Problem att visa nyhetsbrevet? Se det i webbläsaren.
Prenumerera? Klicka här. Tipsa en vän? Klicka här.


Nyhetsbrev maj 2018


På gång:

17 oktober 2018

Palliation sydöst

Tid: 9:00 - 16:00
Plats: Kungsporten, Huskvarna
Tema: "En dag ska jag dö, alla andra dagar ska jag leva."

25 oktober 2018

Temadag cancerrehabilitering

Tid: 9:00 - 15:30
Plats: 
Höglandshotellet, Nässjö

Se vad mer som är på gång i kalendern »


Utvecklingskraft cancer 2018

– Våra patienter visar hur de kan vara med och öka kvalitén på den service vi erbjuder, inledde Göran Henriks, utvecklingschef för Region Jönköpings län och ansvarig för Qulturum, Utvecklingskraft cancer inför 170 deltagare från hela sydöstra sjukvårdsregionen.

Göran Henriks

Fokus för årets Utvecklingskraft cancer låg främst på en inkluderande och kommunikativ vård. Patientsamverkan är en viktig del. Hur tar sjukvården tillvara på kunskap från patienter och närstående och hur tar vi hand om den välinformerade patienten?

Eskil Degsell, anhörigrepresentant

Resultatredovisning maj 2018

Här hittar du den senaste resultatredovisningen och de diagnosspecifika redovisningarna, samt den regionala SVF-rapporten. Nytt för denna resultatredovisning är att det har tillkommit en diagnosspecifik rapport för urinblåsa.

Läs hela artikeln här.


Primär HPV-analys i sydöstra sjukvårdsregionen

Caroline Lilliecreutz och Lisbeth Liest.

2015 utfärdade Socialstyrelsen nya rekommendationer för primär HPV-analys vid gynekologisk cellprovskontroll för kvinnor över 30 år. Det innebär att cellprover i första hand analyseras för humant papillomvirus (HPV) och att känsligheten i de analyser som genomförs på cellprovet ökar ytterligare.

Läs hela artikeln här.


Dags att införa allmän screening för tarmcancer i Sverige!

Starta införandet av en nationell allmän tarmcancerscreening för alla kvinnor och män i Sverige i åldern 60-74 under nästa år. Den uppmaningen riktar Regionala cancercentrum i samverkan till landsting och regioner i en färsk utredningsrapport.

Läs hela artikeln här.


Mirjam Våtz, projektledare för MDK på RCC Sydöst

Den 1 april började Mirjam Våtz som projektledare för Multidisciplinär terapikonferens på RCC Sydöst. Miriam är från början utbildad sjuksköterska och barnmorska, men har de senaste 17 åren arbetat inom läkemedelsindustrin.

– Jag tycker att det känns spännande att få vara med och hitta en gemensam nivå och struktur som alla kan dela. På så vis ökar man effektiviteten och kvalitén på MDK för att i slutändan skapa bästa möjliga förutsättningar för patienter som drabbas av cancer, säger Mirjam.

Tomasz Jakubczyk, ny processledare urologi njure

Tomasz Jakubczyk arbetar som överläkare på Urologkliniken i Region Jönköpings län och är sydöstra sjukvårdsregionens representant i den nationella vårdprogramgruppen för njurcancer. Nu är han också RCC Sydösts processledare för urologi njure.

– Min roll blir att koordinera och i första hand bygga en kommunikationsplattform för alla urologer som bemöter och behandlar patienter med njurcancer i sydöstra sjukvårdsregionen. Nästa steg blir att gemensamt se över våra rutiner så att de är lika och eniga med det nationella vårdprogrammet. Säger Tomasz.

Tomasz hoppas kunna dela erfarenheter med sina kollegor över landstings-/regiongränserna.

– Njurcancer är inte lika vanligt förekommande som exempelvis prostata- eller urinblåscancer, men det är en allvarlig sjukdom som inte ska bli nedprioriterad. Jag har varit njurcanceransvarig i Region Jönköpings län i ett antal år och vet att det finns utrymme för förbättring och utveckling inom detta område, säger Tomasz.


