Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

MEDLEMSBREV 3 - 2018

Glad Påsk från oss på kansliet

Nu har vi i alla fall sommartid och även om våren dröjer så har mer än 2000 tranor nu landat vid Hormborgasjön, och det värmer i allafall lite innombords. Till glädje för alla Påsklediga som planerat att åka till fjällen så har SMHI lovat strålande sol och vintertemperaturer under hela påsken. Men våren lär trots detta vara i antågande.

Med de aktuella datumen vi flaggar för längre ner, vill vi visa att det är mycket som händer just nu. Det är många, många "bollar i luften" just nu så det är lätt att något hamnar mellan stolarna. Men vi gör alla så gott vi kan för att ni ska få så mycket information som möjligt. 

Förutom att vi har fullt upp med att svara i telefon angående pelletsbristen kan vi notera att detta lett till att vi de senaste veckorna tredubblat trafiken på vår hemsida. Inget ont som inte har nått gott med sig och nu borde vi snart se slutet på pelletsbristen. I veckan kunde vi också lägga upp den av många så efterlängtade prisstatistiken för första kvartaltet 2018. Förhoppningsvis kan vi redovisa en aktuell komplett statistikrapport på årsmötet.

Vi lägger också en hel del tid på förstudieprojektet angående ett Innovationskluster för Bioenergi som skall redovisas på WorkShopen i Skövde den 23 april. Om planerna går i lås kan det ge branschen en treårig finansiering för samordningen via Energimyndigheten. Parallellt med detta jobbar vi, tillsammans med SBBA, på ett remissvar angående Boverkets rapport "Regelefterlevnad vid byte av fastbränsleanordning" där vi fortsätter att lobba för bl a en skrotningspremie. Henrik Persson (RISE) meddelar angående detta att Boverket kommer att ha ett webbseminarie den 26 april vilket kan vara värt att lyssna på. Jag återkommer på hemsidan med mer om detta när vi vet mera.

Den 9:e april kommer Tone Johnson (Scandbio), Gustav Melin (Svebio) och jag själv att träffa Carin Kylberg från DN i ett uppstartsmöte inför Almedalen 2018.

Med andra ord, det finns mycket att rapportera om på årsmötet. Förberedelserna pågår för fullt och det är hög till att anmäla ert deltagande till Irene. Vi törs lova att årets möte kommer att bli jätteintressant.

Med detta vill vi önska er alla en Riktigt Glad Påsk och så hoppas vi att vi ses i Isaberg om ett par veckor.

Bengt- Erik & Irene
Kansliet för PelletsFörbundet


PelletsFörbundets Strategikonferens & Årsmöte

12- 13 april  Isaberg Mountain Resort, Nissastigen, Hestra

”Strategikonferens och Årsmöte” är tillfället där styrelsen tillsammans med medlemmarna diskuterar vad vi kan göra för att bättre tillgodose våra medlemmars önskemål. Det är här vi lägger upp riktlinjerna för den kommande verksamheten.

Som inspirationskälla har vi bjudit in Mikael Eliasson, Standudden en verklig entreprenör om alltid ser till möjligheterna och vägrar acceptera det omöjliga. Andreas Albihn, Conexio som är en försäkringsmäklare som specialiserat sig på att bygga försäkringslösningar åt energibolag och andra typer av högriskverksamheter.” Mer om programmet hittar du här!

Anmälan till irene@pelletsforbundet.se eller telefon 0510-285 30 senast den 4:e april. Meddela när ni kommer och även om ni har speciella önskemål när det gäller måltider och middag.
Notera att det är viktigt för planering av storlek på lokaler, måltider etc att ni anmäler er i tid.

Strategikonferensen och årsmötet är öppet för alla som vill medverka. För våra medlemmar i PelletsFörbundet är medverkan gratis (så när som på boendet). Övriga, ännu ej medlemmar, betalar 600 kr för middagen och 900 kr för seminariet. Alla priser är exklusive moms.

