Nyhetsbrev från RCC Syd med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

HPV-vaccination även för pojkar utreds

Adam Roth är en av talarna vid Gynekologisk cellprovtagning 50 år, som arrangeras den 2 maj i Malmö. Han arbetar på Folkhälsomyndigheten vid enheten för vaccinationsprogram och har där framförallt projektlett några av de stora utredningarna om nya vacciner ska ingå i Nationella vaccinationsprogrammet eller inte. Senast ledde han utredningen om huruvida HPV-vaccination till pojkar också skall ingå i Nationellt program.

– Vårt förslag har varit ute på remiss och responsen från i princip alla remissinstanser var mycket positiv. Om regeringen beslutar att vaccinet ska ingå i nationellt program, skall HPV-vaccin erbjudas gratis till pojkar liksom det görs idag för flickor.

Läs mer

Patienter med lymfödem ska få samma förutsättningar och behandling

För att leva upp till intentionerna i vårdprogrammet för cancerrehabilitering och framtida kompetensförsörjning för södra sjukvårdsregionen har RCC Syd initierat ett samarbete med Karin Johansson, leg fysioterapeut och docent, som under 2018 kommer att ta fram förslag på en regional tillämpning vid hantering och behandling av lymfödem. Syftet med arbetet är att beskriva patientprocessen vid lymfödem för att garantera ett jämlikt rehabiliteringsförlopp genom olika vårdnivåer och därmed ge samma förutsättningar för alla patienter med lymfödem gällande evidensbaserad diagnostik och behandling, samt hjälpmedelsförskrivning inom södra sjukvårdsregionen.

Läs intervju med Karin här


Vägledning för bäckenrehabilitering på remiss

RCC:s nationella arbetsgrupp för funktionella besvär efter cancer i bäckenet tar fram en vägledning med konkreta stöd för handläggning av symtom och besvär som kan uppstå vid eller efter behandling mot cancer i lilla bäckenet. Dokumentet vägleder i hur vården ska ställa diagnos och behandla fysiska problem som patienter kan få efter behandling för cancer i tarmen, urinblåsan eller könsorganen. Denna vägledning finns nu ute på remiss.

Läs mer

RCC Syds processledare Christer Borgfeldt får Eldsjälspriset

Christer Borgfeldt, RCC Syds regionala patientprocessledare för gynekologisk cancer, har tilldelats Nätverket mot gynekologisk cancers Eldsjälspris 2018 för sitt stora engagemang och kunskap i frågor runt gynekologisk cancer. Priset delades ut på nätverkets årliga gyncancerseminarium.

Läs mer


Kortare ledtider och standardiserade vårdförlopp

Cancer tar inte semester. Bättre och snabbare diagnostik, kortare väntetider och tidigt insatt behandling är målet för statens och landstingens fyraåriga stora satsning på standardiserade vårdförlopp, SVF.

Se filmen om SVF

Nyheter från Registercentrum syd

RC Syd (Registercentrum Syd) är Södra sjukvårdsregionens registercentrum och består av två kontor, ett i Karlskrona och ett i Lund. RC Syd är ett av sex nationella registercentrum som får ekonomiskt anslag för att stödja nationella kvalitetsregister vad gäller start, drift, förbättringsarbete och resultatanalys. Du vet väl att du kan läsa senaste nytt om RC Syds register, kansliet, andra registercentrum samt nationell media. Varannan vecka produceras ett nyhetsbrev och du kan ta del av det senaste här


Data i Nationella prostatacancer-
registret håller hög kvalitet

Datakvalitén i Nationella prostatacancerregistret (NPCR) är hög. Det visar en avhandling där bland annat fyra dimensioner av datakvalitet undersöktes.

Läs mer

Stefans stuga – ett naturnära boende för familjer som drabbats av cancer

På Lindvallen i Sälen ligger Stefans Stuga, ett specialdesignat boende med avsikt att vara en plats där familjer som drabbats av cancer kan koppla av, umgås, uppleva och vara tillsammans. Välkomna att ansöka om vistelse vår/sommar/höst-säsongen 2018.

