Problem att visa nyhetsbrevet? Se det i webbläsaren.
Prenumerera? Klicka här. Tipsa en vän? Klicka här.


Nyhetsbrev mars 2018


Missa inte

Regionala cancercentrum på mynewsdesk

Skriv in din e-postadress och få de senaste nationella nyheterna direkt i mejlen från Mynewsdesk.

Vill du ha nyheter oftare?

Gå in här och prenumerera på nyheter från cancercentrum.se


På gång:

20 april 2018

Regiondag om hjärntumörer

Tid: 10:00 - 15:00
Plats: Hotel Rådmannen, Alvesta


17 maj 2018

Utvecklingskraft cancer

Tid: 9:00 - 15:30
Plats: Kungsporten, Kungsängsvägen 25, 561 51 Huskvarna
Tema: "Medskapande för bästa resultat – inkluderande och kommunikativ vård"

Se vad mer som är på gång i kalendern »


Utvecklingskraft cancer

17 maj 2018 - Anmäl dig!

Tid: 9:00 - 15:30
Plats: Kungsporten, Kungsängsvägen 25, 561 51 Huskvarna
Tema: "Medskapande för bästa resultat – inkluderande och kommunikativ vård"

Nu kan du anmäla dig till Utvecklingskraft cancer 17 maj 2018.

Anmäl dig här!
Programmet hittar du här.


Nya processledare RCC Sydöst

Firas Aljabery, Urologi blåscancer

Firas Aljabery arbetar som överläkare på Urologiska kliniken US och är ny processledare för urologi blåscancer. Firas är disputerad i urinblåscancer och är engagerad i flera studier inom blåscancerverksamheten. Huvudintresset är att forska på och utveckla cancerverksamhet.

– Jag vill utveckla samarbetet i sydöstra sjukvårdsregionen för att förbättra våra resultat inom diagnostik och behandling i förhållande till andra regioner i Sverige. Jag vill också höja utbildningsnivån för blåscancer, utveckla forskning både regionalt och internationellt och jobba för bättre patientsäkerhet, säger Firas.

Lisbeth Liest, Gyncancer

Lisbeth Liest är överläkare och gynekologisk onkolog på US i Linköping och Onkologens gynekologiska sektion, samt överläkare och gynekolog/obstetriker på Kvinnokliniken Höglandssjukhuset i Eksjö.

– Jag har sedan många år jobbat

med arbetet gällande cervixcancerprevention i Jönköpings läns styrgrupp. Vi har just genomfört omställningen till HPV som primär analysmetod, berättar Lisbeth.

Lisbeth är även medicinsk ansvarig för införandet av gynekologiska SVF i RJL. Nu blir hon också processledare för gyncancer.

– Jag vill jobba för en sammanhållen, patientfokuserad och jämlik cancervård i vår region. Detta med målsättningen att uppfylla RCC:s sex löften till befolkningen, säger Lisbeth.

Ronald Svensson, Myelom

Ronald Svensson är överläkare på hematologiska kliniken US och arbetar mycket med just myelompatienter. Ronald har även varit sydöstra sjukvårdsregionens representant i framtagandet av det nationella vårdprogrammet samt arbetet med standardiserat vårdförlopp för myelom.

– Att bli processledare för myelom var ett naturligt steg då jag arbetar mycket med patientgruppen, samt är involverad i Svenska myelomgruppen och sitter i styrgruppen för myelomregistret. Jag hoppas kunna bidra till en likvärdig och god myelomvård inom vår sjukvårdsregion. Det är också intressant att få överblick över hur vi använder de nya effektiva, men ofta mycket dyra, myelomläkemedlen som blivit tillgängliga senaste åren, säger Ronald.


Ny topplista ute nu!

Topplistan redovisar i vilken grad klinikerna klarar sitt uppdrag att rapportera in till Cancerregistret och Palliativregistret.

RCC Sydöst skickar efterforskningslistor till alla kliniker i sydöstra sjukvårdregionen för att stötta klinikerna att hitta saknade canceranmälningar och därmed förbättra sin täckningsgrad.

Gå in här och titta hur din klinik ligger till!


Tillsammans för framtidens cancervård

Onkologidagarna 2018 gick av stapeln i Jönköping den 19-22 mars. Temat detta år var ”Tillsammans för framtidens cancervård”.

– Vi har planerat dessa dagar under två och ett halvt år, vilket har varit mycket roligt och stimulerande. Resultatet blev väldigt bra och det var verkligen värt allt hårt arbete, säger Per Nodbrant, verksamhetschef onkologkliniken i Region Jönköpings län.

Läs hela artikeln här.


Data i Nationella prostatacancerregistret håller hög kvalitet

Datakvalitén i Nationella prostatacancerregistret (NPCR) är hög. Det visar en avhandling där bland annat fyra dimensioner av datakvalitet undersöktes.

Datakvalitén i NPCR har undersökts av Katarina Tomic i en avhandling som hon nyligen försvarade vid Umeå universitet.

I avhandlingen undersöktes datakvalitet i NPCR genom registerlänkningar till andra register med hjälp av och reabstraktion av data från patientjournaler.

Läs hela artikeln här.


Reviderade vårdprogram


Palliation Sydöst 17 oktober 2018

Save the date!

När: 17 oktober 2018
Var: Kungsporten, Kungsängsvägen 25, Huskvarna
Tema: En dag ska jag dö, alla andra dagar ska jag leva.

Konferensen riktar sig till dig som är intresserad av eller verksam inom palliativ vård i sydöstra sjukvårdsregionen.

Besök gärna vår hemsida.


RCC SYDÖST
Regionalt cancercentrum sydöst är en kunskapsorganisation som arbetar utifrån ett tydligt patientperspektiv. Färre i regionen ska insjukna i cancer, fler ska överleva längre och få bättre livskvalitet.

Följ utvecklingen på vår webbplats. Gör oss gärna till favorit!

Bli prenumerant på vårt nyhetsbrev här.