OBS Boka ditt boende genom receptionen på 0370-339300 eller via info@isaberg.com så hjälper de er.


Andra viktiga datum i vår!

SVEBIO:s VÅRMÖTE MED ÅRSMÖTE
10 april- SVEA Konferens & Matsal, Holländargatan 10, Stockholm.
Anmälan här  Program här

Innovationskluster för internationalisering inom bioenergiområdet – Workshop och vidare diskussion
23 april 10.00-15.00 Skövde Kulturhus, lokal Balder, Trädgårdsgatan 9, Skövde 
Anmälan sker senast den 16 april till maria.iwarssonwide@skogforsk.se 

Program här
Deltagandet är Gratis

Certifierad Bioenergiinstallatör enl RES-direktivet
25- 26 april, Heta Utbildningar Gånsviksvägen 2, Härnösand
Information och anmälan här

Installatörsträff Serviceorganstionen (norr)
8 maj SCA och Heta Utbildningar Gånsviksvägen 2, Härnösand

Anmälan och Program här
Deltagandet är gratis

Varför Certifiering- Energikontor SydOst/PelletsFörbundet
25 maj Jönköping Hotell & Konferens,
Centralvägen 31, 553 05 Jönköping
Program och information här
Deltagandet är Gratis


Nu vet vi - 8 av 10 vill värma bostaden med svensk skog

Scandbio har låtit Sifo fråga 1 000 svenskar om hur de vill att bostäder ska värmas upp. Fler än 8 av 10, hela 83 procent, vill att restprodukter från svensk skog ska användas för att ersätta el och olja. 

-Förnybar energi är nyckeln i klimatomställningen och pellets som görs av restprodukter från svensk skog blir allt viktigare. Det är en långsiktigt hållbar energilösning för villaägare, lägenhetsinnehavare och fjärrvärmeverk, och det finns en outnyttjad potential i att använda mer restprodukter från svensk skog.

-Att använda restprodukter från skogs- och träindustrin ger verklig miljönytta, det är att utnyttja jordens resurser och ekosystem på ett hållbart sätt. I dag avverkas bara 75 procent av svensk skogs årliga tillväxt. Det finns med andra ord en outnyttjad potential i svensk skog.

Sveriges elsystem är dimensionerat för att klara de kallaste dagarna på året. Under den senaste köldknäppen tvingades vi t ex starta Karlshamnsverket för att klara elförsörjningen med el som producerats med olja. Genom att värma bostäder med biovärme i stället för med el slipper elproducenterna de effekttoppar som bara uppstår några enstaka dagar om året och som gör systemet onödigt dyrt. 

Kort om Sifoundersökningen som besvarades av en webbpanel med 1 000 svenskar spridda över hela landet. Undersökningen genomfördes den 7–16 september 2017.

Frågan löd: Ska restprodukter från svensk skog användas för att ersätta el och olja till uppvärmning av bostäder?

Ja, absolut: 40 procent
Ja, kanske: 43 procent
Nej, tveksam: 5 procent
Nej, absolut inte: 1 procent
Vet ej: 11 procent

Håller du med är du också varmt välkommen att bli medlem i PelletsFörbundet.

Peter Granborn
Ordf. PelletsFörbundet


De senaste veckorna i har vi på kansliet blivit nedringda av såväl media som pelletskunder som är oroliga över att man inte får tag på pellets. Många är även oroliga för att det inte skall finnas tillräckligt med biomassa i framtiden, medan andra klagar på att man nu tvingas använda betydligt dyrare bränslen för sin uppvärmning. 

Men i och med att det nu blivit varmare och att det åter finns sågspån att göra pellets av går produktionen hos våra medlemmar för fullt. Men det kan ta ännu någon vecka innan vi hunnit ikapp efterfrågan, och situationen normaliserats, då allt som produceras går ut direkt.

