudmän för grundskolor och specialskolor ansvarar för att ordna prao för sina elever. Prao ska omfatta minst tio dagar sammanlagt för alla elever från och med årskurs 8 i grundskolan. 

Prao är en bra möjlighet för fastighetsbranschen att presentera sig som en attraktiv framtida arbetsgivare för landets ungdomar. Fastighetsbranschen behöver bli mer välkänd för att lösa kompetensbristen på lång sikt och att få fler barn och unga nyfikna på våra yrkesroller är en viktig del för att åstadkomma det. 

Vi på Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd vill därför uppmuntra företag i branschen att starta samarbeten med skolor i sin region angående prao. Ta den här värdefulla chansen!

Framtidståget

Varje år arrangerar Framtidsvalet det så kallade Framtidståget. Under 3 månader på hösten besöker man ca 500 högstadieskolor spridda på omkring 200 orter runt om i landet. Målet är att elever i årskurs 9 ska få information om branscher, yrken och utbildningar inför sitt gymnasieval. 

Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd har under flera år deltagit i Framtidståget. Detta gör vi med en film om branschen samt att man från olika företag har möjlighet att delta med en inspiratör på respektive träff. Inspiratören finns på plats för att berätta om sitt jobb, sin utbildningsbakgrund och fördelarna med att arbeta inom just fastighetsbranschen. 

Framtidståget är ett effektivt sätt att nå ut till ungdomar och ger möjlighet att påverka deras utbildnings- och yrkesval. Vill du eller någon av dina medarbetare delta och presentera fastighetsbranschen? Hör i så fall av dig till Carina Lundström (carina.lundstrom@fastun.se) så får du mer information om datum och orter. 

Följ Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd på Instagram!

Nu finns vi på Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd på Instagram! Följ oss där och dela gärna vidare den information som vi sprider. Vi heter @fastun_se på både Instagram och Twitter. Du kommer till vårt konto på Instagram genom att klicka på knappen nedan. Välkommen till oss!

Har du frågor eller funderingar kan du kontakta oss här.

Besök oss på www.fastun.se eller följ oss i våra sociala kanaler.

facebooktwitteryoutubelinkedininstagram

Vi tryggar branschens framtid!

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är medlem hos oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.