Hej ##firstname##!

 

Kom!

Den 8 maj är det dags för nästa Sustainability Circle Meeting. Vi träffas på populära och uppskattade Chalmerska huset i Göteborg. Program hittar du nedan.

 

Varför? Jo, vi är alla en del av vad som håller på att bli en rörelse. Ytterst handlar rörelsen om kampen mot haverier. Rörelsens vision är att allt alltid skall fungera.

Som alla visioner kommer den inte att bli helt förverkligad, men nästan … Effekterna för den hållbara utvecklingen är betydande.

Just nu bygger vi upp task forces inom infrastruktur, manufacturing, energi och sjukvård som skall utveckla de algoritmer som i sin tur skall förverkliga visionen.

Men, förutom tekniken så är detta ett socialt projekt. Därför är våra Sustainabiluty Circle Meetings så viktiga.

 

Väl mött den 8 maj.

Anders Källström

Ordförande


8 maj

Sustainability Circle Meeting

Allt som kan digitaliseras skall digitaliseras. Så kan svensk industri klara konkurrensen från lågkostnadsländer menar Docent Anders Skoogh från Chalmers. Vad händer på området just nu och vad kan vi förvänta oss av de kommande åren? En smart industri kräver ett Smart Maintenance. Målet är att steg för steg ta oss närmare en nollvision mot funktionella fel. Hur långt har vi kommit och hur kommer området att utvecklas de kommande åren?

Ofta är upcycling bättre än recykling. Men, finns det några konkreta exempel på att upcycling fungerar och är lönsamt? Martin Eriksson och Lars Uddén från GKN Aerospace har arbetat med upcykling av automatiska svarvar och berättar här om sina erfarenheter.

Hälsa och säkerhet är högt prioriterat inom Volvo Powertrain som anordnade en bejublad workshop för vår arbetsgrupp Hälsa och Säkerhet våren 2017. Här får fler höra från Maintenance director Håkan Nordquist och hans erfarenheter kring säkerhetsfrågor på Volvo.

Smart Maintenance kommer allt oftare att ske i gränslandet mellan leverantör och brukare. Lyssna på Per Asplund från SCA och Björn Kempe från Valmet om hur de arbetar med relationen mellan brukare och köpare av underhåll. 


Anders Källström:

Dark internet och kryptovalutor

Verksamheten på internet delas ibland in i surface internet (ytnätet), deep internet (djupnätet) och dark internet (mörknätet). Surface internet (vanligt internet) är tillgängligt för alla och kan nås med hjälp av vanliga sökmotorer. Deep internet kan bara nås via ett lösenord om användaren blivit kund/medlem och/eller betalar en avgift. Mail, hembankerna, Netflix och tidningarnas betalsiter är exempel på deep internet. Praktiskt taget alla medborgare befinner sig mer eller mindre dagligen på båda dessa nivåer. Men, …

 

De senaste åren har internets mörka sida, Dark internet, blivit allt mer omtalad. Det finns en omfattande verksamhet som tar hjälp av internet för att vara dold. Det är svårt att veta vad som är sant och vad som tillhör mytbildningen när det gäller dark internt. Det finns de som tror att 96 procent av internet tillhör dark internet och att alltså endast 4 procent är öppet. Andra hävdar att dessa siffror är grovt överdrivna och att sanningen snarare är att dark internet omfattar cirka 7 000 sidor vilket kan jämföras med ytnätets miljardtals.

 

Dark internet skyddar sig genom kräva speciella programvaror och hemliga inloggningsfunktioner[1]. Dark internet nås via sökmotorn TOR browser bundle. TOR är en förkortning för ”The Onion Router”. Alla sidor på denna ”hidden service” använder sig av domänen .onion. Namnet ”onion” syftar, i sin tur, på att användare krypteras i flera skyddande lager, vilket gör det extra svårt att hitta och identifiera dem.

 

Dark internet är trots detta inte mer svårtillgängligt än att en erfaren datoranvändare kan skaffa sig access och därmed nå exempelvis vapensiter på mindre än 30 minuter (det är bara att söka efter TOR på internet). En vanlig dag har TOR ett par miljoner användare globalt varav 15 000 är svenska[2].

 

Dark internet används handel med stöldgods, prostitution, droger, vapen, barnpornografi, spel, samordning av terrorism, spioneri, etcetera. Mycket tyder på att droghandel är det största användningsområdet.

 

Men, dark internet används också för att testa att system fungerar innan de släpps ut på ytnätet. Dark internet gör det möjligt att vara anonym vilket är uppskattat av oppositionella grupper i auktoritära länder som Kina och Turkiet. Facebook finns på darknet just för att stödja detta syfte. Både Wikileaks och vissa tidningar, som The Guardian, har särskilda sidor på dark net för visselblåsare.