Frågan som många ställer sig är naturligtvis hur det kunde bli så här? Vem bär egentligen ansvaret? Vågar vi lita på pellets? Borde man inte kunnat förutse att det kunde bli en kall vinter?

Läs mer här!


Så förvandlas din svenska el till smutsig kolkraft

Alla elkunder i Sverige som köper el från svensk ren elproduktion tror självklart att de stöder just det de köper: ren el. Men det de stöder är i själva verket att smutsig elproduktion på kontinenten ska kunna få fortsätta.

Svensk såld el är inte fossilfri – den är tvärtom till huvuddelen gjord av kol och gas. Nej, det visste du inte och det är inget som berättas i reklambroschyrer eller annonser.

De svenska stora elproducenterna har nämligen sålt den gröna elen till andra länder. På så vis säljer de själva smutsig el. Det hela är en berättelse om en greenwash av gigantiska proportioner.

Trots att den mesta elen i Sverige är förnybar så säljs i Sverige 48,4 procent fossil el, 35,3 procent kärnkraftsel medan förnybar el endast står för 16,3 procent av försäljningen. 

Det här är ju pinsamt eftersom Sverige ofta skryter om att den svenska elen till största del är ”klimatneutral”. Låga utsläpp redovisas från vattenkraft, kärnkraft, bioenergi och självklart vindkraft.

Läs hela artikeln hur det går till här!


40 års erfarenhet räcker inte för behörighet

Visst  är det bra att folk utbildar sig och skaffar en högre examen, men det är samtidigt mycket kunskap som man inte kan läsa sig till, utan som bara kan fås genom yrkeserfarenhet. Att diskvalificera sökande med mångårig yrekserfarenhet berikar inte en samhällsutveckling. Det bästa är naturligtvis om det inom myndigheter och samhällsfunktioner finns både praktisk och teoretisk kunskap.

För oss som jobbar i bioenergibranschen blir detta alltmer påtagligt då vi nu har stora pensionsavgångar bland de som var med och byggde upp bioenergin. Samtidigt som många av dagens nyutexaminerade studenter ofta helt saknar erfarenhet av bioenergi, och många ser bioenergin som någonting föråldrat i förhållande till sol och vind. Förnybar energi som sol och vind är mera modernt och inne. Man glömmer bort att bioenergin svarar för en tredjedel av all energi som vi använder. 

I VVS-forums senaste nummer tar man upp ett problem med bristande behörighet till yrkeslärare trots att man har 40-års yrkeserfarenhet. Man sätter här tummen på ett problem som kommer att accelerera då fler och fler med mångårig erfarenhet nu går i pension.

Trenden att underskatta yrkeserfarenhet blir allt tydligare också inom våra myndigheter. De flesta jobben inom offentlig sektor kräver idag en högskoleexamen för behörighet.

En yrkeslärare i Karlskrona ville utöka sin behörighet för undervisning i flera ämnen på gymnasieskolans VVS- och fastighetsprogram. Trots 40 års erfarenhet av relevant arbete i VVS-branschen fick hans ansökan avslag från Skolverket. Myndigheten får nu stöd i en dom från Förvaltningsrätten.

I domen slås dock fast att yrkeslärarens examen från Linnéuniversitetet inte är avsedd för undervisning i något av dessa ämnen. För att ändå få behörighet i ämnena krävs specialiserade yrkeskunskaper som definieras i Skolverkets föreskrifter, SKOLFS 2012:4.

Läs hela artikeln i VVS-forum här!


Från Svebios blogg:
"Utsläppen ökar och Tyskland missar klimatmålet"

IEA, International Energy Agency, bekräftar den bild som Global Carbon Project gav i november, att utsläppen av koldioxid ökade 2017 efter att ha legat stilla under tre år. Samtidigt kommer rapporter om att Tyskland inte räknar med att nå sina 2020-mål, och att man helt struntar i att byta bränslen i transportsektorn eller följa Frankrike och införa koldioxidskatt.
Läs hela blogginlägget här

Den 23 april bjuder RISE i samarbete med PelletsFörbundet, Skogsforsk och Svebio in till Workshop II för att redovisa resultatet av förstudiens arbete och diskussioner gällande hinder och affärsmöjligheter inom bioenergiområdet och om innovationsbehovet på svensk och internationell marknad. Under dagen presenteras även förslag till aktiviteter och fortsatt arbete för att realisera ett innovationskluster.
Läs mer om workshopen här!


Vi hälsar Hälleforsnäs Pellets & Hyvleri AB välkommen som ny medlem

Vi på Hälleforsnäs Pellets & Hyvleri AB erbjuder lokalt producerad träpellets som är en konkurrenskraftig produkt tack vare att den håller mycket hög kvalitet utan tillsatser. 

Vi har producerat träpellets av kutterspån sedan 2001.

Vi arbetar med tillverkning och försäljning av bränslepellets av gran och även furu. Produkten produceras i Hälleforsnäs, beläget i närheten av Eskilstuna och säljs i Eskilstuna, Katrineholm, Nyköping, hela Södermanland, Östergötland och Mälardalen.

Pellets är ett material som pressats samman till små stavar. De vanligaste formerna är djurfoder, malm och bränslepellets. Bränslepellets består av biprodukter från skogs- och förädlingsindustrin och används till uppvärmning av hus.

Våra kunder är villaägare, smågrossister och kommuner (skolor), privata och kommunala fastighetsbolag med flera.

Du kan läsa mer genom att besöka hemsidan: http://www.halleforsnaspellets.se/ 

Välkommen som medlem också till Strive Energy

Strive Energy erbjuder konstadseffektiva, miljövänliga och energibesparande produkter anpassade efter ditt behov. Några av de olika tekniker som vi erbjuder är energisystem baserat på stirlingteknologi, laddstruktur för elbilar, samt solceller.

Stirlingteknologin är unik i sitt sätt att högeffektivt producera värme och energi. Genom att tillsätta en energikälla, så som brännbart material, sol– och vindkraft, sätts motorns cylindrar i rörelse vilket skapar helt fosilfri och miljövänlig värme och energi.

Strive Energy arbetar med klimatneutrala energilösningar. Vi erbjuder konstadseffektiva, miljövänliga och energibesparande produkter anpassade efter ditt behov. Några av de olika tekniker som vi erbjuder är energisystem baserat på stirlingteknologi, laddstruktur för elbilar, samt solceller.

– Hittills har vi cirka tio återförsäljare, däribland elinstallationsföretag, VVS-firmor, solcellsföretag och andra företag som jobbar med energieffektivisering. Jag räknar med att installationerna startar under årets andra kvartal, säger Alexander Ahlin.

Du kan läsa mer genom att besöka hemsidan: 
http://www.striveenergy.se/


NYHETER FRÅN VÅRA MEDLEMMAR

Nystart för Loarp Pellets
Den nya produktionen på Loarp bygger på en permanent pre fab-lösning framtagen av företaget Rematec i Tyskland. 
- Nu reser vi oss bokstavligen ur askan, starkare och också ännu lite bättre än tidigare, säger Petter Krantz, VD på Loarp Energi. Att pressen och vår bulkbil rullar igen, så här snart, gör att vi kan hjälpa alla de kunder som har varit oss lojala och väntat in oss i en tid av ihållande kallt väder. Läs mer här!

Thermomatic 4H
Termoventiler presenterar nya distributionsenheter för villa och och större fastigheter. Thermomatic 4H är en serie shuntpaket som ger en enkel, snabb och snygg installation. Levereras alltid kompletta för hög driftsäkerhet och kan enkelt anpassas till anläggningens behov tack vare olika ställdon och pumpar. Läs mer här!

