Nytt från interreg-projektet Gränsöverskridande besöksförvaltning för Fulufjällets nationalparker. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nyhetsbrev #6 - Fulufjällsprojektet

Hej!

I vår arbetar vi med att färdigställa besöksstrategin utifrån de kommentarer vi fått in. Nu startar också arbetet med konkreta åtgärder i parkerna. Arbetet med budskap och värdeord för Fulufjället har vi nästan kommit i mål med. Och i slutet av maj arrangerar Länsstyrelsen Dalarna en utbildning för aktörer i Fulufjällets nationalparker.

I april har vi också gjort en studieresa till nationalparken Bayrischer Wald i södra Tyskland och nätverkat, lärt oss mer och fått inspiration från en annan gränsöverskridande park. Vi berättar mer om studieresan när vi sammanställt en reserapport.


Referensgruppsmötet i Trysil 14-15 mars

I mars hade vi projektets andra referensgruppsmöte. 44 deltagare samlades i Trysil och vi fick höra om sårbara naturvärden och besöksstrategi, den nulägesanalys som gjorts och om de mål och strategier vi vill satsa på.

Sedan samlades vi i grupper för att diskutera utkastet till besöksstrategin, och främst då kapitel 3 om mål och strategier.

Vi fick många nyttiga synpunkter som vi tillsammans med expertgruppens kommentarer kommer att föra in i det vidare arbetet.

Vi fick också lyssna till två inspirationsförläsningar om att leva i glesbygd och ha en till workshop om hur vi tillsammans kan utveckla Fulufjället och dess omland.

Läs mer här


Film om hela Fulufjället

Vi er blitt inspirert av filmen fra Jostedalsbreen nasjonalpark. En av aktivitetene våre i 2018 er å produsere bilder og en film fra Fulufjellets to nasjonalparker.

Filmen skal  bestå av en rekke filmklipp og fortellinger fra nasjonalparkene, med voiceover og bakgrunnsmusikk. Det legges opp til filming i august/september.

Vi behøver skuespillere og statister til filmen! Vil du eller noen du kjenner være med på innspillingen så ta kontakt med Henriette Bøe Kildahl, fmhehobk@fylkesmannen.no, +47 62 55 11 87


Investeringar i Fulufjället 2018

Förutom att ta fram en besöksstrategi, bättre kunskapsunderlag och ett budskap för Fulufjället, så finansierar Fulufjällsprojektet även konkreta insatser under 2018. Det vi kommer att göra för pengarna är:

 • Avklaring av rammer og gjennomføring av mulighetsstudie/skisseprosjekt for utkikkspunkt, informasjonspunkt og startpunkt på Storbekkåsen, Bråtafallet og Brattfjellområdet.
 • Utarbeide en kommunikasjonsplan for Fulufjellets nasjonalparker
 • Ferdigstille kulturminnekartlegging i norske Fulufjellet
 • Utarbeide planer for tilrettelegging ved utvalgte besøksmål og stier
 • Kartlegge historier og stedsnavn i Fulufjellet
 • Vägvisning och ledmarkering längs Njupeskärsslingorna
 • Fulufjällsseminarium i höst
 • Tillrättaläggning och vägvisning mot Old Tjikko
 • Ledmarkering av Brynstigen
 • Ledmarkering av leden från Altarringen mot norska gränsen
 • Uppfräschning av entréer på svensk sida
 • Film om de båda parkerna
 • Förberedelser för en ny utställning på naturum Fulufjället

 

Andra åtgärder som görs i Fulufjället under 2018, men med finansiering från annat håll:

 • Utökning av parkeringen vid Njupeskärsentrén
 • Uppfräschning av naturstigen på Njupeskärsslingan
 • Upprustning av Njupeskärsslingan.

Utbildning för aktörer i Fulufjällets nationalparker

I maj arrangerar Länsstyrelsen Dalarna två utbildningsdagar för dig som är entreprenör i Fulufjällets nationalpark. Efter att ha genomfört utbildningen har du rätten att använda den svenska nationalparkssymbolen i din marknadsföring.

Förmiddagen ägnas åt nationalparksinformation om Sveriges och Norges nationalparker i allmänhet, och Fulufjällets nationalparker i synnerhet. På eftermiddagen går vi till Njupeskär och Old Tjikko.

Utbildningen är gratis och vi bjuder på lunch och fika. Välj mellan 24 maj eller 25 maj klockan 9-16.

Skicka din intresseanmälan på e-post till naturum.fulufjallet@lansstyrelsen.se


Om projektet

Projektet Gränsöverskridande besöksförvaltning för Fulufjällets nationalparker är ett samarbetsprojekt mellan nationalparksförvaltningarna för Fulufjället i Sverige och Norge. Målet är att utforma en gemensam plattform för besöksförvaltningen för hela Fulufjället.

Läs mer på lansstyrelsen.se/dalarna/fulufjallsprojektet.

#Fulufjällsprojektet

Kontakt: leif.helldal@lansstyrelsen.se

facebookhomepage

Du får detta nyhetsbrev eftersom du har fått ett utskick om att vara med i vår referensgrupp, eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.