Regeringen fortsätter stärka cancervården med långsiktig inriktning

Regeringen har beslutat om en ny långsiktig inriktning för det nationella arbetet med cancervården. Avsikten är att förbättra tillgängligheten, stärka det förebyggande arbetet, ta tillvara digitaliseringens möjligheter och ge rätt stöd vid rehabilitering. Med inriktningen slår man också fast att RCC har en fortsatt viktig funktion för framtidens cancervård.

Läs hela artikeln här.


195 miljoner till landstingen för att korta väntetiderna

Regeringen meddelar i ett pressmeddelande att 195 miljoner kronor betalas ut till landstingen för att korta väntetiderna och minska de regionala skillnaderna inom cancervården.

Läs hela artikeln här.

Cancerdagen Almedalen – för sjunde året i rad!

Hur ska vi rösta för att få fortsatt bra cancervård? Det tänker RCC i samverkan ta reda på i det första seminariet av två under årets Cancerdag i Almedalen. Därefter ställer vi frågan om det går att få effektivare läkemedelsanvändning till lägre kostnader om alla inblandade aktörer på läkemedelsområdet kan gå lite mer i takt med varandra.

Läs hela artikeln här.


Cancerläkemedel

Nya rekommendationer från den regionala expertgruppen för cancerläkemedel.

Här publiceras expertgruppens senaste utlåtanden.


Interaktiv onlinerapport från kvalitetsregistret för sköldkörtelcancer

Nu finns en ny interaktiv onlinerapport med data från nationellt kvalitetsregister för sköldkörtelcancer (tyreoidea) tillgänglig med patientdata för diagnosår 2016 som rapporterats in t o m september 2017.

Läs hela artikeln här.


Goda exempel SVF

Regionala cancercentrum kommer att publicera en serie reportage med goda exempel från arbetet med standardiserade vårdförlopp (SVF).

Det första goda exemplet beskriver hur patologen på Sundsvalls sjukhus har fått ner svarstiderna. Läs artikeln här.


Vårdprogram

Reviderade vårdprogram

Nu finns ett antal reviderade vårdprogram publicerade på cancercentrum.se:

Vårdprogram på remiss

Remissrunda 2

  • Lungcancer
  • Cancer i urinblåsa, njurbäcken, urinledare och urinrör (urotelial cancer)

Läs mer via denna länk.


Palliation Sydöst 17 oktober 2018

När: 17 oktober 2018
Var: Kungsporten, Kungsängsvägen 25, Huskvarna
Tema: En dag ska jag dö, alla andra dagar ska jag leva.

Konferensen riktar sig till dig som är intresserad av eller verksam inom palliativ vård i sydöstra sjukvårdsregionen.

Besök gärna vår hemsida.

Anmäl dig här, senast den 3 oktober.
Program hittar du här.


Informationom nypersonuppgiftslagstiftning

Den 25 maj träder EU:s nya dataskyddsförordning - General Data Protection Regulation (GDPR) i kraft. Den för med sig nya regler för hur personuppgifter ska hanteras.

RCC Sydöst kommer att följa de riktlinjer för personuppgifter som förordningen föreskriver. Vi behandlar din e-postadress endast i syfte att skicka ut nyhetsbrevet. Din prenumeration hanteras av RCC Sydöst via tjänsten Get a newsletter.

Vi hoppas att du gärna vill fortsätta att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Om inte, kan du när som helst avprenumerera via länken allra längst ner i nyhetsbrevet.

RCC SYDÖST
Regionalt cancercentrum sydöst är en kunskapsorganisation som arbetar utifrån ett tydligt patientperspektiv. Färre i regionen ska insjukna i cancer, fler ska överleva längre och få bättre livskvalitet.

Följ utvecklingen på vår webbplats. Gör oss gärna till favorit!

Bli prenumerant på vårt nyhetsbrev här.