Solør Bioenergi kjøper Pemco Energi
Solør Bioenergi vokser i Sverige og Norge gjennom oppkjøpet av Pemco Energi fra det norske investeringsselskapet Pemco. Solør Bioenergi er et ledende bioenergkonsern med virksomheter i hele verdikjeden fra innkjøp, produksjon, distribusjon og salg av energi i form av fjernvarme, industriell damp, elektrisitet og ulike biobrenselsprodukter. Oppkjøpet av Pemco Energi viser ifølge konsernsjefen Solørs strategiske ambisjon om kontinuerlig å skape vekst. Les mer her!

Rätt tid för Flügger att byta från olja till pelletsvärme 
Till slut samverkade alla faktorer och gjorde det möjligt för Flügger att ta beslutet att ersätta 200 kubikmeter olja med pellets utan att behöva investera en enda krona. När anläggningen för pelletsvärme tas i drift till sommaren sjunker dessutom energikostnaden. Pemco erbjuder en lösning där vi inte behöver investera.

Stirlingmotor fixar el och värme i hemmet 
Träpellets in – el och värme ut. Efter flera års utvecklingsarbete är Gävleföretaget Inresol på väg ut på marknaden med en pelletsdriven stirlingmotor.
– Enklast blir det för hushåll med vattenburen värme. Då kopplas aggregatet till den befintliga ackumulatortanken. Vi tar fram lösningar med bland annat ackumulatortank och fläktkonvektorer, säger Alexander Ahlin, vd på Strive Energy, nordisk distributör för produkten. Läs mer här!


Intressant för branschen  

Så kan bioenergin växa – trots utmaningarna

Bioenergi står redan idag för en tredjedel av Sveriges energianvändning. Men potentialen är betydligt större än så om vi använder skogens restprodukter och får rätt styrmedel. 

Anna Lundborg, Energimyndighetens expert på skogsenergifrågor.

Bioenergin är en doldis i energisektorn fast den utgör en så stor andel. Det är lite synd. Det är ändå vår största förnybara energikälla och det finns en klar potential att öka dess andel i energimixen, konstaterar Anna Lundborg, Energimyndighetens expert som jobbat med skogsenergifrågor i drygt 30 år.

Råvarorna till bioenergin är framför allt restprodukter från skogsbruk och pappersindustrin, till exempel grot (grenar och toppar) sågverksspån och bark. Men även produkter från jordbruket används, till exempel vete, halmrester och gödsel. Läs hela artikeln här

Hel familj blev koloxidförgiftad
För 2,5 år sen orsakade en oljepanna koloxidförgiftning hos tre vuxna och två barn i Dalarna. Hyresvärden frias nu av Mora tingsrätt. I slutet på november 2015 eldade en hyresvärd i en oljepanna i ett tvåplanshus i Dalarna, trots att det var totalstopp i skorstenen och att anläggningen var belagd med nyttjandeförbud. Orsaken var stark kyla och att fastighetens bergvärmepump inte fungerade. Läs mer här

”Bioenergi kan klara två tredjedelar av Sveriges energiförsörjning” 
Det är många som säger att biomassan inte räcker till. Men vår planet blir successivt allt grönare. Bioenergin kan klara två tredjedelar av den svenska energiförsörjningen, säger Gustav Melin, vd på branschorganisationen Svebio.
Läs hela artikeln här

Skånefrö bygger Sveriges första anläggning för produktion av klimatpositiv fjärrvärme och biokol 
Genom att använda biomassa i form av egna restprodukter från produktionen av utsäde och gräsfrö kan Skånefrö skapa fyra nyttigheter samtidigt. Den första är att ta hand om en restprodukt, den andra är att öka markens produktionsförmåga med biokol, den tredje är att skapa klimatnytta genom att minska koldioxidhalten i atmosfären och den fjärde är att leverera fjärrvärme som är klimatpositiv.

Norskt test: Gamla kaminer renare än väntat
Antika kaminer brinner lika rent som moderna, om de bara eldas rätt. Norska forskare som testat utsläppen är positivt överraskade. Läs mer här!

