BRF Barsbro Parken

Nyhetsbrev 7 - mars 2018

Tack för att du följer vårt nyhetsbrev! Man kan prenumerera på nyhetsbrevet och ladda ner tidigare nyhetsbrev på brfbarsbroparken.se. Utskrift placeras på tavlan i tvättstugan.

Observera att en del av informationen nedan har publicerats tidigare på vår hemsida som del av de löpande nyheter som läggs ut där.

Varmvatten åter efter avbrott 11/3

Varmvattentillförseln är igång igen efter avbrott den 11/3 pga arbeten utanför föreningens område. Om inte redan gjort, vrid till varmvatten och spola tills vattnet blir helt klart (upp till någon eller några minuter). Vrid sedan tillbaka till kallvatten och spola en kort stund. Använd inte vatten som är missfärgat eller luktar illa.

Spisfläktar (info för bostadsrättsinnehavare)

Spisfläkt med motor får inte vara monterad till ventilationen. Det har framkommit att spisfläktar med motor har installerats, vilket inte är tillåtet när det är mekanisk frånluft som vi har.

Spiskåpa är det bästa, men kolfilterfläkt är också bra under förutsättning att den monteras rätt. Utsuget på fläkten ska anslutas med en ventil ut i köket. Röret för ventilationen måste anslutas med en ställbar ventil. Vid felkoppling kommer det sannolikt att börja tjuta i ventilerna på fönstren då mer luft sugs ut än som kommer in. Efter stambytet kommer en obligatorisk ventilationskontroll (OVK) att ske och då kommer eventuella felkopplingar att uppmärksammas.

Imma på fönster

En notering då frågan uppkommit tidigare: Vintertid och även andra årstider kan det uppstå imma, och när det är kallt, även is på fönstrens utsida. Det innebär inte att det är fel på fönstren. Det är ett tecken på att fönstren är välisolerade med lågt U-värde. Det är i själva verket en kvalitetsstämpel, då det indikerar ett litet värmeläckage genom fönsterytan!

Ordningsfrågor

Styrelsen vill på förekommen anledning belysa ett antal punkter:

  • Det är inte tillåtet att parkera / lämna bilen stående annat än för snabbt återvändande inne på gården i föreningens område.
  • Se till att dörren stängs till ÅV-huset, för att undvika inpassage av obehöriga. Detta för allas vår trivsel och säkerhet.
  • Vid renovering är det inte ok att ställa ut sopor utanför porten. Som ovan.

Ekonomi, kommande årsmöte

Planerat datum för årsmöte är den 8 maj 2018, och då kommer även närmare information om detaljer kring ekonomi och planer framöver att presenteras. Generellt kan sägas att föreningens ekonomi ser bra ut i nuläget.


Föreningens funktionärer

Styrelsen består för närvarande av följande personer:

Staffan Hansson (ordförande), Andreas Marinko (vice ordförande), Patrik Vuorio (sekreterare/webmaster), Uno Edman, Tommy Sellén, Georgios Makris, Sara Widlund och Lasse Hallberg (suppleant).

Du når styrelsen på styrelsen@brfbarsbroparken.se.


Valberedningen består för närvarande av följande personer:

Anneli Lundin och Susanne Sundqvist.

Du når valberedningen på valberedningenbarsbroparken@gmail.com.


BRF Barsbro Parkens nyhetsbrev utkommer regelbundet, oftast ca var tredje månad. Har du förslag på innehåll i nästa nyhetsbrev, kontakta gärna webmaster (Patrik) via styrelsen@brfbarsbroparken.se. Du kan anmäla dig som prenumerant på nyhetsbrevet på brfbarsbroparken.se eller per mail till samma adress.

Sent with Get a Newsletter