Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nyhetsbrev - Svenska Skolföreningen
Nyhetsbrev - Svenska Skolföreningen Nyhetsbrev - Nr 5: Skolåret 2018/2019

Kära familjer,

Äntligen går vi mot ljusare tider och våren börjar närma sig!

Med detta nyhetsbrev vill vi passa på att uppmärksamma er om att gå in på hemsidan och eventuellt fylla i de anmälningar/avanmälningar som ligger ute. Dessa måste vara inlämnade senast 30 april! Ny anmälan gäller endast för nya elever, samt elever som idag läser i åk 1 och ämnar att byta ort till nästa läsår och elever som idag läser åk 5 samt äldre elever som går över till distansundervisning och handledning. Ämnar man sluta i undervisningen måste en avanmälan göras. I undantagsfall kan elever som idag läser åk 5 välja att stanna i sin befintliga grupp enligt överenskommelse. Mer om anmälan längre ner i brevet.

Dessutom puffar vi redan nu lite för skolavslutningen i juni. Även i år behöver vi hjälp under själva dagen eller innan med att bidra till kakbuffén. Se information längre ner i detta brev. Som ni ser är vi i år i Thalwil istället som tidigare år i Zumikon!

Vi behöver även er hjälp med styrelsearbetet. Från och med i höst söker vi personalansvarig och administrationsansvarig. Hör gärna av dig till oss om du vill vara med att arbeta och utveckla skolföreningen! 

Ha en fin vår!

Hälsningar 
Anders Nordin, ordförande


Anmälan/avanmälan 2018/2019

Anmälan/avanmälan till gruppundervisning i kompletterande svenska eller handledning av distansundervisning. Observera att dessa måste vara inlämnade senast 30 april 2018!

Ny anmälan gäller endast för nya elever, samt elever som idag läser i åk 1 och ämnar att byta ort till nästa läsår och elever som idag läser åk 5 samt äldre elever som går över till distansundervisning och handledning. Ämnar man sluta i undervisningen måste en avanmälan göras. I undantagsfall kan elever som idag läser åk 5 välja att stanna i sin befintliga grupp enligt överenskommelse .

Från och med årskurs 6 och uppåt erbjuder vi olika undervisningsalternativ. Information i det ämnet kan ni läsa mer om i denna presentation från 8 mars, 2016 >>

Har ni eventuella frågor som rör anmälan, vänligen hör av er till:

Josefine Billquist
E-post: info@svenskaskolforeningen.ch

Gruppundervisning i kompletterande svenska (KS)

Svenska Skolföreningen välkomnar elever från åk 1-9 samt Tisusförberedande kurs (gymnasienivå) till gruppundervisning i kompletterande svenska.

Undervisningen sker normalt i grupp om minst 7 och max ca.12 elever i olika orter runtom Zürich. I den mån det går, strävar vi efter att bilda grupper om 2 årskurser för att kunna erbjuda så homogena klasser som möjligt. Undantag: årskurs 1 samt Tisus som undervisas separat.

 Anmälan till:

  • Kompletterande svenska åk 2-5
    Elever som idag, redan läser kompletterande svenska åk 2-5, behöver inte anmäla sig på nytt om de avser att fortsätta på samma ort och tid.
    Länk till anmälningsblankett >>
  • Kompletterande svenska åk 6-9
    Elever som idag, redan läser kompletterande svenska åk 6-9, behöver inte anmäla sig på nytt om de avser att fortsätta på samma ort och tid.
    Länk till anmälningsblankett >>

Anmälan till handledning, distansundervisning i svenska via Sofia/Hermods Distansgymnasium

Från och med årskurs 6 finns möjlighet att växla från gruppundervisning i kompletterande svenska till Sofia Distans (åk 6-9) och därefter Hermods Distansgymnasium (Svenska 1, 2, 3). För dessa elever erbjuder Skolföreningen så kallad handledning. Det innebär att föreningens lärare fungerar som handledare och hjälper eleven att planera arbetet och nå de mål som kurserna i Sverige kräver. Handledningen är inget krav från distansskolan i Sverige men underlättar inlärningen.

Distansskolorna i Sverige ansvarar för betygsättningen vilken genomförs from åk 6. Undervisningen följer den svenska kursplanen i svenska. Handledningen sker i betydligt mindre grupper än i de yngre årskurserna och tid och plats görs upp med handledaren.

Anmälan till distansskolorna görs till skolorna direkt på deras respektive hemsida:

Avanmälan

Elever som har för avsikt att sluta undervisningen inför ett kommande läsår måste göra en avanmälan. Denna görs av vårdnadshavaren senast 30 april via avanmälningsblanketten. Ej inkommen avanmälan leder till en faktura för den undervisning som eleven skulle ha deltagit i.
Länk till avanmälningsblankett>>


Sommaravslutning 10 juni 2018

Varmt välkomna hela familjen!

I år är vi i Thalwil istället för Zumikon.

Datum: 10 juni 2018
Tid: 11:00 - 13:00
Plats: Evangelische-reformierte Kirchegemeinde i Thalwil
Adress: Alte Landstrasse 93a, 8800 Thalwil

Parkering: Observera att parkeringsmöjligheter i direkt anslutning till kyrkan är mycket begränsade. Det finns två skolor i närheten där parkeringsmöjlighet finns. Adresser: Zehntenstrasse 18 samt Bergstrasse 3. Dessutom är det möjligt att parkera på intilliggande gator.

Tåg: S-bahn till Thalwil

Program

Programmet innehåller sång och musik av eleverna.

Nytt för i år är diktläsning där vi kommer att få ta del av dikter som barnen skrivit under terminen.
Skolföreningen bjuder på korv, glass, kaffe och saft och vi bjuder även in till en en svensk kakbuffé där alla som vill, är välkomna att bidra med något hembakat. 

Bakanmälan
Vi ser fram emot ditt bidrag till kakbuffén. Vänligen använd följande doodle för ditt 
bakbidrag >>


Anmälan till sommaravslutningen
Anmäl er familj (antal barn och vuxna) genom email till event@svenskaskolforeningen.ch senast den 4 juni.
Notera att avslutningen räknas som lektionstillfälle och avanmälan därför görs som vanligt till respektive lärare.

Vi behöver extra hjälp
Har ni möjlighet att hjälpa till med servering så maila gärna Karl Larsson på:  
program@svenskaskolforeningen.ch

Vi ser fram emot en fin sommaravslutning med alla barn och föräldrar!


Kalendarium


Ideell verksamhet

Glöm inte att vi är är en ideell förening med syfte att hjälpa svenska barn utomlands att vidmakthålla och vidareutveckla sitt hemspråk. Idag är vi 8 frivilliga personer som sitter med i styrelsen och 8 anställda lärare.  

För att vi ska kunna möta de krav som ställs på föreningen samt för att kunna bedriva verksamheten på ett professionellt sätt, behöver vi intresserade och engagerade medlemmar.

Hör av dig redan idag - vi behöver din hjälp! 

Vi söker: 
styrelse
Personalansvarig
Administrationsansvarig


Programansvarig önskar:
Hjälp till Programgrupp

Läs mer >>Svenska Skolföreningen - Schwedischer Schulverein - Postfach 209 - 8126 Zumikon


www.svenskaskolforeningen.ch
info@svenskaskolforeningen.ch

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är medlem i Svenska Skolföreningen.
Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.