Nyhetsbrev med senaste nytt.
Vi rekommenderar att du läser det i webbläsaren! Se det i din webbläsare!

NYHETSBREV 4/2018

Välkommen till årets fjärde nyhetsbrev från Gård & Djurhälsan FÅR!


Gå med i Klövkontrollen

och lär dig mer om klövar och hälta

Fotröta grad 3 där sulans mjuka horn är angripet och köttklöven blottlagd.

Tackor väntar på klövkontroll i tackvändaren.

Genom kontrollprogrammet mot fotröta - Klövkontrollen - håller vi antalet nya fall av klövsjukdomen fotröta på en mycket låg nivå. Programmet är finansierat av djurägaravgifter och medel från Jordbruksverket. Genom att ansluta sig till programmet får du som djurägare inte bara ett status som fotrötefri, utan också en grundlig genomgång av klövhälsoläget i din besättning tillsammans med en kunnig veterinär.

Läs mer här!

Till alla er som har F-status inom Klövkontrollen:

Nya rutiner för förnyande av F-status

För att effektivisera kontrollprogrammet och för att förkorta handläggningstiden för förnyande av F-status har vi under våren arbetat med digitalisering av Klövkontrollen.

Vi har tidigare skickat ut underlag för Egenkontroll av klövarna för förnyat F-status sista veckan i juli.

Från och med i år kommer detta utskick göras per epost. Underlaget är en skrivbar pdf-fil som mailas tillbaka. Även F-status kommer att skickas ut per epost.

Nytt Nytt Nytt Nytt Nytt Nytt Nytt!

I vår strävan att förbättra fårnäringen i Sverige, lanserar vi foderanalyser som är specialanpassade för produktionen.

Vi har utvecklat ett samarbete med Vidilab där vi kan erbjuda analyser på ett mer differentierat vis och mer anpassat efter de analysvärden som är intressant för en fårhållare. Givetvis är det ackrediterade analyser vi erbjuder.

Läs mer här!

Torka, värme och vattenbrist

Att producera Lamm på bete känns väldigt utmanande just nu.

Vi har torka över hela landet. Redan för några veckor sedan så var näringstillgången på betet begränsat även fast det fortfarande växte.

Läs här vad du kan göra!

Gård & Djurhälsan på Borgeby

Tack alla ni som kom till vår monter! 😊
Det är härligt att få träffas och diskutera stort som smått!

Så här arbetar Gård & Djurhälsan med GDPR

För oss på Gård & Djurhälsan är det viktigt att dina personuppgifter hanteras på ett tryggt och bra sätt. Därför välkomnar vi GDPR - den nya EU-förordningen som började gälla i hela EU den 25 maj i år.

Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter här!

Gårdsfacit

- Nyheter i Elitlamm, Nyheter i Fårsverige!

Vad sägs om en sida där du ser bakgrundsdata och nyckeltal kring din produktion? En sida där du snabbt kan ta fram dina egna nyckeltal och jämföra ett år med ett annat eller kanske alla år?

En sida där du från ett nyckeltal (som är viktigt för dig) enkelt och lätt kan komma ner på individdata? En sida där du kan kommunicera viktiga värden och tal i din produktion med din veterinär eller rådgivare?

Läs mer här!

Då är det dags, nu börjar det nya fåråret!

Theo den Braver
Lantmästare/Lammproduktion

För de besättningar som lammar i januari är det hög tid att mönstra igenom besättningen. Betäckningen börjar om ca 8 veckor så nu måste baggar och tackor sorteras och värderas, vilka djur platsar och vilka skall jag slå ut? Lamningen är avlägsen och många av årets lamm är slaktade men det är inte ovanligt att 10–20% av lammen är kvar på gården trots att de borde vara slaktade för ca 4 veckor sedan. Att det är så kan bero på att man förra året vid denna tid inte riktigt hade börjat fundera kring årets lamning, fel djur fick en ny chans att lamma ett år till. Men nu är det nytt år och nya möjligheter!

Baggarna
Börja med att omgående mönstra igenom alla baggar som skall användas i denna säsong. Det tar ca 8 veckor för spermier att bildas, så de spermier som skall användas i slutet av augusti bildas nu. Värme, stress, behandlingar, klippning, klövverkning och miljöombyten kan vara negativt för funktionen på baggarna om det sker för nära inpå betäckning. Klipp baggarna nu, fixa fötterna, se till att de behåller sitt hull runt 3+ till -4, för att kunna betäcka så effektivt som möjligt i augustimånad. Erbjud baggarna betesmark med skugga så de ej blir för varma. Givetvis skall de ha fri tillgång på mineraler och ett för baggar bra bete. Finns inte detta så får man kompletteringsutfodra med antingen kraftfoder eller grovfoder. Baggarna skall alltså vara klara nu för att leverera i augusti.

