Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nyhetsbrev 1/2018

Detta är August Ludvig Hartwalls stiftelses sjunde nyhetsbrev, och första för året 2017. Detta nyhetsbrev handlar bland annat om donationerna som gjort under år 2017, samt om stiftelsens besök på SOS-Barnbyarnas familjerehabilitering i Vanda, Kansainvälinen Hiihtokoulus besök, SpelEtt och dess utveckling, HAPPY/Yhdessäs tacktillfälle, Pelikangillet, ALH-Ungdoms start samt en liten påminnelse om Mehuhetki 19.5.


Donationer under 2017

Totalt donerade August Ludvig Hartwalls stiftelse 198 644,20€ under år 2017 för tre olika grundändamål, nämligen ”Understöd till familjer och personer i behov av hjälp”, ”Främjandet av ren miljö” och ”Krisdonationer”.

 

Understöd till familjer och personer i behov av hjälp

Till denna målgrupp donerades 43% av de totala medlen. Donationerna gjordes till Unicef/Vietnam, SpelEtt, Kansainvälinen Hiihtokoulu, Aseman Lapset (Walker's bussen), Krisjouren för unga (gruppverksamhet), Poikien Talo, Rädda Barnen (Sportfadderverksamhet), Matkuponger och julklappar till Kolari samt till Finland Ungdomsarbete Allians rf. (gravljus på presidenternas gravar 5.12.17).

Främjandet av ren miljö

Till denna målgrupp donerades 25% av de totala medlen. Donationerna gjordes detta år endast till Pelikangillet.

Krisdonationer

Till denna målgrupp donerades 32% av de totala medlen. Donationerna gjordes till CMI (Älä kerro Matille-kampanjen), HAPPY/Yhdessä (Unicef/Syrien) samt Unicef/Syrien.

 

Mer om donationerna kan du läsa om på stiftelsens hemsida genom att trycka här.


Besök på SOS-Barnbyarnas familjerehabilitering i Vanda

Två av stiftelsens medlemmar deltog 30.10 i ett besök på SOS-barnbys familjerehabilitering i Vanda. Stiftelsen donerade år 2014 en summa för att hjälpa till att inreda de nya lägenheterna familjer i behov av hjälp får använda den tid de bor i Vanda. Lägenheterna befinner sig mitt bland andra ”normala” lägenheter, vilket ger SOS-invånarna en bättre chans att integrera sig i samhället efter att de gått igenom en svår period. Stiftelsen är mycket glada över SOS-barnbys verksamhet och kommer även i framtiden att fortsätta jobba tillsammans med föreningen.

 

Läs mer om SOS-barnbys verksamhet här.


Kansainvälinen Hiihtokoulu på besök

Sedan Kansainvälinen Hiihtokoulu startade sin verksamhet i september 2015 har två skidresor ordnats till Lappland och flera träningstillfällen för att låta invandrarbarn lära sig sporten och kunna njuta av vad Finland har att erbjuda. På stiftelsemötet 13.12 fick stiftelsen besök av föreningens ena grundare Simo-Viljami Ojanen och föreningens ordförande Inka Kärkkäinen som kom för att berätta hur det gått sedan stiftelsen gett en donation för att hjälpa föreningen att komma igång. Föreningen har efter detta fått flera nya samarbetspartners, som bland annat Helsingfors stad, Suomen Latu och Wau Ry och även faddrar, varav Kaisa Mäkäräinen, som tillsammans har det gemensamma målet att låta invandrarbarn, samt finländska barn med utslagningsrisk, motionera och samtidigt integreras i samhället.

Kansainvälinen Hiihtokoulu har tidigare synats i media på olika håll och har på sistone bl.a. fått APU-tidningens ”Aputonni”-pris och kommer på våren att synas i en Yle-dokumentär. En av föreningens deltagare hade även möjligheten att delta i försnacket för slottsbalen 6.12.17, där han 100-åriga Finland till ära fick berätta vad Finland betyder för honom.