 

Betalningen på dark internet görs så gott som alltid med hjälp av den så kallade kryptovalutan Bitcoin[3]. Bitcoin är helt och hållet digital. Bitcoin möjliggör betalningar via nätet utan inblandning av en tredje part (som en bank) och står samtidigt utanför myndigheternas kontroll. Transaktioner journalförs i ett öppet internationellt och mycket omfattande så kallat P2P-nätverk. Varje betalning måste verifieras av väldigt många datorer i detta nätverk. Transaktionshistorik kan inte tas bort. Nätverket vet därmed var en viss Bitcoin befinner sig, vilket skall omöjliggöra förfalskningar.

 

Betalningarna sker mellan betalarens och mottagarens plånboksfiler. Plånboksfilerna är, till skillnad från transaktionerna, helt anonyma. Bitcoin-adresserna (en 33 tecken lång kod som skapats av en slumpgenerator) kan inte kopplas till ägarens identitet. P2P-nätverket garanterar att endast ägaren kan använda pengarna och att de bara kan användas en gång genom att tas bort från avsändarens ”plånboksfil” i samband med betalningen. Plånboksfilen finns på ägarens dator vilket innebär att pengarna försvinner om datorn försvinner eller förstörs.

 

Bitcoin är, som vi konstaterat, givetvis ett användbart betalningssätt för kriminella men används även för lagliga transaktioner. Handlare (som lätt hittas på ytnätet), växlar in traditionella valutor mot Bitcoin och köper tillbaka Bitcoin för den som så vill.

 

Värdet på en Bitcoin har länge skjutit i höjden. Det finns ett flera skäl till detta:

 • Behovet av en anonym valuta.
 • Japan och Kina accepterar Bitcoin som officiellt betalningsmedel. Nordkorea lär vara en stor användare.
 • Utbudet av Bitcoin är begränsat (till skillnad från många vanliga valutor där Riksbankerna ger ut allt mer pengar för att finansiera statsbudgeten, vilket leder till inflation i de traditionella valutorna). En Bitcoin riskerar dessutom inte att devalveras av myndigheterna.

 

Många varnar för att bitcoinvärdet är en bubbla som är på väg att spricka, vilket vi kan ha fått föraningar om i december 2017.

 

Det hindrar inte att Bitcoin lockar till efterföljd. I oktober 2017 lanserade exempelvis det kinesiska hightechföretaget Xunlei en ny kryptovaluta; Onecoin. På 40 dagar ökade dess värde 80 gånger. Dess struktur liknar BitCoins. Xunlei arbetar nu för att OneCoin skall få samma legala status i Kina som Bitcoin[4].

 

Dubai lanserar kryptovalutan Emcash, ett företag i San Fransisco har lanserat Ripples. Etcetera. Det finns minst ett halvdussin andra försök att på liknande sätt skapa nya kryptovalutor (Litecoin, Monero, Cardano, Zcash, Dash).

 

BitCoin, Onecoin och dessa andra kryptovalutor går under den gemensamma benämningen AltCoins.

 

 

 

[1] Darknet websites are accessible only through networks such as Tor ("The Onion Router") and I2P ("Invisible Internet Project"). Tor browser and Tor-accessible sites are widely used among the darknet users and can be identified by the domain ".onion". While Tor focuses on providing anonymous access to the Internet, I2P specializes on allowing anonymous hosting of websites (Källa: Wikipedia)

[2] Nyblad, Henrik; Krönika: det här hittade jag på mytomspunna dark web; helahälsingland.se 20 december 2017

[3] Bitcoin skapades 2009 av pseudonymen Satoshi Nakamoto. Många tror att den verkliga upphovsmannen är kryptologen Hal Finney.

[4] Zheping Huan; The hottest cryptocurrency in China is not Bitcoin; World Economic Forum; The Agenda Weekly; 15 December 2017


Kalendarium 2018

Workshops/Nätverksaktiviteter

Smart Maintenance

 • 24 april - Värd SSAB i Borlänge
 • 20 november - Värd IVL i Stockholm/Göteborg

 

Maintenance Excellence 

 • 22 maj - Värd Sandvik i Sandviken
 • 14 november - Värd Pichano Holding i Gävle
 • 6 december - Värd DynaMate AB i Södertälje 

 

Konferenser

På Sustainability Circle Meetings samlas vi kring konkreta case som visar hur långt Smart Maintenance kommit just nu. Konferensen är dessutom ett viktigt tillfälle för oss alla att nätverka med likasinnade.

Under 2018 har vi följande datum att se fram emot:

 • Sustainability Circle Meeting: 8 maj i Göteborg
 • Sustainability Circle Meeting: 10 oktober i Göteborg

Referensgruppsmöte

En gång i månaden kallar vi nätverket till ett refensgruppsmöte där vi diskuterar aktuella frågeställningar. Datum och teman för kommande möten är:

 • 18 maj: Behovet av utbildning

Medlemmar


linkedinfacebookyoutube