Urvalet
När man mönstrar baggarna för att välja ut vilka som skall få betäcka är det viktigt att i första hand se till funktionen på baggarna. De skall orka och klara av att betäcka tackorna. Kontrollera rörligheten hos djuret, kontrollera testiklar och penis.


Läs Gård & Djurhälsans artikel i kunskapsbanken ”Förberedelser inför betäckningssäsongen” där kan du se hur apparaten på baggarna undersöks. Välj i första hand vuxna baggar. Baggar under 8 månaders ålder är olämpliga. Ullen skall vara sund och frisk, baggen skall vara frisk och pigg. Hostningar, hältor, insjunkna ögon, underhull, tandproblem mm mm får inte förekomma. Allt sådant gör att betäckningen genomförs sämre än om djuret är i toppkondition och ditt lammresultat kommer att påverkas negativt. Att ha en bagge som ej levererar när han skall, kostar mycket pengar. –”Baggen är halva besättningen” är ett talesätt som man skall ha i åtanke. När vi nu gjort vårt arbete med baggarna och sett till att allt stämmer där så skall vi fundera kring tackorna.

Tackor, urval No 1.
Kommer du ihåg alla tackor som inte riktigt fungerade i våras under lamningen? Vilka tackor är mödrar till de 10 % av lammen som aldrig blir riktigt färdiga? Vilka tackor har lämnat två lamm till gagn eller slakt? Vilka tackor fick du hjälpa under lamningen? Vilka tackor är bråkiga och jobbiga? Vilka tackor hade ett lamm som oförklarligt dog?

Ja, när man ser tillbaka är det inte riktigt lätt att komma ihåg alla individer och exakt vad det var som hände. Det är då man tackar sig själv för att man gjorde anteckningar om alla incidenter som inträffade 😊. Har du fört anteckningar eller märkt tackor under föregående lamning så väljer du bort alla tackor som haft problem med slid-, livmoderframfall, ringwomb, bråck och lamningsförlamning. Tackor som gick tomma under föregående lamning bör du också välja bort, då risken är stor att de inte kommer i lamm detta år heller. Tackor som var oförmögna att ta hand om sina lamm och som överlät jobbet till dig skall ej heller få en ny chans. Välj bort alla dessa tackor.  
Identifiera sedan de tackor som bidrar mest till ditt ekonomiska resultat, dvs är problemfria (förbrukar lite av din tid) och levererar Kött, Ull och eller Skinn till ett värde som minst är högre än medeltalet för besättningen. Dessa tackor är dina stammödrar. Dessa tackor har tillåtelse att producera livlamm som du rekryterar nästa generation från. De andra tackorna bör du inte rekrytera från om du vill få ett bättre och bättre ekonomiskt resultat i din produktion samt mindre bekymmer och problem. Det är mycket viktigt att endast rekrytera från de tackor som sköter sitt arbete väl eftersom det är de här tackorna som bidrar mest till ditt resultat.

Tackor urval No 2.
När du gjort denna Teoretiska indelning av dina djur så är det dags att gå ut och praktiskt mönstra alla individer. Kontrollera den allmänna hälsan på djuret, hon skall vara pigg och frisk och ullen skall vara fin och se sund ut. Hon skall kunna gå obehindrat och vara fri från hältor mm. Lämpligt hull nu är ca 2 till -3. Undersök juver och spenar, som skall vara fria från klumpar och deformationer. Spenarna skall vara fria från skador, typiskt är att man känner förhårdnader i spenkanalen. Kontrollera tackans tänder: hon skall ha 8 framtänder i underkäken om hon är 3-4 år. Hon kan börja tappa tänder när hon är 5 år och äldre. Om det saknas någon tand och hon är i god kondition så kan hon få vara kvar, men känns det som att avsaknaden av tänder börjar påverka hennes försörjning så åker hon ut. Att ha gamla tackor (5 år och äldre) som fortfarande producerar över medel i besättningen, är ett gott tecken.

Kontrollera klövar och ben: klövarna skall vara jämt slitna och utan deformation, benen skall vara starka och bära upp kroppen utan bekymmer. Tänk på att tackan ökar sin vikt avsevärt under dräktigheten. Till utseendet bör tackan vara djup i bålen, lagom bred över ryggen, harmoni mellan fram och bakdel och lite ”rund” över revbenen.  Är tackan smal, grund och ”platt” finns inte så mycket utrymme för varken mat eller lamm. Är hon väldigt bred och kompakt kan det bli svårt med rörligheten och lamning. Nu har du sorterat fram 3 grupper: stammödrar, produktionstackor och utslagtackor.

