Vi tar din integritet på allvar - information kring GDPR  |  nyhetsbrev från Vänerhamn AB  |  maj 2018

Problem att se nyhetsbrevet? Visa i webbläsare

Nyhetsbrev från Vänerhamn AB

Nyhetsbrev från Vänerhamn AB  |  Maj 2018

Vi tar din integritet på allvar

Vi tar din integritet på allvar

Fredagen den 25 maj träder den omtalade GDPR-lagstiftningen i kraft. En ny, europeisk dataskyddsförordning kommer fortsättningsvis att reglera hur företag och organisationer ska hantera behandlingen av personuppgifter. GDPR påverkar också utskicken av våra nyhetsbrev.

GDPR är ett omfattande regelverk. På Vänerhamn har vi därför förberett oss noga. Vi har kartlagt och värderat vårt informationsbehov och lagt fast rutiner för hur vi fortsättningsvis ska hantera personuppgifter från vår omgivning. Riktlinjer för hanteringen har samlats i en Personuppgiftspolicy som du finner på vår hemsida.

Tydliga riktlinjer
Vänerhamn hanterar personuppgifter enbart för att fullfölja våra åtaganden och när vi har rättslig grund

Viktiga kriterier för att få hantera uppgifter är t.ex samtycke, rättslig förpliktelse, intresseavvägning eller att uppgifterna krävs för att kunna fullfölja ett avtal. 

Som enskild individ har du när som helst rätt att begära information om vilka personuppgifter som finns lagrade hos oss och varför vi behöver dem. Om du anser att uppgifterna är felaktiga eller har behandlats i strid med lagstiftningen har du även rätt att begära att de rättas, blockeras eller tas bort.

Nyhetsbrevet - ditt val
För oss är nyhetsbrevet en viktig kanal för relevant information till kunder, partners och andra i vår omgivning. För att kunna distribuera breven krävs ett register med e-postadresser till våra mottagare. E-postadresserna hanteras på ett sätt som inte skadar din personliga integritet

Valet att stå som mottagare och finnas med i registret är dock ditt. Du kan när som helst avsluta din prenumeration.

För att avaktivera prenumerationen, klicka på länken längst ned på nyhetsbrevet. Ett klick på länken innebär att dina personuppgifter tas bort ur våra register inom en månad.

Självklart hoppas vi att du ska välja att vara kvar!


Våra tjänster

Spedition & Klarering

Transport

Lagring

Vänern

Våra hamnar

 

Våra hamnar finns i Karlstad, Kristinehamn, Otterbäcken, Lidköping och Vänersborg.

Vi är även verksamma i Åmål, Gruvön, Hällekis och Trollhättan.


Läs mer här

 

För att bättre kunna möta marknadens behov har samarbetet mellan Vänerns hamnar efterhand fördjupats. Arbetet har steg för steg samordnats för att kunna erbjuda kompletta transport- och logistiklösningar.
1994 samlades resurserna i ett gemensamt bolag - VÄNERHAMN AB.

 VÄNERHAMN AB  |  Stuvargatan 1, 652 21 Karlstad  |  054-14 68 00  |  vhab@vanerhamn.se
 

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev.