Nyhetsbrev med senaste nytt om havet. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nummer 2, april 2018

Havsnyheter från Stockholms universitet

Nyhetsbrev med havsnyheter från Östersjöcentrum och andra institutioner vid Stockholms universitet. Trevlig läsning!

Baltic Breakfast – frukost kring aktuella Östersjöämnen

Baltic Breakfast är en serie av korta frukostseminarier där den senaste kunskapen rörande centrala miljöfrågor för Östersjön presenteras. Frukostseminarierna vänder sig till samhällets olika aktörer som verkar för en hållbar utveckling i Östersjöregionen och särskilt till de som redan är engagerade i Östersjöfrågor. Platsen för seminarierna är centrala Stockholm men de livesänds på webben och går även att se i efterhand.

Läs mer och se tidigare frukostar

Anmäl dig till nästa Baltic Breakfast 25 april:


Foto: Initiativet Hela Skärgården och kampanjen Stoppa Horsstensleden

Ny farled för lyxkryssare engagerar marina forskare

Trafikverkets och Sjöfartsverkets förslag om en ny farled för lyxkryssare genom Stockholms skärgård har fått många aktörer att engagera sig, så även forskare och Östersjöcentrums styrelse. Leden syftar till att få fler kryssningsfartyg att angöra Stockholm och samtidigt öka antalet jättefartyg (över 330 m långa) i Stockholm skärgård. Förslaget innebär att två miljoner ton kobbar, skär och undervattensfauna kring Horssten och Rödkobbsfjärden i Stockholms skärgård skulle sprängas och muddras bort. Läs mer


Foto: Tony Holm/Azote

Musselodling i Östersjön

Att anlägga storskaliga musselodlingar är idag inte en kostnadseffektiv åtgärd för att minska övergödningen i Östersjön. Dels växer musslorna långsamt i det bräckta vattnet. Dels riskerar stora odlingar att skada havsmiljön mer än de hjälper den.

Läs vår nya Policy Brief

Läs forskarnas kommentarer


Askölaboratoriet i fokus vid ministermöte

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht, som just nu genomför en turné bland Sveriges landsbygdskommuner, besökte förra veckan Trosa och det ekologiska lantbruket Bergs gård för att diskutera areella näringar och miljötillståndet i Östersjön. Ett av ministerns önskemål vid besöket var dessutom att få stifta närmre bekantskap med verksamheten som bedrivs vid Askölaboratoriet i Trosa skärgård. Representanter för Östersjöcentrum medverkade.
Läs mer


Foto: A Maslennikov/Azote

Övergödningen minskar i Östersjön

Mängderna av övergödande ämnen som tillförs våra havsområden minskar stadigt. Det visar en ny rapport från Helcom. Det är framför allt kväveutsläppen som minskat, särskilt i södra delarna av Östersjön och Kattegatt. Även fosfor har minskat i Östersjön som helhet, men där är skillnaderna mellan områden större. Bo Gustafsson från Baltic Nest Institute är en av författarna till rapporten. I webbmagasinet Baltic Eye finns en analys av Michelle McCrackinLäs mer på havet.nu


Gästkrönika: Linnéa Engström

I vårt webbmagasin balticeye.org kommenterar och analyserar våra forskare och andra aktörer aktuella Östersjöfrågor, även på EU-nivå. Nu senast en gästkrönika om utfiskning av EU-parlamentarikern Linnéa Engström (MP).
Läs mer


We don’t know enough to fix the Baltic Sea with geo-engineering

Researchers from the Baltic Sea Centre joined scientists and stakeholders from Sweden, Finland, Germany, Latvia, and Lithuania at a HELCOM-EUSBSR workshop to discuss the state of knowledge of phosphorus cycling in the Baltic Sea. Discussions at the workshop revealed large gaps in scientific knowledge that prevent the implementation of geo-engineering solutions in the sea. Läs mer


Foto: Jerker Lokrantz/Azote

Ny kartläggning av Östersjöns skyddsvärda områden

Vid FN:s globala havskonferens 2017 lade Helcom fram ett åtagande om att kartlägga ekologiskt eller biologiskt viktiga områden i Östersjön. I slutet av februari hölls en veckolång workshop i Helsingfors där experter inom Östersjöns miljöer, arter och biodiversitet gemensamt tog fram en översikt över dessa skyddsvärda områden. 

Varje medlemsland skickade två nationella experter till mötet och från Sverige medverkade bland annat Sofia Wikström från Östersjöcentrum. Läs mer


Baltic Seminar and Bar:

Using the achipelago to understand biodiversity patterns

It’s time to mark your calendars for the next Baltic Seminar 24/5, where we will focus on the biodiversity in the archipelago together with Sara Cousins, Department of Physical Geography and Peter Hambäck, Department of Ecology, Environment and Plant Sciences

This seminar series aims to promote current marine issues related to Stockholm University and to strengthen its marine research community. Each session is followed by bar where you get to discuss the topics further and mingle with colleagues across the marine departments. All university employees and students are welcome, as well as affiliated who work with marine science!

The event on our web


Strömmingsfestival i Trosa

Öppet skepp på R/V Electra under Trosa Strömmingsfestival den 10 maj! Välkommen ombord för att ta del av forskning vid Askölaboratoriet. Läs mer


Vetenskapliga publikationer från Östersjöcentrum

Östersjöcentrums forskare och deras kollegor utgör ett stort nätverk av experter, både i Sverige och internationellt, inom vilket det produceras många vetenskapliga publikationer. Forskningen ligger sedan till grund för våra olika syntes-, analys- och kommunikations-satsningar. På vår webb finns en sammaställning av våra artiklar. Läs mer

Foto: Sara Cousins

Landhöjningen viktig för biologisk mångfald

Öppna gräsmarker med hög artrikedom har minskat kraftigt på grund av modernt jord- och skogsbruk. I en ny artikel visar forskare, bland andra Sara Cousins vid Naturgeografiska institutionen, att nya gräsmarker bildas hela tiden. Längs Östersjökusten kommer enorma områden potentiell strandäng ständigt upp ur havet. Läs mer


Vem äter vem, och vad har zooplankton i magen?

Med hjälp av DNA-teknik analyserar Andreas Novotny, Institutionen för ekologi, miljö och botanik, maginnehållet hos zooplankton. Han är intresserad av näringskedjan och vill identifiera samspelet mellan jägare och byte i födoväven. Läs mer och se video


Photo: Berit Gewert

Ocean plastics could become a soup of chemicals by sunlight

Plastic floating on the ocean is probably a constant source of chemical pollutants according to a new article by lead author Berit Gewert at the Department of Environmental Science and Analytical Chemistry. By building a novel “weathering wheel” ACES researchers were able to rapidly age plastic and identify chemicals that will enter ocean water. The study opens the door to better characterize the risks and hazards of plastic in the oceans. Read more


Foto: Pedro Vásquez Colmenares Flickr cc

Cocktaileffekt utreds

Cocktaileffekten är när den negativa summan av två kemikalier blir större än de enskilda delarna. Regeringen tillsätter nu en utredning under ledning av Christina Rudén, Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi, för att titta vidare på detta och hur lagstiftningen kan anpassas. Läs mer


Hållbarhetsforum: Beslutsfattare behöver fakta från forskare

Framtidens energi och resurser var temat när Stockholms universitets hållbarhetsforum arrangerades för första gången den 21 mars i Aula Magna. Evenemanget är ett sätt att visa på den bredd av forskning som bedrivs vid universitetet kring miljö och hållbarhet kopplade till Agenda 2030 som är de globala målen för hållbar utveckling. Läs mer


Photo: S-E Arndt/Azote

Caution before plunging into the Arctic blue

As ocean temperatures rise globally, all eyes are on the Arctic’s unexploited region. But several issues must be considered before diving into unchartered fishing territory. In a study published in Marine Policy, Susa NiiranenThorsten Blenckner and Matilda Valman at Stockholm Resilience Centre call for careful consideration of ecological, socioeconomic, and governance structures, as well as their interactions, in the warming Arctic Ocean. Read more


Rocket science: Exploring algal blooms from space

The satellite Sentinel-3 will soon be launched into Space by the European Space Agency (ESA) to collect data. The satellites’ instruments will provide information about sea surface temperature and water quality and are especially designed for monitoring coastal zones.