Stammödrarna, besättningens framtid
Dina stammödrar, dessa är din elit och de skall producera nästa generation tackor. Till dessa väljer du en bagge som har i första hand egenskaper som hör modern till. Dvs behåll storleken på tackorna och välj inte en allt för stor bagge, för då kommer avkomman att öka sin storlek. Välj baggar med riktig bra benställningar och riktigt bra kroppskonfirmation (för en tacka som skall kunna lamma enkelt). Välj baggar med rätt fertilitet (två födda), baggar utan genetiska defekter som inåtrullade ögonlock, bettfel, fel benställning mm. Välj baggar som gett lagom födelsevikter, men höga avvänjningsvikter, som har hög överlevnad, som haft lätta lamningar mm. Ja, ni förstår, baggar som bär på egenskaper som du vill att mödrarna skall ha. Denna bagge är värd mycket pengar och skall väljas med omsorg, då generna från honom kommer att leva i din besättning länge. 50 % av egenskaperna på din rekrytering nästa år kommer från denna bagge.

Produktionstackorna, nästa års resultat
De återstående tackorna (ca 70–80%) som inte har platsat i elitgruppen skall du välja en bagge som är större, en bagge som ger hög tillväxt och stort slaktutbyte. Här är inte små genetiska defekter något problem, då avkomman aldrig skall sättas i avel utan endast går till slakt. Men bettfel och ögonlocksproblem och krokiga fötter/ben skall du absolut undvika, då det kan hämma lammets förutsättningar att växa snabbt. Det är lika viktigt att baggen är sund och stark och kan betäcka alla tackor som du vill ha dräktiga inom en kort tid. Till denna grupp tackor bör man absolut överväga att välja en bagge av annan ras, då det ger full utdelning på korsningseffekten = Friskare och mer snabbväxande djur. Men se upp med baggar/raser som ger för höga födelsevikter i kombination med din moderras, för det orsakar snabbt merjobb och avkastningsförluster.

Anpassningar
Ett år som detta med foderbrist och torka så kanske man skall tänka ett steg till. De sämsta 20-30 % i besättningen kanske inte skall få bagge alls, utan de kanske skall få gå tomma och bara hjälpa till att sköta naturbeten nästa säsong. På så vis räcker kanske årets foder bättre till för de viktiga producerande tackorna. Förvisso behöver även denna grupp vinterfoder, men de nöjer sig med en betydligt enklare foderstat.

Inför baggsläpp
När betäckningen börjar om ca 8 veckor är det viktigt att tackorna är i rätt hull. Det tar ca 8-10 veckor för tackorna att öka en hullklass ex 2+ till 3+. Nu är det dags att erbjuda tackorna lite bättre beten eller tillskottsutfodring, så de är i rätt kondition när de får möta baggen. Målet är hullklass 3. Har du betesbrist så kan du ge dem lite tillskott i form av spannmålsblandning eller färdigfoder, ca 1-4 hg beroende på behov. Det går också fint att stötta dem med lite grovfoder, några använder melasstillskott i hink. Oavsett hur ditt val ser ut skall de ha fri tilldelning på mineraler och saltsten. Om tackorna är i stigande hull från nu och fram tills betäckningen är klar, så har du rätt förutsättningar för att få en kompakt lamning med högt lammtal. Att klippa tackorna inför betäckning är alltid effektfullt. Klipp tackorna ca 25 dagar innan betäckningsstart och släpp in en teaserbagge 14 dagar innan den riktiga baggen kommer. Teaserbaggen får inte gå kvar med betäckningsgruppen då han kommer att störa betäckningen. Har man inte teaserbagge, men ändå vill stimulera brunstens igångsättning kan man låta tackor möta baggar på var sin sida om ett väldigt bra stängsel. Låt dem träffas i ca 2–3 dagar på detta vis. Men kom ihåg att stängslet måste kunna stå emot kärlekstrånande får. För att få en bra effekt på sådan här brunstsynkronisering så får ej tackorna ha haft kontakt med bagge eller teaser de senaste 3–4 veckorna. Det är viktigt att de baggar som skall jobba med tackorna, oavsett om de är teasers eller äkta vara, har en stark ”Libido” eller drift. Deras lukt och utstrålning skall stimulera tackorna till brunst. Ungbaggar i detta stadium lyckas betydligt sämre.

Det är nu grunden läggs för nästa års resultat, så spendera lite tid med dina anteckningar och gå noga igenom djuren, sortera dem väl och var kritisk. På så vis bygger du upp goda förutsättningar för kommande lamningsomgång.

Vår hemsida - din Kunskapsbank!

Välkommen in på www.gårdochdjurhälsan.se och läs allt matnyttigt i kunskapsbanken för fårägare. Här hittar du även kontaktuppgifter till oss.

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.