Problem att visa nyhetsbrevet? Se det i webbläsaren.
Prenumerera? Klicka här. Tipsa en vän? Klicka här.


Nyhetsbrev april 2018


På gång:

17 maj 2018

Utvecklingskraft cancer

Tid: 9:00 - 15:30
Plats: Kungsporten, Kungsängsvägen 25, 561 51 Huskvarna
Tema: "Medskapande för bästa resultat – inkluderande och kommunikativ vård"

Se vad mer som är på gång i kalendern »


Utvecklingskraft cancer

17 maj 2018 - Anmäl dig!

Tid: 9:00 - 15:30
Plats: Kungsporten, Kungsängsvägen 25, 561 51 Huskvarna
Tema: "Medskapande för bästa resultat – inkluderande och kommunikativ vård"

Nu kan du anmäla dig till Utvecklingskraft cancer 17 maj 2018. Sista anmälan 8 maj.

Anmäl dig här!
Programmet hittar du här.


Nu kan canceranmälan göras elektroniskt

Nu lanseras elektronisk canceranmälan. Den kliniska verksamheten kan rapportera in sina canceranmälningar elektroniskt, vilket ger större möjlighet till kommunikation mellan inrapporterande vårdenhet och Regionalt cancercentrum (RCC).
– Vår förhoppning är att många kliniker ansluter sig och vill börja rapportera elektroniskt till cancerregistret.

Framför allt hoppas vi på att de kliniker som redan idag är anslutna till INCA för att rapportera till kvalitetsregistren snabbt kommer igång, säger Gabrielle Gran, projektkoordinator för CanINCA och samordnat cancerregisterarbete.

Läs hela artikeln här.


Ulrika Odelram Wiréen, eldsjäl 2018

Nätverket mot gynekologisk cancer vill uppmärksamma engagerade personer genom att lyfta fram det arbete och de viktiga insatser som görs för cancerdrabbade kvinnor i landet. För sjätte året i rad delar man ut årets eldsjälspris. Priserna delas ut på Gyncancerdagen 2018 i Stockholm, Linköping och Malmö.

I Linköping tilldelades priset Ulrika Odelram Wiréen, som arbetar som specialistsjuksköterska på Onkologiska kliniken på Universitetssjukhuset i Linköping och som en av processledarna för bäckencancerrehabilitering inom RCC Sydöst.

– Det är jätteroligt att detta arbete uppmärksammas. Vi är flera som ska dela på priset. Vårt fokus just nu är att sprida kunskapen kring senkomplikationer i hela vårdkedjan från slutenvård till primärvård. Det är också viktigt att patienterna får denna kunskap och vet vad de kan göra på egen hand och när de ska söka vård för sina besvär, säger Ulrika.

Läs hela motiveringen här.


Klartecken för behandling med Darzalex

Patienter med allvarlig benmärgscancer kommer inom kort att kunna få behandling med läkemedlet daratumumab (Darzalex). Den rekommendationen skickade NT-rådet vid Sveriges Kommuner och Landsting ut till landsting och regioner förra veckan.

Läs hela artikeln här.

Digital Min vårdplan cancer testas i praktiken

Förberedelser för att införa en digital Min Vårdplan i cancervården pågår för fullt. Nu kan sjukhus och kliniker som vill testa ny funktionalitet och påverka fortsatt utveckling anmäla intresse och få stöd av en nationell projektgrupp för att komma igång.

Läs hela artikeln här.


Kontaktsjuksköterskan ger trygghet och stöd

Enligt den nationella cancerstrategin ska alla cancerpatienter erbjudas en fast vårdkontakt på den cancervårdande kliniken. Carolin Grönberg arbetar som kontaktsjuksköterska på Universitetssjukhuset i Linköping.

– Jag tror och hoppas att patienten känner en trygghet i att få en namngiven sjuksköterska som följer en genom hans/hennes tid på onkologen, säger Carolin.

Läs hela artikeln här.


Biologiska markörer påverkar långtidsöverlevnad

Bröstcancerpatienter som har tumörer med vissa biologiska biomarkörer har mer nytta av antihormonell behandling än andra. Det visar Helena Fohlins avhandling från Linköpings universitet.

Helena arbetar som statistiker på RCC Sydöst.

Läs hela artikeln här.


Ny rapport från kvalitetsregistret för Myelom

Nu är årets rapport från nationella kvalitetsregistret för myelom publicerad. I rapporten presenteras data för patienter diagnostiserade t o m 31 december 2016.

Läs hela artikeln här.

RATTEN, NPCR:s online rapport nu på PUBMED

Det nationella arbetet med den interaktiva onlinerapporten RATTEN, uppskattas nu internationellt.

Läs hela artikeln här.


Vägledning för bäckenrehabilitering på remiss

RCC:s nationella arbetsgrupp för funktionella besvär efter cancer i bäckenet tar fram en vägledning med konkreta stöd för handläggning av symtom och besvär som kan uppstå vid eller efter behandling mot cancer i lilla bäckenet. Dokumentet vägleder i hur vården ska ställa diagnos och behandla fysiska problem som patienter kan få efter behandling för cancer i tarmen, urinblåsan eller könsorganen. Denna vägledning finns nu ute på remiss.

Läs hela artikeln här.


Vårdprogram

Reviderade vårdprogram

Nu finns ett antal reviderade vårdprogram publicerade på cancercentrum.se:

Läs hela artikeln här.

Vårdprogram på remiss

Remissrunda 1

  • Akut myeloisk leukemi (AML)
  • Akut onkologi
  • Neuroendokrina buktumörer (GEP-NET)
  • Prostatacancer

Remissrunda 2

  • Lungcancer
  • Cancer i urinblåsa, njurbäcken, urinledare och urinrör (urotelial cancer)

Läs mer via denna länk.


Välkommen till temadag cancerrehabilitering!

När: 25 oktober 2018
Var: Höglandshotellet, Nässjö

Dagen riktar sig till dig som är verksam inom cancervården i sydöstra sjukvårdsregionen. Både du som har direkt patientkontakt och du som arbetar med utvecklingsfrågor är välkommen.

Anmäl dig här, senast den 11 oktober.

Program hittar du här.


RCC SYDÖST
Regionalt cancercentrum sydöst är en kunskapsorganisation som arbetar utifrån ett tydligt patientperspektiv. Färre i regionen ska insjukna i cancer, fler ska överleva längre och få bättre livskvalitet.

Följ utvecklingen på vår webbplats. Gör oss gärna till favorit!

Bli prenumerant på vårt nyhetsbrev här.