Se nyhetsbrevet i 
webbläsaren


Nyhetsbrev april 2018


Standarder på svenska

Snart är det dags att kunna ta del av standarden SS-EN 13306 på svenska. Det har vi sett fram emot sedan den europeiska standarden uppdaterades i slutet av förra året. Den kommer förhoppningsvis att finnas tillgänglig före sommaren.

Vi planerar att fortsätta arbetet med översättningar av övriga underhållsstandarder. Vår förhoppning är att om standarderna finns på svenska så kommer fler att kunna använda sig av dem. Som medlem i Svenskt Underhåll kan man få hjälp vid frågor och tolkningar av dessa standarder.

Deltagarna på workshopen Underhållets Terminologi den 17 maj kommer självklart att få ta del av det svenska utkastet. Vid denna workshop får man en ökad kunskap om viktiga termer och begrepp inom underhåll samt en djupare förståelse för hur och när de bör användas.

Läs mer om workshopen Underhållets Terminologi här!


Informationsmöten om Ytskyddande Underhåll

Det har varit intressanta diskussioner om olika utmaningar inom ytskydd och viktiga ämnen har berörts vid vårens informationsmöten om Ytskyddande Underhåll.

Vi har berättat om vikten av underhåll och har haft med olika experter från Yskyddsakademien som har delat med sig av sina samlade erfarenheter och kunskaper inom området.

Deltagarna har fått med sig många bra tips på hur man kan spara massor av pengar på ett fungerande och effektivt ytskyddande underhåll.

Kommande informationsmöten om Ytskyddande Underhåll:

15 maj i Stockholm - Anmäl dig här!

17 maj i Göteborg - Anmäl dig här!

24 maj i Malmö - Anmäl dig här!


Vi hälsar våra nya medlemmar välkomna!

Höganäs AB

Höganäs AB är världsledande inom tillverkning av järn- och metallpulver. Deras produkter används till produktion av sintrade komponenter, för elektromagnetiska applikationer, ytbeläggningar, högtemperaturlösningar, additiv tillverkning, vattenrening och mycket mer. Företaget finns i 17 länder.

Xenter

Xenter anordnar utbildningar inom media, teknik, ekonomi, fastighet och grafisk produktion. Fokus ligger på att alltid vara branschnära. Här får människor med olika specialkompetens möjlighet att kunna mötas inom undervisning, produktion eller projekt. Detta skapar de kreativa synergier som gör Xenter till en dynamisk mötesplats.

Stockholm Vatten och Avfall

Stockholm Vatten och Avfall är en samhällsbyggare i framkant som driver och utvecklar olika vatten- och avfallstjänster med miljöfokus. Varje dag förser de 1,4 miljoner stockholmare med kranvatten, renar avloppsvatten och ser till att avfallet tas om hand på ett miljövänligt sätt.

Suzuki Garphyttan AB

Suzuki Garphyttan arbetar med innovation, bearbetning och anpassning av tråd för hundratals applikationer. De ger dig en utvecklingsupplevelse från bilindustrin, med mycket höga krav på hållbarhet, flexibilitet och funktionalitet. De flyttar ständigt fram gränserna för hållbar produktion och ersätter plast och andra material med 100% återvinningsbart stål.

Perstorp AB

Perstorpkoncernen är världsledande inom specialkemikalier för olika industrier och applikationer. De erbjuder ett brett sortiment av produkter som används varje dag i hemmet, på arbete eller på fritiden.

Nordisk Industrioptimering AB

Konsultföretaget Nordisk Industrioptimering fokuserar på effektivisering av produktionsprocesser inom industrin. De erbjuder olika konsulttjänster och är specialiserade inom underhålls-, verktygs- och kvalitetsteknik.

Northmaint AB

Northmaint utvecklar industriellt underhåll på konsultbasis genom underhållsutveckling och förbättringsarbete. Visionen är att få svensk industri att utföra ett driftsäkrare underhåll. Det sker genom utveckling av underhåll och skapa en säkrare och bättre arbetsmiljö

Enercon Windtower Production AB

Enercon är ett av de ledande vindkraftsföretagen i världen. Motiverad personal och kunder har bidragit till företagets globala framgångar med produktionsanläggningar på tre kontinenter och marknadsrepresentation i 36 länder.

