Information om hur GDPR påverkar Almedalsveckan.
Har du problem att läsa det? Öppna nyhetsbrevet i webbläsaren.

Almedalsveckan 2018

Almedalsveckan och GDPR

Udner våren har ett arbete pågått inom Almedalsveckans organisation för att se hur den nya dataskyddsförordningen påverkar våra arrangör, våra besökare och även oss själva.

En sammanfattning av hur vi har resonerat och vilka områden vi har definierat som berörda av GDPR finns på vår hemsida under fliken Personuppgifter.

Länk till Personuppgifter>>


En viktig demokratisk mötesplats

Almedalsveckan är världens största demokratiska mötesplats för aktuella samhällsfrågor. Vi är alla delaktiga. Vi kan väcka debatt, utöva kritik och informera.

Därför gör vi bedömningen att syftet med det officiella programmet har ett journalistiskt ändamål, där vi sammanställer de samhällsfrågor som som vi alla vill debattera. Öppet för alla.

Läs mer om vad ett journalistiskt ändamål innebär>>


Hur använder vi dina personuppgifter?

De uppgifter som du lämnar har ett syfte beroende på vilken tjänst du nyttjar. Vi har tjänster för dig som önskar ansöka om dispens för fordon, ansökan om ackreditering eller kanske arrangerar du ett eller flera evenemang under Almedalsveckan. 

Generellt använder Almedalsveckan Region Gotland dina uppgifterna som du lämnar i våra system för kommunikation innan, efter och under Almedalsveckan. Det är för att kommunicera med besökare, arrangörer, intressenter kring förberedelser, viktiga händelser under veckan, enkät efter veckan och kommunikation inför kommande Almedalsveckor.

Almedalsveckan är en del av Region Gotland, vilket innebär att vi följer de lagar och förordningar som gäller för offentlig verksamhet, exempelvis offentlighetsprincipen. 


Skapa ditt personliga program

Vill du skapa ditt egna program inför Almedalsveckan går det  att göra via programwebben genom att exportera evenemanget till din kalender.

Du kan också via appen Almedalen Just Nu använda funktionen Favoritmarkering.

Läs mer om hur du skapar ditt personliga program>>


18 maj 2018

Personuppgifter som hanteras

Almedalsveckan hanterar personuppgifter för följande roller:

  • Arrangörskonto
  • Besökarkonto
  • Trafikdispens
  • Nyhetsbrev
  • Serviceleverantör
  • Ackreditering
  • Bilder
  • Hemsidor
  • Markupplåtelse
  • Fakturering/betalning

Gallring

Vi gallrar personuppgifter efter två år.

Undantag är de personuppgifter som tillhör konton med inloggning och som fortfarande är aktiva.


Nyhetsbrevet

Vill du inte finnas på mottagarlistan för våra nyhetsbrev är det viktigt att du antingen själv avregistrerar dig eller gör det via vår länk för att avsluta prenumerationen.

Vill du avsluta din prenumeration, klicka här.


Arrangörens ansvar

Du är som arrangör ansvarig för alla uppgifter som finns i evenemanget. Det innebär även de personuppgifter som finns i ditt evenemang.


Frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter?

Personuppgiftsansvarig är Almedalsveckan, Region Gotland, 621 81 Visby. Har du frågor om hanteringen om dina personuppgifter, kontakta oss på almedalsveckan@gotland.se.

Du når Region Gotlands dataskyddsombud på 0498-26 90 00. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen. 

Almedalsveckans verksamhet är en del av Region Gotland.

Läs mer om hur Region Gotland behandlar personuppgifter>>


Region Gotland, Almedalsveckan

621 81 Visby, telefon 0498-26 93 10

Telefontid klockan 09.00–12.00 samt 13.00-15.00
almedalsveckan@gotland.se   www.almedalsveckan.info

Region Gotlands logotype

Nyhetsbrevet går till arrangörer, journalister,
de som fått tillstånd om markupplåtelse under Almedalsveckan samt
de som själva har registrerat sig.
Vill du avsluta din prenumeration, klicka här.