Nyhetsbrev från Biogas Sydost. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Biogas Sydost nyhetsbrev nr 2 2018


Regeringen satsar på flytande biogas

Regeringen ger Energimyndigheten 200 miljoner kronor för att inrätta ett innovationskluster för flytande biogas. Satsningen ska skynda på omställningen till fossilfria tunga transporter. "Den här typen av satsning är ett steg på vägen mot Sverige som en permanent världsutställning", säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg. Biogasens tillverkningskedja ska stärkas genom skapandet av ett så kallat innovationskluster – en fysisk plats där flera aktörer tillsammans ska kunna visa upp hela produktionen. Innovationsklustret ska också analysera eventuella återstående problem med regelverk. Samverkan mellan näringsliv, akademi och offentlig sektor är centralt. Här finns alltså en god möjlighet att kunna förverkliga Arena LBG Kalmar län! Läs mer på regeringen.se


Biogas till tunga fordon, Karlskrona 18/5

VTI bjuder i samarbete med Region Blekinge och Energikontor Sydost in företrädare för gas- och energibolag, fordonsleverantörer, logistikföretag, speditörer samt transportköpare verksamma i Blekinge, tillsammans med regionala intressenter till ett seminarium och workshop i Karlskrona den 18 maj. Syftet med dagen är att ta reda på vilka förutsättningar som finns för ökad användning av komprimerad (CBG) och flytande (LBG) biogas för interurbana godstransporter på väg i Blekinge län. Se hela programmet här.


Workshop om målkonflikter inom livsmedelsproduktion, biogas och hållbar regional utveckling 11/6

Vad händer om vi använder hela vår biogaspotential? Hur påverkas vår miljö, ekonomi och sociala dimensioner?  Regionförbundet i Kalmar län har under våren 2018 genomfört en systemstudie av biogasutbyggnaden i länet i syfte att öka kunskapen och samsynen på såväl nationell som regional nivå. Nästa steg är en workshop måndagen den 11 juni 2018 på Ekerum Resort, Öland. Ett detaljerat program kommer inom kort men boka dagen redan nu. Frågor besvaras av Carolina Gunnarsson, Regionförbundet i Kalmar län.


Invigning av biogasstation i Karlskrona 30/5

Det första publika biogastankstället i Karlskrona tillika det 13:e inom sydost invigs den 30 maj kl. 09:30 på Verkövägen 5, Lyckeby, Karlskrona.

Talare under invigning är: Rikard Jönsson, Kommunfullmäktiges ordförande Karlskrona, Kalle Sandström, Landstingsråd, Landstinget Blekinge, Fredrik Åkesson, Marknadschef E.ON Energilösningar AB.

Ni som önskar delta anmäler er genom mail till gmobility@eon.se senast den 25 maj. Ta gärna med en kollega.


Erfarenhetsutbyte med centrala Finland

Inom ramen för Horisont-projektet Biogas Action har Hannele Johansson från Energikontor Sydost/Biogas Sydost besökt regionen centrala Finland och Jyväskylä stad för att utbyta erfarenheter när det gäller biogas till transporter och då särskilt hur det offentliga kan bidra till att användandet av biogas ökar.

Outi Pakarinen och Hannele Johansson.

Nästa tillfälle till erfarenhetsutbyte blir i början av september då en delegation från centrala Finland besöker regionen för att ta del av vårt arbete med Nooil 2030, kollektivtrafikupphandlingen i Kalmar län, biogasproduktionen i Växjö samt Växjö - Europas Grönaste stad.

I Kalmar län pågår revidering av 2030-målen som ska förverkliga det övergripande målet om ett län utan nettoutsläpp av fossil koldioxid. I det förslag som Klimatkommissionen har tagit fram finns biogas med som ett prioriterat insatsområde med tydliga mål i tre av fyra delområden. Dessa är

  • Energiproduktion: ökad produktion av biogas som drivmedel (160 GWh år 2020); förvätskning till flytande biogas
  • Energianvändning: ett tankställe för biogas i varje kommun; informationsprojekt Biogas BOOST samt pilotprojekt Flytande biogas i tunga fordon
  • Växande näringsliv för hållbar utveckling: Biogas Sydost, Arena biogas samt Systemstudie biogas

Förslaget ska på remiss och beräknas antas i höst.


Ekotransport 2018

Hannele Johansson från Energikontor Sydost/Biogas Sydost deltog som föredragande i frukostseminariet under Ekotransport i Stockholm bjuden av Region Skåne och GREAT-projektet. Temat för frukostmötet var: Varför är alternativet att köra godstransporter på flytande gas ett riktigt bra val? Övriga talare på frukostmötet var Britt Karlsson Green, Region Skåne (GREAT); Lars Mårtensson, Volvo samt Helena Blom, Dagab Transport & Logistik. Mötet lockade ca 35 deltagare.

Fler nyheter finns på www.biogassydost.se


facebook

biogassydost.se

Du får detta nyhetsbrev som medlem i Biogas Sydost eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.