Göteborg den 16 april 2018

Hej ##firstname##!

 

Ung och smart?

Då skall man absolut välja en karriär inom Smart Maintenance. Det vet vi. Men, det vet uppenbarligen inte ungdomen. Och, det vet inte deras lärare.

 

Smart Maintenance kräver intresse för och kompetens inom analog teknik, digitala teknik men också så kallade ”soft skills”, det vill säga hur man hanterar folk - även sådana som har en annan profession än Smart Maintenance. Smart Maintenance är med andra ord en profession med enorma utvecklingsmöjligheter.

 

Hur kommunicerar vi detta till ungdomen? Det finns i runda tal 120 000 ungdomar i varje ålder. Antalet elever på det svenska gymnasiet är i storleksordningen 360 000. Antalet elever i gymnasieskolan är ytterligare 360 000.  Hela populationen (svenska ungdomar mellan 13 och 19 år) på 720 000 ungdomar omsätts dessutom på sex år.

 

Oöverstigligt ur ett kommunikationsperspektiv? Nej, inte om vi väljer att adressera deras lärare.

 

Därför satsar vi nu på att, tillsammans med våra medlemmar, anordna studiedagar för lärare. Den studiedag som vi gjort tillsammans med Göteborg Energi och Göteborgsregionens kommunalförbund den 30 oktober har följande upplägg:

 

… du välkommen till en heldag på temat digitalisering. Dagen genomförs i samarbete mellan GR/Teknikcollege, Göteborg Energi och tankesmedjan Sustainability Circle.

 

8-11 Digitalisering. Anders Källström ordförande i Sustainability Circle och adjungerad professor på Högskolan i Skövde föreläser och diskuterar med publiken.

 

11-13 Rundvandring och lunch på Göteborg Energi.

 

13-15 Mot en nollvision avseende haverier. Henric Widén, VD på Sustainability Circle berättar om hur vi kan eliminera haverier och vad morgondagens medarbetare måste kunna om detta skall lyckas.

 

Nu hoppas vi att fler medlemmar vill anordna motsvarande studiedagar för tekniklärarna i i det egna upptagningsområdet. Ring så diskuterar vi!

 

Anders Källström

0708-232410


Smart energiförsörjning

 

Energiförsörjningen är ett av våra sedan länge mest diskuterade områden. Den har använts som utrikespolitiskt påtryckningsmedel (oljekriserna på 70-talet), har varit kontroversiell lokalt (utbyggnaden av våra älvar, förekomst och placering av kärnkraftverk) och diskuteras dagligen som det stora problemet bakom växthuseffekten.

 

Den nya digitala tekniken revolutionerar just nu energibranschen. Utvecklingen är lika spännande för konsumenterna som för miljövännerna. Nyckelorden för denna utveckling är fossilfri energi, decentralisering, prosumers (förklaras strax), artificiell intelligens, internet of energy och lägre kostnader[1]:

 

Konsumenter producerar med hjälp av solceller och, kanske, små vindkraftverk en allt större del av sin energi själva. När solen skiner och/eller det blåser är elen, på marginalen, kanske till och med gratis.

 

Ibland kommer enskilda konsumenter att producera mer el än vad de behöver. Denna lagras då i allt bättre batterier eller, ännu hellre, säljs till andra konsumenter. Konsumenter av energi blir med andra ord allt oftare därmed också producenter, eller så kallade prosumers, (lägg ordet på minnet).

 

Detta görs så lokalt som möjligt. Men, lokala lösningar kan kompletteras med regionala. När solen skiner i en landsända skickas energin till där det är mulet och kallt. I framtiden köper kanske till och med nordliga länder, på vintern, el från dem i söder. Dagens stora, centraliserade kraftverk kan komma att försvinna helt.

 

2040 har Jordens befolkning ökat med nära två miljarder och behovet av energi ökat med 80 procent. G7-länderna har målet att världen skall vara fossilfri senast 2100 trots fortsatt befolknings- och välfärdsökning.