Anders Jensen har under många år arbetat som konsult inom områden som underhålls- och projektledning samt organisationsutveckling och ledarskap.


Svenskt Underhåll - Ert stöd!

Det är med glädje jag kan hälsa våra nya medlemmar välkomna. Sedan jag tillträdde som vd för drygt ett år sedan har verksamheten vuxit med över 100%! Jag vill tacka alla er som har bidragt så att vi har kunnat göra detta tillsammans.

Vi arbetar hårt för att öka förståelsen för underhållets betydelse och ju fler vi blir desto mer kan vi påverka. Det är extra roligt när vi får höra att underhållet ges ett större utrymme i styrelserummen. Underhåll bör ses som en lönsam investering snarare än en kostnad.

Genom vårt arbete har våra medlemmar kunnat ta del av ett stort nätverk med lång erfarenhet och kunskaper inom underhåll. Våra experter ger en god hjälp för att skapa en effektivare underhållsverksamhet.

Vid våra konferenser, seminarier, workshops etc. ges många bra tips och goda idéer om det vi kallar smart underhåll; att göra rätt underhåll, på rätt sätt, med rätt resurser för att erhålla rätt resultat.

Vi gör det andra pratar om! Ett exempel är hur vi kan bidra med att öka kompetensen inom svensk industri. Tillsammans med bl.a. Teknikföretagen, IF Metall och representanter från Svenskt Näringsliv har vi tagit fram ett valideringsverktyg för underhållspersonal.

Digitalisering är i ropet och nya begrepp som IoT och Smart industri är heta. Det grundläggande underhållet kvarstår dock och många underhållsverksamheter har fortfarande ett stort behov av hjälp för att få gehör för sitt arbete. Se oss som ert stöd i detta arbete.

Torsten Ekström, Vd på Svenskt Underhåll AB


Vikten av korrekt underhåll

Jag börjar få många år inom drift och underhåll nu och vikten av korrekt underhåll blir allt tydligare för varje år. Vi måste utveckla våra arbetssätt, inte minst inom underhåll. Dessutom måste vi ta till oss ny teknik och bli mer och mer förutseende.

En viktig del av arbetet är att lära av varandra, att inse att det finns stora vinster i att ta till sig av varandras tankar och idéer. Ofta finns det höga ambitioner inom detta, att kunna besöka andra och benchmarka med dem. Tyvärr hinns det inte alltid med.

Jag ser Svenskt Underhåll som en viktig plattform för kunskapsspridning och att lära av varandra. Att delta på de evenemang som anordnas, t.ex. temadagar och konferenser är ett utmärkt och tidssparande sätt att hålla sig uppdaterad med omvärlden.

I Svenskt Underhålls kommittéer kan man skapa nya kontakter, få många bra tips och goda idéer med sig hem. Här kan alla bidra med vad just de är duktiga på.

Lars-Erik Djupenström, Styrelseordförande i Svenskt Underhåll, Teknisk chef på Mondi Dynäs


Kallelse till årsmötet för Svenskt Underhåll

Vi kallar härmed alla hjärtligt välkomna till Riksorganisationen Svenskt Underhålls årsmöte den 12 juni, kl. 16.00 - 17.30, Vretenvägen 13 B, Solna Strand. Årsmötet är kostnadsfritt och öppet för alla.

Årsmötet sker i anslutning till konferensen Kompetenssäkring inom Underhåll. Vi kommer även att dela ut certifikaten till de ledare och tekniker som klarat vårens tentamen och uppfyllt övriga villkor.

Ett förslag till dagordning hittar du här och anmälan till årsmötet gör du här!


Riksorganisationen Svenskt Underhåll, Vretenvägen 13 B, 171 54 Solna

08-664 09 25   info@svuh.se   www.svensktunderhall.se

Följ oss på sociala medier och ta del av våra nyheter:

linkedinfacebook

Vill du inte längre ha nyhetsbrev? Avsluta din prenumeration