Göteborg den 26 mars 2018

Hej ##firstname##!

 

Nätverksträff hos SSAB i Borlänge

24 april

Den 24 april kommer arbetsgruppen, Smart Maintenance Technology, att träffas på SSAB i Borlänge. Värd för dagen är Johan Bond, chef för underhållsutveckling, som tillsammans med kollegor kommer attt introducera oss till SSABs verksamhet och produktionsanläggning. Det är ett utmärkt tillfälle att inspireras av hur SSAB arbetar med just Smart Maintenance i sin underhållsverksamhet.

Nätverket Smart Maintenance Technology arbetar med hur vi kan digitalisera underhållet. Genom att använda digital teknik närmar vi oss en nollvision mot haverier och olyckor. Det är i sin tur en viktig del för att digitaliseringen, det smarta företaget och en smart industri skall kunna förverkligas fullt ut. I nätverket följer vi den snabba digitala utvecklingen och ställer krav på hur den digitala tekniken skall utformas och användas.  

 

Intresserad av att delta på träffen den 24 april? Anmäl dig genom att mejla till oss på info@sustainabilitycircle.se. 


Sustainability Circle på Underhållsmässan

Vår nytillträdde VD, Henric Widen, diskuterade den fjärde industriella revolutionen, digitalisering, på Underhållsmässan i Göteborg i förra veckan. 

 

Vi är alla överens om att vi behöver arbeta för en hållbar värld. Och den viktigaste faktorn för att vi ska nå dit är industriell hållbarhet. Industrin har en nyckelroll när det kommer till ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. Och vägen dit är genom digitalisering, säger Henric.

Digitaliseringen innebär att den digitala tekniken, steg för steg, tar över styrningen av den analoga tekniken. Och Smart Maintenance skall bidra till att vi kan lita på att detta fungerar. Därför blir Smart Maintenance en strategisk nyckelfunktion i framtidens digitala företag. 


Grattis Pichano!

Pichano förvärvar Fromells VIP-Teknik AB som är leverantörer inom tyngre maskinindustri, spårbunden trafik, sågverk, massa- och pappers, el- och kraftindustrin. För Pichano innebär förvärvet att man kompletterar sin befintliga verksamhet med en stark verkstadspartner med modern maskinpark.

Förvärvet ligger i linje med Pichanos vision och tillväxtstrategi och vi är mycket nöjda att få välkomna Fromells verksamhet till oss. Förutom att Fromells kommer fortsätta att leverera till sina nuvarande kunder så säkerställer vi vår egen tillverkning av produkter inom SuncoTechs sortiment, såväl som övriga produkter, säger Pichanos VD, Pär Melin.

 

 


Kalendarium 2018

Workshops/Nätverksaktiviteter

Smart Maintenance Technology

 • 24 april - Värd SSAB i Borlänge
 • 20 november - Värd IVL i Stockholm/Göteborg

 

Maintenance Excellence

(fd Nyttan Med Underhåll & Att Köpa Underhåll)

 • (återkommer med datum) - Värd Enerco och Sandvik i Hofors
 • 22 maj - Värd Sandvik i Sandviken
 • 14 november - Värd Pichano Holding i Gävle

 

Smart Maintenance Management

(fd Hälsa & Säkerhet)

 • (återkommer med datum) - Värd BillerudKorsnäs i Gävle
 • 6 december - Värd DynaMate AB i Södertälje 

 

Konferenser

På Sustainability Circle Meetings samlas vi kring konkreta case som visar hur långt Smart Maintenance kommit just nu. Konferensen är dessutom ett viktigt tillfälle för oss alla att nätverka med likasinnade.

Under 2018 har vi följande datum att se fram emot:

 • Sustainability Circle Meeting: 8 maj i Göteborg
 • Sustainability Circle Meeting: 10 oktober i Göteborg

Referensgruppsmöte

En gång i månaden kallar vi nätverket till ett refensgruppsmöte där vi diskuterar aktuella frågeställningar. Datum och teman för kommande möten är:

 • 16 mars: Relationen mellan säljare och brukare i underhåll
 • 13 april: Rekrytering och kompetensförsörjning inom Smart Maintenance
 • 18 maj: Behovet av utbildning

Medlemmar


linkedinfacebookyoutube