Nyhetsbrev med senaste nytt från SteelTech. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

2017 – ett händelserikt år!

2017 var onekligen ett mycket spännande och händelserikt på Steeltech och vi har låtit VD:n Björn Sjölin plocka fram några speciella guldkorn för att summera året.

– Ja, vi kan börja på maskinsidan med en framgångsrik lansering av industrimaskiner på den nordamerikanska marknaden. Vi har också gjort ett facelift på våra grytor och sänkt priset samt lanserat ny kringutrustning.

 

 

Läs mer >>


Christer Kajsjö, Magnus Westin, Sara Lindgren och Claes-Erik Ekström.

Nya ansikten och nya befattningar

Det händer mycket på Steeltech för tillfället. Bland annat kan vi presentera en ny inköpschef och en ny servicechef samt ett antal medarbetare som fått lite andra befattningar.

Läs mer >>


Snart dags för flytt

Efter 20 år i gamla lokaler byggs det för fullt på Steeltechs nya anläggning på Bultgatan på Sävelund i Alingsås. Den totala ytan på den nya anläggningen blir 6000 kvm, som faktiskt är 1500 kvm mindre än den befintliga anläggningen, men betydligt bättre anpassad efter företagets behov och verksamhet. Flytten sker under våren i tre olika etapper. Första lasset går i april och sedan sker den resterande flytten successivt fram till juni.

– I samband med flytten investerar vi i en hel del nya maskiner, bland annat en mycket modern och helautomatiserad lasersvets, varför vi inte tror att vi ska drabbas av alltför långa produktionsstopp, säger Patrik Strandberg och fortsätter:

– Genom nyinvesteringarna får vi en betydligt effektivare tillverkning än idag.

Lagom på plats i de nya lokalerna börjar Steeltech även planeras för det stundande 20-årsjubileet som kommer att äga rum i höst. Men detta ber vi att få återkomma till lite längre fram. Det finns med andra ord mycket att fira i höst!


1 + 1 = 3

Den ekvationen stämmer verkligen in på vårt erbjudande när det gäller service och kyla. Genom förvärvet av Mannrox Kyl & Elteknik AB under 2017 har vi gått från sex till tolv tekniker och de bägge enheterna har onekligen befruktat varandra när det gäller typen av jobb.

– Vi på tidigare Mannrox har kunnat erbjuda befintliga kunder hos Steeltech Service ett färdigt koncept inom kyl- och frystjänster som tidigare saknats. Det har gjort oss kompletta på servicesidan gentemot många kundgrupper, säger Mats Jernsand och fortsätter:

– Likaså har vi kunnat öppna dörrarna för Steeltech Service med sina tjänster inom livsmedelsindustrin där vi tidigare varit verksamma på kylsidan.

Genom samgåendet har också Steeltech Service anammat ett digitalt servicesystem, vilket gör att alla tekniker får sina arbetsorder i telefonen och via samma kanal kan man också rapportera in aktuella underlag för fakturering centralt, samtidigt som kunden får en snabb kvittens på att arbetet är utfört och en specifikation på vad som är gjort. Sammantaget innebär det generellt sett en rationellare hantering av ärendena.


Steeltech ny klubbpartner med IFK Göteborg

Steeltech fortsätter sitt samarbete med IFK Göteborg även under 2018 genom att vara så kallade klubbpartner. Ett samarbete som inleddes redan förra året och som visade sig vara väldigt lyckat såsom grogrund för flera bra affärskontakter.

Läs mer >>

 

SteelTech i Alingsås AB • Lärkvägen 4 • 441 40 Alingsås • Sweden
Tel: +46 (0)322-66 89 30 • Fax: +46 (0)322-108 70
www.steeltech.se • marknad@steeltech.se

youtube

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.