NSPH Nyhetsbrev nr 3 2018. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nyhetsbrev nr 4 - torsdagen den 26 april 2018

NSPH:s strategiska arbete presenteras

Nu är NSPH:s visionsskrift "Så vill vi ha det" äntligen här - i ny form men med samma kärninnehåll i vårt viktiga arbete. Här kan du läsa mer om vår vision, bakgrund och verksamhet. Vi berättar om hur NSPH arbetar, vilka mål vi tillsammans med våra medlemsorganisationer har satt att arbeta gentemot. Vi resonerar även kring "Inget om oss utan oss" - hur vi anser att patienter, anhöriga och brukare bör få ökat inflytande på alla nivåer i samhället. Läs mer >>


Workshop om framtidens peer support

I april samlades trettio representanter från NSPH:s medlemsförbund och regionala nätverk för en workshop om peer support. Tillsammans diskuterade vi de långsiktiga möjligheterna för peer support inom sjuk- och hälsovården. Och behovet av att skräddarsy satsningarna efter de regionala förutsättningarna då de varierar runt om i landet.  Läs mer >>


Möt Filippa, Junior och Emma på NPF-forum

Välkomna till NPF-forum 3-4 maj. Då får ni chansen att träffa Filippa, Junior och Emma som är värdar för det seminarium som Växa och må bra anordnar. De sitter i projektets redaktionsgrupp och berättar om sitt arbete, visar filmer och trycksaker som de varit med och producerat och ställer frågor. Läs mer >>


Etikcafeér för minskat tvång i vården

Efter Uppdrag Gransknings program om tvångsåtgärder inom psykiatrin har diskussionen åter blossat upp om hur vården ska kunna minska förekomsten av tvång. Vi vill slå ett slag för Hjärnkolls etikcaféer. De riktas till anställda inom den psykiatriska slutenvården och är ett sätt att skapa viktig diskussion om etik och bemötande på arbetsplatsen. I samtalen där Hjärnkolls ambassadörer deltar kan komplexa situationer kring tvångsvård, suicidrisk, hot och våld tas upp. 
Läs mer >>


Psykiatrisamordnare med patientfokus

Lyssna till psykiatrisamordnaren Kerstin Evelius i ett poddsamtal om kvalitet, uppföljning och vårdutveckling inom psykiatrin.
-Kvalitén på vården avgörs av de patienter du träffar varje dag. Som vårdgivare kan du ha gjort allt enligt handboken, men kan samtidigt ha misslyckats med att göra det som var rätt för mig som patient, konstaterar Kerstin Evelius.
Annat som tas upp i podden är behovet av specialister för multidiagnossjuka, patientorienterade vårdsystem samt mer kliniknära forskning.  Läs mer >>


"Skolan behöver satsa på elevvården för att minska den psykiska ohälsan"

-Skolan behöver stärkas så att alla elever får möjlighet att klara skolarbetet utifrån sina förutsättningar. Det är även viktigt att elevhälsan utformas efter vad ungdomarna efterfrågar för att må bättre, säger Anki Sandberg, ordförande för NSPH, i en kommentar till Folkhälsomyndighetens rapport, som visar att brister i skolan kan förklara den ökande psykiska ohälsan hos barn och unga.  Läs mer >>


Katrin kartlägger hur unga söker hjälp

Den största risken för psykisk ohälsa och psykisk sjukdom är att vara ung. Det budskapet förde forskaren Katrin Häggström Westberg från Högskolan i Halmstad fram under Barnrättsdagarna i Örebro. Hon deltog i det seminarium som Växa och må bra arrangerade. Hon är i färd med att göra en studie kring hur unga söker hjälp för psykisk ohälsa, på uppdrag av Växa och må bra. 
Se film från seminariet här >>


facebooktwitterhomepage

Välkommen till NSPH:s nyhetsbrev, som håller dig uppdaterad om NSPH:s verksamhet och viktiga händelser och relevanta nyheter ur ett patient-, brukar- och anhörigperspektiv. Vi arbetar för att öka inflytandet på psykiatriområdet för våra organisationer och för de människor vi företräder.

Nyhetstips: mejla till lisa.ringstrom@nsph.se


Avregistrera din prenumeration, klicka här.  Kontakta NSPH info@nsph.se