Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Redo för GDPR!

Så hanterar vi dina personuppgifter

Snart träder EU:s nya dataskyddsförordning GDPR i kraft och för med sig nya regler för hur personuppgifter ska hanteras. Genom att du sedan tidigare har angett din e-postadress för att prenumerera på våra nyhetsutskick kring eHälsoplattformen LifePod och företaget Cross Technology Solutions AB uppfattar vi det som samtycke till att vi behandlar din e-postadress i syfte att skicka ut nyhetsbrev om produkt- och företagsnyheter. Du kan närsomhelst avanmäla dig, det vill säga ta tillbaka ditt samtycke, genom att klicka på "Unsubscribe here" i sidfoten av det här nyhetsbrevet. Vill du läsa mer ingående om hur vi hanterar personuppgifter så kan du läsa mer i vår Privacy Policy på vår hemsida.


Stort intresse kring LifePod-plattformen

Vårt deltagande på Vitalis - Nordens ledande mässa kring eHälsa och framtidens vård och omsorg, var mycket lyckat. I år valde vi att samarbeta med Health Tech Nordic och delade monter. Det har varit ett lyckat koncept - utöver presentationen av vår eHälsoplattform LifePod som demonstrerades till drygt 100 personer hade besökarna möjlighet att komma i personlig kontakt med 15 andra bolag som utvecklar digitala lösningar som riktar sig till hälso- och sjukvården som till exempel Addmovement, Bitoreq, Cortrium, Daman - HealthBuddy, Kaiku, Learning to Sleep och många fler. 

Läs mer om Health Tech Nordic. 


"Partnership for Innovation"

Från vänster: Tate Gilchrist, affärsutvecklare Cerner och Per Wendt, projektledare, Cross Technology Solutions AB.

Under februari träffade vi Tate Gilchrist, ansvarig för den öppna plattformen gällande patientjournalsystemet Millenium, Cerner. Vi ingick ett samarbete med Cerner och har därefter integrerat LifePod i Cerners journalsystem. Integrationen demonstrerades i Cerners monter under Vitalis-mässan. LifePod är en framtidssäkrad plattform i den bemärkelsen att förutsättning finns för integrering av multipla sensorer och andra datakällor oberoende av tillverkare.


Studien presenteras för kardiologer

LifePod förbättrar blodtrycksvärden

Publiken på Kardiovaskulära Vårmöte i Stockholm i slutet på april lyssnade mycket intresserat när Ingela Sjölin från Hjärtsjukvård Malmö på Skånes universitetssjukhus (SUS) presenterade de preliminära resultaten från den kliniska studien där 150 hjärtpatienter jämförs vad gäller följsamheten till livsstilsråd och riskfaktorutfall. Gruppen som fick tillgång till LifePod-plattformen
visade bland annat förbättrat systoliskt blodtryck i jämförelse med de patienter som fick traditionell uppföljning efter hjärtinfarkt. Slutrapporten publiceras senare under året.

Ingela Sjölin presenterar LifePod-studien
Ingela Sjölin presenterar LifePod-studien

LifePod. Evolving healthcare, everywhere.

facebooklinkedintwitter

Cross Technology Solutions AB
Åldermansgatan 10 - 227 64 Lund, Sweden - contact@cross-solutions.comwww.cross-solutions.com

If at any time you wish to stop receiving our emails, you can unsubscribe here.