Nyhetsbrev från Göteborgsregionens kommunalförbund (GR). Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Din prenumeration på detta nyhetsbrev kommer att upphöra den 25 maj

Den 25 maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Detta innebär att din prenumeration på vårt nyhetsbrev kommer att upphöra inom kort. 

Önskar du fortsatt få nyheter gällande Avfallsplan 2030 behöver du aktivt välja att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Gör det via den här länken eller via knappen här nedan.


MAJ 2018

Regional avfallsplan – för hela kommunen


Hållbarhetsdimensionerna: social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet

Hållbarhetsperspektivet i framtagandet av den nya avfallsplanen är väsentlig. Om alla konsumerade så som vi gör i Sverige idag skulle det behövas 4,2 jordklot för att kunna hantera alla resurser. Vi slänger även 4,6 miljoner ton avfall på ett år i våra hushåll, vilket motsvarar ungefär 467 kilo per person och år.

Förutom det avfall som uppstår då en förbrukad produkt slängs så uppstår avfall under tillverkningen av produkten. Konsumenter kan ha svårt att se den totala påverkan som deras konsumtionsbeteenden har på miljön eftersom de direkt bara kan se det avfall som uppkommer hos dem själva när de slänger sina uttjänta produkter. Ett exempel är att en mobiltelefon ger upphov till 86 kg avfall i hela avfallskedjan, och en laptop ger upphov till 1,2 ton avfall i hela avfallskedjan.

Med denna kunskap i bakhuvudet kommer vi under utformningen av avfallsplanen ständigt att arbeta utifrån hållbarhetsdimensionerna. Dessa är social hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och ekologisk hållbarhet, som även är förankrade i alla kommuners hållbarhetsarbete. Vi vill dessutom fokusera på ett långsiktigt mål - att avfall inte ska uppstå överhuvudtaget!


Arbetet med den nya avfallsplanen är igång!

För att den nya avfallsplanen ska kunna förverkligas behöver hela Göteborgsregionen hjälpas åt. Nu har därför flera arbetsgrupper satts ihop för att arbeta med specifika ansvarsområden.

Efter arbetsgruppernas första möten i april har arbetet satts igång, och arbetsgruppsledare har valts till samtliga grupper. Deltagarna kommer att vidareutveckla sina fokusområden och precisera vad de specifikt ska innefatta, för att effektivt kunna sätta mål och åtgärder. Grupperna varierar i storlek och sammansättning, och består av många olika typer av kompetenser. Utöver deltagare som arbetar med avfall finns även representanter ifrån upphandling, kultur och fritid, samhällsplanering och mycket mer. Detta för att avfallsplanens mål och åtgärder är något som berör alla verksamheter i kommunen.  

Grupperna väljer själva hur de ska arbeta. Exempelvis har en grupp valt att ta fram sina mål genom en inspiration-och workshop dag – andra sitter och arbetar i mindre grupper. Inför sommaren ska alla grupper ses en gång till, och fortsätter sedan arbetet i höst.

Arbetsgruppsledare i samtliga grupper

Avfall i samhällsplaneringen
Pierre Bolvede, Mölndal stad


Nedskräpning
Helena Bengtsson, Kretslopp och Vatten, Göteborg stad


Individ och kundfokus
Sofia Samuelsson, Kungälv


Förebyggande
Karin Nielsen, Kretslopp och Vatten, Göteborg stad

Återanvändning
Camilla Bergquist, Lerum


Återvinning
Eliza Farmand, Härryda


Transport och logistik
Peter Årnes, Kretslopp och Vatten, Göteborg stad


Engagera dig gärna!

Vi ser din synpunkt som otroligt värdefull. Har du några tankar eller idéer gällande den nya avfallsplanen, vill du dela med dig om hur du arbetar med eller påverkas av avfallsarbete, eller har du förslag på mål och åtgärder som bör tas med i avfallsplanen? Kontakta gärna Hanna eller Elin med synpunkter. 


Kontakt

Hanna Hellström
Projektledare
Göteborgsregionens kommunalförbund 
031 - 335 53 38

Elin Svensson
Bitr. projektledare
Göteborgsregionens kommunalförbund
031 - 335 51 46


Du får detta nyhetsbrev eftersom du berörs av projektet eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.