 

Sådana energisystem kommer förstås att styras och samordnas digitalt och frossa i det bästa AI-tekniken kan erbjuda, ett internet of energy. Systemen kommer att vara uppkopplade mot flera tiotals miljarder applikationer, generera enorma mängder data, som bearbetas på ett så smart sätt som möjligt för att optimera effektiviteten. Och, här talar vi inte längre om terrabyte, utan om hundratals zettabytes (triljarder bytes, det vill säga 1 000 000 000 000 000 000 000 byte).

 

[1] World Economic Forum; Here are the five reasons why we need an ”Internet of Energy; Newsletter 2018-02-16


Hur går det med Smart Maintenance Management-projektet, Anders?

 

Under senhösten påbörjade docenterna Anders Skoogh och Cecilia Belin från Chalmers och Anders Källström ordförande i Sustainability Circle och adjungerad professor på Högskolan i Skövde ett gemensamt forskningsprojekt kring Smart Maintenance Management.

  

Hur långt har ni kommit, Anders Källström?

 

Vi har valt ut 20 tillverkande företag och intervjuat underhållscheferna. Intervjuerna bandades och har skrivits ut ordagrant av studenter på Chalmers. Det är ett stort material. Just nu analyserar vi dessa utskrifter.

 

Varför bara tillverkande företag?

 

Det är av vetenskapliga skäl. Urvalet måste vara både representativt och objektivt.

 

Hur går analysen till?

 

Vi letar, mening för mening, efter signifikanta uttalande. Dessa kodas och grupperas. Grupper av uttalanden analyseras och läggs så småningom till grund för slutsatserna.

 

Och, hur får vi andra ta del av resultatet?

 

Vi planerar två skrifter. Den ena skrivs för näringslivet och kommer till sin utformning att likna en kärnfull konsultrapport. Jag hoppas att den är klar under sommaren och att vi kan diskutera den i våra nätverk under hösten. Den andra skrivs för den akademiska världen i form av en forskningsartikel. Den tar längre tid att göra.

 

Vad kan projektet leda till?

 

Jag räknar med att det skall läggas till grund för en ledarskapsutbildning. Att leda traditionellt underhåll är att leda en avdelning. Att leda Smart Maintenance är att leda en företeelse. Skillnaden verkar vara stor. Dessutom hoppas jag att Anders och Cecilia vill fortsätta forska. Nästa projekt tar i så fall sin utgångspunkt i det första.

 

Lycka till!

 

Tack!


Kalendarium 2018

Workshops/Nätverksaktiviteter

Smart Maintenance Technology

  • 24 april - Värd SSAB i Borlänge
  • 20 november - Värd IVL i Stockholm/Göteborg

 

Maintenance Excellence

(fd Nyttan Med Underhåll & Att Köpa Underhåll)

  • (återkommer med datum) - Värd Enerco och Sandvik i Hofors
  • 22 maj - Värd Sandvik i Sandviken
  • 14 november - Värd Pichano Holding i Gävle

 

Smart Maintenance Management

(fd Hälsa & Säkerhet)

  • (återkommer med datum) - Värd BillerudKorsnäs i Gävle
  • 6 december - Värd DynaMate AB i Södertälje 

 

Konferenser

På Sustainability Circle Meetings samlas vi kring konkreta case som visar hur långt Smart Maintenance kommit just nu. Konferensen är dessutom ett viktigt tillfälle för oss alla att nätverka med likasinnade.

Under 2018 har vi följande datum att se fram emot:

  • Sustainability Circle Meeting: 8 maj i Göteborg
  • Sustainability Circle Meeting: 10 oktober i Göteborg

Referensgruppsmöte

En gång i månaden kallar vi nätverket till ett refensgruppsmöte där vi diskuterar aktuella frågeställningar. Datum och teman för kommande möten är:

  • 18 maj: Behovet av utbildning

Medlemmar


linkedinfacebookyoutube