”Att avstå skogens resurs försvårar klimatarbetet”
Gustav Melin ger en replik till David van der Spoel från Skydda Skogen tycker inte att man ska använda biobränslen för att lösa klimatfrågan, särskilt inte för flyget. Vi tycker att man ska utnyttja möjligheten med biobränslen i alla samhällssektorer för att ersätta fossila bränslen, inklusive flyget. Vi menar att flera av David van der Spoels argument inte bygger på fakta.

Bevarandefundamentalisterna ser inte skogen för alla träd
Bevarandefundamentalismen måste bort från skogspolitiken. Den hotar inte bara vårt välstånd och en levande landsbygd utan faktiskt arbetet med att göra samhället mer fossiloberoende.


Besök vår hemsida:
  
Klicka Här

Se vår broschyr:
  Nya Broschyr Här 

Ladda ner som PDF:
  som .pdf här


Kalendarium

Ecobuild
6- 8 mrs ExCel, London
Läs mer här

BoisEnergie 2018
15-18 Mrs Grenoble, France
[more info

World Bio-markets
20- 22 mrs, Amsterdam
Läs mer här

Innovation i skogsnäringen kan leda den gröna omställningen
10 april, IVA Konferenscenter Stockholm
Läs mer här

Nordbygg
10-13 april 2018
Stockholm
Till hemsidan
Innovation i skogsnäringen kan leda den gröna omställningen

Wood Bioenergy Conference & Expo
11-12 april, Atlanta, GA USA
Mer information

Int. BiomassConference & Expo 
16-18 april Atlanta, GA USA
Till Hemsidan

Argus Biomass 2018
17-19 april, London
Till hemsidan

Seminar om drift og vedlikehold av biovarmeanlegg
26 april, Scandic Oslo Airport, Gardermoen
Mer information

Heating the Midwest
1- 3 maj, Carlton Minnesota USA
Läs mer här

EUBCE 2018
14- 18 May, Copenhagen
Till hemsidan

Skog og tre
31 mai-1 juni, Gardemoen
Mer information här

Almedalsveckan 2018
1- 8 juli 2018
Visby
Till hemsidan

Canadian Bioeconomy Conference and Exhibition
6- 8 juni, Prince George, BC Canada
Mer info

Scaling Up 2018: Competing in the Global Bioeconomy Market
5- 7 nov, Ottawa, ON Canada
Läs mer här

European Biomass to Power
7- 8 nov, Stockholm
Läs mer här


Myndigheter och Politik

EU-kommissionär skeptisk till koldioxidskatt
En av de mest effektiva metoderna tror forskarna skulle vara en EU-gemensam koldioxidskatt. Men det är något som transportkommissionär Violeta Bulc är skeptisk till.
– Det har diskuteras, men inga beslut har tagits än. Vi gör nu en mycket noggrann analys av alla skatter och avgifter på transporter, i alla medlemsländer. Med det som grund kan vi sedan gå vidare, säger Violeta Bulc. Läs mer här

Partiernas förslag för minskade koldioxid­utsläpp 
Enligt forskningen är människans utsläpp av växthusgaser med stor sannolikhet orsaken till att vår planet blir allt varmare. I samband med vår klimatsatsning har vi därför ställt ett par frågor till samtliga riksdagspartier om vilka åtgärder de anser behövs för att minska koldioxidutsläppen. Så här svarade partierna: Läs vad partierna tycker här

Brandsma går från Energimyndigheten till Jämtkraft 
För närvarande är Erik Brandsma generaldirektör för Energimyndigheten. Innan dess arbetade han i olika befattningar för E.on AG och Vattenfall. Nu står det klart att Erik Brandsma blir ny vd för Jämtkraft. Brandsma tillträder tjänsten den 24 maj 2018, efter Anders Ericsson som går i pension efter tio år som vd för bolaget.