– The satellite will also provide long-term data to look at changes in algal bloom development and distribution, says Susanne Kratzer at Department of Ecology, Environment and Plant SciencesRead more


Foto: Martin Dahl

Sjögräsängar på västkusten ovanligt bra på att lagra koldioxid

Sjögräsängar med ålgräs i Bohuslän kan lagra uppemot femton gånger mer kol än ålgräsängar i andra hav i Europa. Det beror på att havsbottnarna som sjögräsängarna växer på består av finkornig sand, och att de är lagom porösa. Detta är ännu ett viktigt skäl att skydda sjögräsängar och deras ekosystem, som hotas av övergödning och överfiske. Martin Dahl vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik, har nyss publicerat sin avhandling om kollagring i sjögräsängar. Läs mer

Avhandlingen på havet.nu


Tiaminbrist ett allvarligt hot mot biologisk mångfald

Bristen på tiamin hos vilda djur leder till störningar i reproduktionen, minskade bestånd, försämrad hälsa och beteendeförändringar. Det visar studier vid Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi som sedan 1990-talet har undersökt förekomsten av tiaminbrist. Forskningen, där Tomas Hansson har medverkat, har blivit uppmärksammad i den vetenskapliga tidskriften Trends in Ecology & Evolution. Läs mer


Att övervaka små bottendjur

Det svenska miljöövervaknings-programmet för havets bottenlevande fauna har nyligen gjorts om för att bättre svara på EU:s vattendirektiv. Därför anordnade Caroline Raymond vid 
Institutionen för ekologi, miljö och botanik en workshop för att utförarnas metoder ska bli jämförbara. Läs mer

Foto: Caroline Raymond

Vilken roll spelar kusthaven i det globala kolkretsloppet?

Genom ny teknik som kan ”klocka” transporten av växtmolekyler från land ut över kusthaven har forskare för första gången kunnat bestämma hur lång tid det tar för frigjort kol från tinande permafrost att omvandlas till koldioxid i de arktiska kusthaven. Studien, som har letts av forskare vid Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi, publiceras i den vetenskapliga tidskriften Nature Communications med Lisa Bröder som försteförfattare.
Läs mer


Photo: Malin Stenberg

A saltier North Atlantic started the North Atlantic Circulation

An international team of scientists, with Helen CoxallDepartment of Geological Sciences, have found key evidence that under warm greenhouse climate conditions the North Atlantic was not salty enough to produce dense deep water flows, as exist today and drive the circulation system that helps keep Europe warm. Only when the influence of freshwater dwindled could the circulation state change and deep-water start sinking. Read more


Where is a good place for baby parrot fish to flourish?

Where is a good place for baby parrot fish to flourish – corals or seaweed banks? To find out, Linda Eggertsen at Department of Ecology, Environment and Plant Sciences, went snorkeling in Rio do Fogo reef in northeast Brazil with collaborators. Parrot fish are threatened due to overfishing in Brazil, and it is therefore important to explore what keeps populations healthy. Read more

Kalendarium – havshändelser från Stockholms universitet

25 april: Baltic Breakfast, Musselodling i Östersjön Läs mer

1 maj: Apply for Baltic Earth Summer School 2018 Läs mer

10 maj: Strömmingsfestival i Trosa Läs mer

22 maj: Baltic Breakfast, Biologiska mångfaldens dag

24 maj: Baltic Seminar och Bar Läs mer


Lediga anställningar

Doktorand i maringeologi vid Institutionen för geologiska vetenskaper. Sista ansökningsdag 24 april. Läs mer

Doktorand i oceanografi med inriktning mot havscirkulationen i Nordatlanten vid Meteorologiska institutionen. Sista ansökningsdag 24 april. Läs mer

Doktorand i oceanografi vid Meteorologiska institutionen. Sista ansökningsdag 24 april. Läs mer

Doktorand i maringeologi - artdynamik i nordliga torvmarker vid Institutionen för geologiska vetenskaper. Sista ansökningsdag 24 april. Läs mer

Postdoktor i marin mikrobiologi vid Institutionen för ekologi, miljö och botanikSista ansökningsdag 30 april. Läs mer

Universitetslektor i kustoceanografi vid Meteorologiska institutionen. Sista ansökningsdag 30 april. Läs mer

Postdoktor vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik. Sista ansökningsdag 18 majLäs mer


Kommande disputationer

27 april: Henrik Swärd, In the wake of deglaciation – sedimentary signatures of ice sheet decay and sea-level change.

31 maj: Natalia Barrientos, Mg/Ca palaeothermometry in the Arctic Ocean.


Nya avhandlingar

Filippa Fransner, Organic carbon dynamics in the Baltic Sea – a modelling perspective. Läs mer

För att prenumerera, skicka ett mejl till ostersjocentrum@su.se  Klicka här för att avsluta din prenumeration.