Verksamheten går vidare och målet för 2018-2020 är att kunna erbjuda skidmöjligheten till 200 barn, både invandrarbarn samt barn med risk för utslagning. Kansainvälinen Hiihtokoulu hoppas även på att få fler föräldrar, speciellt mammor och kvinnorna i invandrarfamiljer, att delta i träningen t.ex. genom att delta i lägren.


SpelEtt har uppdaterats

Det har gått några månader sedan August Ludvig Hartwalls stiftelse beslöt sig för att donera startpengarna till utvecklingen av Niilo Mäki Instituuttis SpelEtt. Tack vare stiftelsens donation har SpelEtt:s grafik uppdaterats och spelet kan nu spelas även på tablett och mobila apparater, till skillnad från tidigare då det endast gick att spela på äldre datorer och med föråldrad grafik. Förutom detta berättade Juha-Matti Latvala, verksamhetsledare på Niilo Mäki Instituutti, att de byggt upp en äventyrsvärd för avataren, dvs. spelaren, där spelaren kan gå från uppgift till uppgift för att tjäna stjärnor och lära sig mera. Det roliga och mycket betydelsefulla för mindre barn är att spelaren själv får välja hur avataren ska se ut, och enligt Juha-Matti var det mest populärt för barnen att göra avataren att likna dem själva.

SpelEtt som tidigare presenterats på ALHs hemsida är ett spel vars grund har kommit från språkundersökningar som gjorts barn från spädbarnsåldern till ungdomen. Det har visat sig att speciellt finlandssvenska barn redan i tidig skolålder har svårt att lära sig att läsa och därmed även skriva, vilket även syns senare i barnets liv. SpelEtt har redan tidigare hjälpt flera finlandssvenska barn, och som finsk version även finskaspråkiga barn, att på ett roligt sätt lära sig bokstäver och att läsa. Problemet med den svenska versionen av SpelEtt var att grafiken var gjord med Java, vilket betyder att spelet inte kunde spelas på annat än äldre Windows-datorer. Dessutom tyckte barnen att spelet var tråkigt fastän de ändå lärde sig en aning. Nu är spelet roligt igen och det finns mycket mera uppgifter som spelarna kan lösa medan läraren från sin sida av spelet kan följa med barnets utveckling samt ta reda på vilka specifika bokstäver eller uttal som barnet har svårigheter med.

Mer information kan du hitta på www.spelett.fi eller på www.facebook.com/lukimat.fi där du även kan hitta gratis spel och information gällande inlärning samt övningar för dyslektiker.


UNICEF/YHDESSÄ- tacktillfället

I november 2017 fick finländska familjeföretag utmaningen att delta i den gemensamma kampanjen YHDESSÄ. YHDESSÄ är de finländska familjeföretagarnas ställningstagande för en mer jämlik och rättvis värld. Kampanjen stöder UNICEFs arbete för Syriska barn i Syrien och i Mellanöstern. År 2017 bestämde sig 29 familjeföretags representativa enheter för att stöda det viktiga projektet och därmed donerade de tillsammans mer än 110 000 euro vid slutet av året. Utmaningen fortsätter även under år 2018.

Som tack för donationerna, ordnade UNICEF ett tacktillfälle för alla donatorer, under vilket projektchefen Inka Hetemäki berättade om sitt besök i Syrien under slutet av 2017. Syftet med tillfället var att presentera förstahandsinformation om den nuvarande situationen och särkilt barnens situation i landet. Fastän Syriens befolkning lever i extremt svåra och farliga förhållanden lyser ännu hoppet igenom. Människorna och speciellt de unga som lever mitt i krigszonen tror på sig själv, på sitt land och på en framtid. Fastän redan en hel generation av Syriens befolkning aldrig har levt med fred, har de fortfarande stora drömmar och önskan att få sitt land att blomstra igen. Människornas hopp och positivitet kom starkt fram i Inkas presentation och det framstod klart att YDESSÄ är ett viktigt projekt.

 

Läs mer om projektet här och kom med!


Styrelsen 2018-2019

Styrelsens uppsättning förblir oförändrad. Därmed består styrelsen för 2018-2019 av följande medlemmar:

Uppe från vänster: Jonas Tallqvist, Paul Hartwall (extern placeringsrådgivare).
Andra raden från vänster: Vladimira Therman, Susanna Tallqvist, Eliott Tallqvist (suppleant), Camilla Hartwall (extern placeringsrådgivare).
Nere från vänster: Rebecca Tallqvist, Joanna Danielsson, Pia Alsi , Pia Hartwall, Jenny Saario (suppleant).


