April - ny läroplan utifrån barnets behov?

Efter mycket förarbete och flera remissrundor har nu Skolverket lämnat över sitt förslag på reviderad läroplan till regeringen. I förslaget har Skolverket strävat efter att tydliggöra att undervisning i förskolan kan betyda såväl vardagliga aktiviteter och rutiner som medvetet skapade eller spontana tillfällen för lärande. Det är inte fråga om vare sig ämnesundervisning eller lektioner i förskolan.

Det är just detta vi måste se upp med - det får inte bli ämnesundervisning eller små lektioner. Förskolan får inte bli skola!

Be careful what you teach. It might interfere with what the child is learning. - Magda Gerber

Hjärnans snabbaste tillväxt sker under de tre första levnadsåren och idag är drygt hälften av barnen i förskolan under 3 år. Vi vet att de första levnadsåren har en stor betydelse för senare utveckling.

Intressant är hur många gånger vissa ord finns med i läroplansförslaget och andra inte alls. Utbildning nämns 76 gånger och lärande 42 gånger medan ord som sinnen, anknytning, sömn/återhämtning, emotionell och kognitiv utveckling, beröring och hjärnan inte nämns alls men behöver verkligen finnas med och belysas och förtydligas. Motorik nämns endast 2 gånger och är då ej förtydligat som grov- eller finmotorik.

BARNverket, där jag är engagerad, är en av remissinstanserna till Skolverket. Här kan du läsa BARNverkets remissvar.

För att uppnå ökad kvalitet i undervisningen i förskolan och därmed förskolans måluppfyllelse, måste kunskap om barns behov som biologiska varelser vara utgångspunkt!

Helena Lindfors 


Här kan du läsa Skolverkets pressmeddelande angående förslaget på reviderad läroplan.

Här kan du läsa Skolverkets förslag till reviderad läroplan för förskolan.

 


Våren i vår utemiljö

Låt dig inspireras utav Roseville Ealry Years Consultancy's fantastiska bilder kring vårens utemiljöer på förskolan. Klicka på bidlerna för att komma direkt till inlägget. 


  

Sömn är livsviktigt

Sömnen stärker immunförsvaret, det är hjärnans enda chans att rensa bort slaggprodukter och nya intryck läggs på rätt plats - det är då kunskaper befästs.

Värna om barns sömn och vila i förskolan!

Folkhälsan i Finland har nyligen publicerat denna fantastiska kortfilm som förklarar hur sömn fungerar och varför den är så viktig för oss. Klicka på bilden för att komma till filmen.

Boktips

"Vi har massor med kunskap om små barns hjärnor. Men då det saknas effektforskning vet vi inte hur förskolan påverkar barns utveckling, lärande och mående. Vi behöver mycket mer effektforskning, annars har vi att göra med ett socialt experiment. Och det är mycket allvarligt." Detta säger David Edfeldt i intervju med Psykologtidningen.


Förskoleupprorets mål med #Pressatläge:

Att få beslutsfattare och politiker till dialog och samarbete med fack och profession om beslut kring en likvärdig och hållbar förskola.

Läs mer om deras namninsamling här.


Små barns inskolning i förskolan

09.00-16.00
1 750 kr + moms

Ett fåtal platser kvar!
Kursinformation 

Anmälan
Malmö 11 april
Göteborg 17 april


Hållbar förskola
- tillsammans mot nya höjder
13.30 - 16.00

395 kr + moms
Kursinformation 
Göteborg 19 april
Anmälan Göteborg

Malmö 23 april
Anmälan Malmö


Bakom SmåBarn i Lund står jag, Helena Lindfors, förskollärare, dipl. småbarnspedagog, kursledare för Småbarnspedagogutbildningen, medförfattare till Småbarnens egen läroplan, samt styrelsemedlem i M.E.R. och BARNverket.

Ser fram emot fortsatt kontakt och engagemang!

Vänliga hälsningar Helena Lindfors

 

facebookhomepage

Avregistrera mig från månadsutskicken, klicka här.

Svår att läsa mejlet? Se det i webbläsaren.