Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nyheter från Klimatsamverkan Skåne 

Maj 2018


Hej!

Detta nyhetsbrev skickas till alla som har skrivit under uppropet Fossilbränslefritt Skåne 2020. 

Roligt och hoppingivande att se att det händer så mycket inom klimatområdet i Skåne just nu. Ingen kan göra allt, men tillsammans kan vi göra mycket!

 

Trevlig vår!
Klimatsamverkan Skåne


Vi går vidare med era åsikter!

I höstas skickade vi i Klimatsamverkan Skåne ut en enkät till alla er som skrivit på uppropet Fossilbränslefritt Skåne 2020. Stort tack för era svar! Jämfört med en liknande enkät som vi gjorde två år tidigare visar det sig att många har kommit en bra bit längre i arbetet med fossilbränslefri verksamhet!

Exempel på åtgärder som ni gjort/gör: fasat ut oljepannor, skaffat poolbilar på förnybara bränslen, serverar vegetarisk mat och fika vid möten, ökat kunskapen om hållbarhetsfrågorna hos medarbetarna, infört möjligheter till resfria möten m.m.

Det är också flera av er som svarar att medverkan i uppropet har underlättat ett arbete och bidragit till framgångar - så roligt!

Flera av er vill att uppropet ska bidra med mer tips, stöd och nätverkstillfällen. Vi tar till oss det och ska försöka att lägga in mer tips i både dessa nyhetsbrev och att arrangera träffar med information och erfarenhetsutbyte. En första träff är planerad att hållas 11 september, vi återkommer om detta.


Strategi för fossilbränslefritt och klimatneutralt Skåne 2030

En ny Klimat- och energistrategi för Skåne har tagits fram och var i början av året på remiss. Ett 70-tal remissvar från organisationer och företag har kommit in och efter en del justeringar ska strategin beslutas av Region Skåne, Kommunförbundet Skåne och Länsstyrelen under maj månad. 


Skåningar efterfrågar mer åtgärder för klimatet

Tidigare i våras presenterades resultatet av Skånepanelen där över 3000 skåningar gett sin syn på klimatfrågorna, vilket också uppmärksammades i tidningar och i radio. Resultatet visar på större intresse och medvetenhet jämfört med liknande undersökning för några år sedan.

Lägre pris, större kunskap och bättre utbud är för många människor viktiga faktorer för att kunna göra mer klimatsmarta val. Nästan samtliga i undersökningen tycker att näringslivet bör ta ett större ansvar för att genomföra åtgärder som minskar klimatpåverkan. Nästan 9 av 10 tycker även att enskilda människor bör ta ett större ansvar och 80 procent tycker att staten bör styra mer för att minska klimatpåverkan.


Stöd till företag som vill energieffektivisera

Är ni ett litet eller medelstort företag finns nu möjlighet att få upp till 50 000 kronor i stöd för att genomföra en kartläggning av sin energianvändning och få förslag på lämpliga åtgärder. Kontakta Energikontoret Skåne för mer information.


På gång

Skånes Energiting 19 juni

Skånes Energiting är en årlig konferens med syfte att stimulera ny kunskap, erfarenhetsutbyte och nätverkande för yrkesverksamma inom energiområdet, i så väl privat som offentlig sektor. Håll dig uppdaterad, knyt kontakter och lyssna till hängivna föreläsare. Årets moderator är Mattias Goldmann från tankesmedjan Fores.

Nordic Clean Energy Week

21-25 maj arrangeras Nordic Clean Energy Week med en mängd aktiviteter om energi- och klimatfrågor i Malmö och Köpenhamn. I ett digert program kommer forskare, företagsledare, politiker och branschfolk mötas och diskutera åtgärder och lösningar för en hållbar utveckling inom energiområdet. I slutet av veckan anländer representanter från världens största ekonomier för att träffas i syfte att accelerera den gröna energiomställningen.


Två stora projekt som fått stöd av EU-medel har just startat i Skåne:

Unikt projekt om klimatväxling har startat i Skåne

Klimatväxling i Skåne är ett 3-årigt projekt som ska ta fram modeller för hur aktörer ska kunna kompensera för sina koldioxidutsläpp genom att göra utsläppsminskande åtgärder i den egna organisationen respektive i en gemensam regional modell. Projektet drivs inom ramen för Klimatsamverkan Skåne och deltagare är Region Skåne, Länsstyrelsen, Hässleholms kommun, Lunds Universitet, Sysav och Öresundskraft.

Kontakt: Tove Zellman, Region Skåne, tove.zellman@skane.se

 

Elbilslandet Syd

År 2030 ska Sveriges fordonsflotta vara fossilbränslefri. Det nya projektet Elbilslandet Syd ska göra det lättare för företag att välja elbil eller andra fossilfria transporter. Projektet pågår i tre år och vänder sig främst till fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och transportintensiva företag. Deltagarna ska arbeta med omställning av företags fordonsflotta till fossilfria drivmedel, åtgärder för att fler ska få möjlighet att ladda sina elfordon hemma och på jobbet, öka efterfrågan på eltaxi samt lyfta affärsmöjligheter för gröna transporter i Skåne och Blekinge.

Kontakt: Sabine Täuber, Kommunförbundet Skåne, sabine.tauber@kfsk.se


Visste du att vi finns på Facebook?

Gå med om du vill bli uppdaterad om klimatarbetet i Skåne. 

www.facebook.com/klimatsamverkanskane/

Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.