Nyhetsbrev med senaste nytt om Studie- och yrkesvägledning. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Tremedia e-nytt

Datum 2018-05-14

Välj Programväljaren!

En viktig resurs för vägledare, elever och föräldrar

För vägledaren
Med Programväljaren kan du informera elever och föräldrar om gymnasieskolan och alla nationella program. Den ger relevant information som förklarar och fördjupar inför studie- och yrkesval. Innehållet är nationellt likvärdigt, sakligt och uppdaterat utan reklam och marknadsföring. Som tillbehör finns en elevarbetsfolder som du fritt kan ladda ner från www.tremedia.se och dela ut till eleverna. 

Med Programväljaren behöver du inte:
- lägga tid på att leta fram och göra ett eget material
- kontrollera och uppdatera befintligt material
- hänvisa till material med skolannonser och marknadsföring 
- ta fram egna frågor eller övningar

Genom att dela ut Programväljaren till eleverna löser du en stor del av informationsarbetet inför gymnasievalet. Det frigör tid som du istället kan använda till fler individuella samtal eller gruppövningar eller kanske för att tillgodose vissa elevers behov av fördjupad studie- och yrkesvägledning.

För eleverna
Det mest gynnsamma för eleverna är om de får möjlighet att informera sig om alla gymnasieutbildningar som finns innan de ska välja. Det kan öka chansen att de hittar en utbildningsväg som matchar deras intresse och målbild av framtiden. Programväljaren visar alla nationella program och annan relaterad information. Eleverna får inblick i hur gymnasieskolans studie- och arbetsmiljö kan se ut och vilka utbildnings- och yrkesval som finns. De får ett material som förklarar och fördjupar och aktiverar deras valkompetens så de till slut kommer fram till vilket gymnasieprogram de ska välja för att nå det mål de siktar mot.

Slutsats 
Programväljaren + valkompetens = genomtänkt studie- och yrkeval.

Läs mer om Programväljaren och se exempelsidor

 


Ladda ner och läs >> Programväljarfolder
Ladda ner och läs >> Nyhetsbrev 2018

Lämplighetsbedömning av blivande lärare bör studeras vidare

Fortsatta studier krävs för att avgöra om bedömning av lämplighet bör användas som en grund när blivande lärare antas till utbildningen. Det är UHR:s slutsats från den försöksverksamhet som nu redovisas till regeringen.

Läs mer på uhr.se >>


Regeringen föreslår modernisering av basåret

Basårsutbildningen ska moderniseras så att den kan kombineras med andra högskoleintroducerande utbildningar. Det är förslaget som Utbildningsdepartementet nu skickar ut på remiss.

Förslaget är att den gamla förordningen upphävs och ersätts av en ny förordning som träder i kraft den 1 januari 2019 och som kan användas för utbildningar som startar efter den 30 juni 2019.

Läs mer på regeringen.se >>

Läs promemorian som pdf här >>


Granskning av studie- och yrkesvägledningen på gymnasiala yrkesprogram

Skolinspektionen kommer att granska hur studie- och yrkesvägledningen genomförs på gymnasiala yrkesprogram med olika typer av könsfördelning i en kommande kvalitetsgranskning med fokus på vägledning inom undervisningen. Studie- och yrkesvägledningen har ett viktigt uppdrag för att vidga elevernas perspektiv och motverka begränsningar i val som grundar sig på föreställningar om kön samt social och kulturell bakgrund. Sverige har idag en starkt könsuppdelad arbetsmarknad. Gymnasieskolan präglas av samma tydliga könsuppdelning som den arbetsmarknad som den förbereder eleverna inför – störst är könsskillnaderna på yrkesprogrammen.

Läs mer på skolinspektionen.se >>


UHR: Informationsdag den 14 september

Just nu planerar UHR programmet för höstens informationsdagar och här ser du ett preliminärt program. Syftet med informationsdagarna är att dela aktuell information från UHR:s verksamhet och närliggande områden med relevans för dig som arbetar med vägledning.

Läs mer om preliminärt program på uhr.se >>


Håll dig uppdaterad ;-)

Nu finns Tremedia både på Facebook och Instagram

facebookinstagramhomepage

Världspremiär för jobbintervju med robot

Rekryteringsföretaget TNG ska ta hjälp av en AI-robot för att kunna hitta de mest lämpade kandidaterna.
– Roboten kommer att assistera våra rekryterare så att de i sin tur kan fokusera mer på det personliga mötet, säger Åsa Edman Källströmer, VD på TNG till Platsjournalen.

Läs mer på arbetsformedlingen.se >>


Här öppnas skyltfönstret för yrkesutbildningen

Hundratals elever tävlar i yrkes-SM. Arrangemanget ska öka intresset och rekryteringen till yrkesutbildningar.

– Det här är en jättebra möjlighet att locka elever, säger yrkesläraren Anders Göransson.

Läs mer på skolvarlden.se >>


Uppföljning av gymnasieskolan 2018

De tre största programmen är fortsatt Samhällsvetenskapsprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet och Ekonomiprogrammet. Det visar uppföljningen av gymnasieskolan sedan införandet av Gy 2011. För första gången har elever som har slutfört gymnasieskolan enligt Gy 2011 också kunnat följas upp efter avslutade studier.

Läs mer på skolverket.se >>

Här är rapporten som pdf – Uppföljning av gymnasieskolan 2018 >>

Uppföljning av gymnasieskolan

Ämnesbetyg kan ersätta kursbetyg i gymnasieskolan

Betyg ska spegla faktiska kunskaper, främja lärande och uppmuntra elever att anstränga sig. Men dagens system med kursbetyg har flera brister för både elever och lärare. Därför tillsätter regeringen nu en utredning som bland annat ska föreslå en modell för ämnesbetyg i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

Utredningens förslag ska redovisas 30 november 2019

Läs mer på regeringen.se >>


Därför ökar psykisk ohälsa bland unga

Psykisk ohälsa bland unga har ökat mellan 1985–2014. Folkhälsomyndigheten har undersökt tänkbara orsaker till ökningen av psykisk ohälsa. Brister i skolans funktion och förändringar på arbetsmarknaden kan vara två av orsakerna.

Läs hela artikeln på folkhalsomyndigheten.se >>


Bristande självförtroende ger könstypiska val

Gymnasieval – Tjejers bristande tro på sin kompetens bidrar till att de gör könstypiska studieval, visar ny forskning. För killar finns inte alls det mönstret.

Läs mer på lararnastidning.se >>


Val av gymnasieskola speglar segregation

Gymnasieskolan är en viktig plats i unga tjejers liv och val av skola görs utifrån en informell men samstämmig rangordning av stadens skolor. Det visar Johanna Sixtensson som forskat om unga tjejers vardagsliv i Malmö.

Läs Skolportens intervju med Johanna här >>

Ladda ner avhandlingen här >>


Mera ROS till Choice & Brainy

Senaste numret av Vägledaren innehöll en positiv recension om konceptet (bok och handledning) ”Choice & Brainy möter framtiden”.

Läs mer om Choice & Brainy >>


Recension: TOLV teorier

Stolt presenterar vi en två sidor lång recension av Hanna Lindqvist, direkt ur tidningen Vägledaren.

Läs mer om TOLV teorier >>


Följ oss gärna på Facebook och Instagram ;-)

facebookinstagramhomepage

Tremedias e-nytt skickas ut oregelbundet.
© Tremedia i Borås AB 2018

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.