Färdplan för energipolitiken behövs
För att inte Sverige ska missa både klimat- och förnybarhetsmål så bör energiminister Ibrahim Baylan ge Energimyndigheten uppdraget att konkretisera den övergripande energipolitiken i en färdplan. Det menar Linda Burenius Magnusson, ordförande för 100% förnybart

Klimatministrar uppmanar till stärkt klimatfokus i EU-budget 
I ett gemensamt uttalande i dag understryker fjorton av EU:s klimat- och miljöministrar vikten av en stark klimatprägel i EU:s kommande långtidsbudget. Ministrarna pekar på att EU:s kommande långtidsbudget, tillsammans med medlemsstaters finansiering och privat finansiering, har en viktig roll i de nödvändiga investeringarna för klimatomställningen.
– EU:s budget måste klimatsäkras – hela budgeten ska bidra till genomförandet av Parisavtalet. Jag är glad att Sverige och de andra länderna skickar denna viktiga signal till EU-kommissionen, säger klimatminister Isabella Lövin.

Hur kan klimatskatt bli ett framgångskoncept?
Koldioxidskatt ses som ett effektivt styrmedel som både ger staten en intäkt och minskar utsläppen. Trots det har utvecklingen gått långsamt och inte följt förväntade mönster. Vad får olika länder att införa klimatskatter – och hur ser framgångsreceptet ut? Det vill forskare på Lunds universitet ta reda på i en ny kartläggning.

Ved värmer flera gånger
Biobränsle är inte riktigt så omodernt som vi först trodde. Tvärtom har användningen mer än tredubblats på 40 år och står i dag för runt en tredjedel av energin, lika mycket som kärnkraft och vattenkraft tillsammans, eller lika mycket som fossila bränslen, som också står för en tredjedel. Det mesta biobränslet kommer från skogen, främst som träflis eller pressade pellets. Från jordbruket kommer energiskog, halm och rörflen. Och det är inte bara i Indien man eldar gödsel. I Sverige görs biogas av gödsel i flera mindre anläggningar och Fortum Horse Power söker hästägare som vill leverera hästgödsel till kraftvärmeverket i Hällefors.


Internationella Nyheter

Sverige toppar världsranking i energiomställning
I World Economic Forums lista Energy Transition Index hamnar Sverige på första plats. Sverige, Norge, Finland och Danmark på topp fem tillsammans med Schweiz.
Se listan från World Economic Forum

Ett av världens smutsigaste oljedistrikt vill bli fossilfrittI kanadensiska Alberta pågår en av de mest aggressiva kampanjerna för att bekämpa global uppvärmning. Det finns bara ett problem: samma plats är också hem för några av de smutsigaste oljeutvinningarna i världen, skriver Bloomberg och drar en parallell med vad som händer i Norge.
Läs artikeln från Bloomberg

Irland fasar ut kolet till 2025
Irland ansluter sig till den växande listan över länder och statliga/regionala regeringar som väljer bort kolet.
Läs artikeln från Treehugger

"Outlook on the global industrial and residential pellet markets - challenges and opportunities"
FutureMetrics' provides services to many of the world's leading companies in the wood pellet sector including: pellet project due diligence, market intelligence and market analysis, operations training and guidance, feasibility studies, and strategic advice. The document can be downloaded HERE.

Brændeovne forurener fire gange mere, end de er godkendt til
Europæisk typetest er for urealistisk og lader brænde­ovne på markedet udlede mere i virkeligheden end i laboratoriet. I Danmark er typetesten gyldig, men bruges sjældent alene.
Läs mer här "Har du som medlem något nytt eller spännande att berätta? Vill du dela med dig av detta kan du tipsa oss på kansliet. Vi sprider gärna budskapet vidare, och vi behöver naturligtvis din hjälp att kunna bevaka allt det som händer i branschen"

Pelletsförbundet  - Sockerbruksgatan 1 - 531 40  LIDKÖPING 
Telefon 0510 - 285 30 -  e-post kansliet@pelletsforbundet.se -  hemsida www.pelletsforbundet.se

Du får detta medlemsbrev eftersom du är medlem i PF eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.