Pelikangillets båt är på god väg

Föreningen Pelikangillet grundades 2009 och har för tillfället 35 medlemmar. 2010 upptäckte gillet att det fanns ett behov av fler oljebekämpningsbåtar samt att de ville vara med och hjälpa om en oljekatastrof skulle uppstå. Projektet sattes därmed igång. År 2012 fick Pelikangillet sedan ett löfte av Hartwall Capital om en donation på 100 000€ för en oljebekämpningsbåt, vilket ledde till att projektet på en praktisk nivå kunde inledas.

Eftersom summan inte hade räckt till en helt ny båt, kontaktade gillet marinen som föreslog att de skulle kunna donera en U-308-båt. Båten passade dock inte direkt till oljebekämpningsverksamheten och år 2016 föreslog marinen sedan en U-601, som sedan donerades och flyttades till Pelikangillets ägo. Båten hade då inte varit aktiv på en lång tid och motorn måste helt och hållet förnyas. Bortsett från detta måste båten även renoveras om till att stöda oljebekämpningsverksamheten och för tillfället är båten ännu under konstruktion före den snart kan sjösättas. Båten kommer att vara verksam inom hela Finlands kustområde.

Under stiftelsens årsmöte presenterade Niko Ahola, Pelikangillets styrelseordförande, och Kimmo Hytönen, oljebekämpningsbåtens operativa projektansvariga, hur det står till med den nya oljebekämpningsbåten som så småningom ska vara redo att sjösättas. De förklarade att oljebekämpningsbåten kommer att vara till stor hjälp då ett oljeutsläpp sker, i och med att båten både är snabbare än större fartyg som används för ändamålet samt eftersom båten är den mest kostnadseffektiva av alla oljebekämpningsbåtar, då lönekostnaderna är de lägsta och medlemmarna är förutsatta att kunna hjälpa upp till en månad i sträck, 24/7. Andra organisationer som t.ex. den Frivilliga Brandkåren hjälper även till då ett oljeutsläpp sker, men medan de måste åka iväg om andra olyckor sker på land eller på havet, så kan Pelikangillet stanna och hjälpa, eftersom det är vad deras verksamhet går ut på. Båtens uppgift är dock bara att stoppa oljan från att ta sig längre och nå stränderna, inte att suga upp oljan ur havet.


Ålder har ingen skillnad då det kommer till välgörenhet!

Den 26.3 startades August Ludvig Hartwall Ungdom, för ungdomar inom generation 7 i åldern 15 och uppåt. Orsaken till att detta utskott uppkommit var att G7or lättare skulle lära känna varandra och tillsammans jobba för välgörenhet. Utskottet har i år 16 stycken medlemmar, varav tre stycken utomlands, som tillsammans kommer att ordna framtida evenemang där intäkterna går till välgörenhet, via ALHs stiftelse.


Mehuhetki ordnas detta år av ALH-Ungdom!

I år kommer café Mehuhetki att öppnas för den sjätte gången på restaurangdagen, lördagen 19.5 klockan 11-15. Detta år har det dock skett en liten förändring: ALHs Ungdomsutskott har tagit över!

Caféet ligger på sitt bekanta ställe vid Havsgatan i Helsingfors, bredvid lekparken (Havsgatan 7). Mehuhetki är som bekant grundat av Hartwall-familjen och har nu tagits över av stiftelsens ungdomsutskott, som står för bakningen och försäljningen. Detta år har vi valt att donera alla inkomster till barn i fattiga familjer i Finland, via Rädda Barnens verksamhet. Alla pengar doneras alltså direkt till Rädda Barnen r.f. via A.L. Hartwalls stiftelse.

Vi önskar att alla som har möjlighet kommer och stöder oss ungdomar och även Rädda Barnen med att köpa er mätta på våra utsökta bakverk!

 

Välkommen med och köp-ät-donera!

 


Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.