Läs mer och ansök här


RATTEN, NPCR:s online rapport nu på PUBMED

Det nationella arbetet med den interaktiva onlinerapporten RATTEN, uppskattas nu internationellt. I en nyligen publicerad artikel i Br J Urol Int beskrivs RATTEN, den öppna onlinerapporten från NPCR. – Vi hoppas att publikationen ska stimulera andra kvalitetsregister att också rapportera sina data på liknande sätt, säger Pär Stattin, registerhållare för NPCR och Fredrik Sandin, biostatistiker på RCC, som konstruerat rapporten.

Läs mer

Socialministerns intentioner för cancerstrategins framtid

På Världscancerdagen 2018 presenterade socialminister Annika Strandhäll regeringens inriktning för det fortsatta arbetet med framtidens cancervård. Hon framhöll att regeringen vill att den befintliga cancerstrategin ska vara kvar. Och att arbetet med nationell och regional samverkan genom RCC ska fortsätta.

Läs mer och se filmer från dagen


Patientinformation om SVF översatt till tolv språk

Informationsbladet till patienter som ska utredas enligt standardiserat vårdförlopp är nu översatt från enkel svenska till tolv andra språk. Informationsbladet är tänkt att underlätta för vården att informera patienter om kommande utredning.

Urvalet av språk är baserat på de rekommendationer som tillämpas för översättning av sjukvårdsinformationen på 1177.se.

Läs mer och ladda ner informationsbladen här


Gabrielle Gran, projektkoordinator för CanINCA

Nu kan canceranmälan göras elektroniskt

Nu lanseras elektronisk canceranmälan. Den kliniska verksamheten kan rapportera in sina canceranmälningar elektroniskt, vilket ger större möjlighet till kommunikation mellan inrapporterande vårdenhet och Regionalt cancercentrum (RCC).

Läs mer


Nya nationella vårdprogram

Nu finns de nya nationella vårdprogrammen för mantelcellslymfom samt aggressiva B-cellslymfom publicerade på cancercentrum.se.

Läs mer och ta del av dem här

Nationellt vårdprogram myelom uppdaterat

Det första nationella vårdprogrammet för myelom togs fram 2016. Den senaste reviderade versionen fastställdes i februari 2018.

Läs mer och ta del av vårdprogrammet här


SVF för cancer i urinblåsan uppdaterat

Det standardiserade vårdförloppet (SVF) för cancer i urinblåsan och övre urinvägarna är uppdaterat, vilket även får konsekvenser för ledtidsmätningen.

Läs mer här

Nytt vårdprogram Waldenströms makroglobulinemi

Waldenströms makroglobulinemi är en ovanlig tumörsjukdom, i Sverige insjuknar ca 100 personer per år. Nu finns det första nationella vårdprogrammet utformat efter RCC:s riktlinjer publicerat.

Läs mer här


På gång

 Gynekologisk cellprovtagning 50 år

  • 2 maj, Malmö

Läs mer och anmäl dig här

Dialogmöte patientsamverkan

  • 2 maj, Karlskrona, 29 maj Halmstad, 30 maj, Växjö

Läs mer och anmäl dig här

Workshop för patientföreträdare

3 oktober, Lund

Läs mer

RCO Syds registerdag 2018

  • 4 oktober, Malmö. RCO Syds registerdag 2018

Läs mer

www.cancercentrumsyd.se

Regionalt cancercentrum syd (RCC Syd) är ett av sex regionala cancercentrum i landet. Uppdraget innebär att förverkliga mål i den nationella cancerstrategin, En nationell cancerstrategi för framtiden
(SOU 2009:11). Ansvarig utgivare: Regionalt cancercentrum syd. Redaktör: Jenny Patera, jenny.patera@skane.se Kommunikationsstrateg, RCC Syd. Övriga bilder: Colorbox.

facebookyoutubehomepage

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev.