Teaching at BFN  l  Monthly Update February 2018  |  Up-to-date with BFN  |  Teaching for Riksbyggen  |  Ego Lecture at Rotary  |  Teaching at Bonava  |  Consultant's Diary

Problem att visa innehållet? Se nyhetsbrevet i webbläsaren.

 

Peter Berg Accounting Consultant Peter Berg Redovisningskonsult

Welcome | Välkommen

EN: ... to the newsletter on corporate economy news from Peter Berg, accounting expert, author and lecturer on economy topics.

SW: ... till nyhetsbrevet om företagsekonomi från Peter Berg, redovisningsexpert, författare och föreläsare i ekonomiska ämnen.


Teaching at BFN | Utbildning hos BFN

EN: Last Monday February 26 I held an adapted lecture on accounting, from basics to the process of global standard setting, for non-economist experts at The Swedish Accounting Standards Board (BFN).

SW: I måndags 26 februari höll jag en anpassad utbildning om redovisning, från grunden till processen med global normgivning, för experter men icke-ekonomer hos Bokföringsnämnden (BFN).

Feb 28, 2018: To the Article | Till artikeln


Monthly Update February 2018 | Månadsuppdatering februari 2018

EN: Economy news from the last month in a live and recorded webinar for Accountor Training, see the content here!

SW: Ekonominyheter för senaste månaden i ett direktsänt och inspelat webbinarium för Accountor Training, se innehållet här!

Post Feb 22, 2018: To the Article | Till artikeln


Up-to-date with BFN | Aktuellt med BFN

EN: Afternoon talk with Mr. Stefan Pärlhem, Head of Secretariat of The Swedish Accounting Standards Board (BFN).

SW: Eftermiddagssamtal med Stefan Pärlhem, kanslichef på Bokföringsnämnden (BFN).

Post Jan 24, 2018: To the Article  |  Till artikeln


Teaching for Riksbyggen Västerås | Företagsanpassad utbildning

EN: I held a company adapted lecture on income tax software for Wolters Kluwer at Riksbyggen Västerås on February 19, 2018.

SW: Jag höll en företagsanpassad utbildning i programvaran Skatt för Wolters Kluwers räkning hos Riksbyggen i Västerås den 19 february 2018.

Post Feb 21, 2018: To the Article | Till artikeln


Ego Lecture | Egoföredrag hos Rotary

EN: On February 6, 2018 I held my "Ego Lecture" for Rotary Stockholm City First Breakfast.

SW: Den 6 februari höll jag mitt "Egoföredrag" för Rotary Stockholm City Första Frukost.

Post Feb 6, 2018: To the Article | Till artikeln

 


Teaching at Bonava | Utbildning hos Bonava

EN: I've had a company adapted education on financial reports software for Wolters Kluwer at Bonava on January 25, 2018.

SW: Jag höll en företagsanpassad utbildning om programvaran Bokslut på uppdrag av Wolters Kluwer hos Bonava den 25 januari 2018.

Jan 31, 2018: To the Article | Till artikeln


Consultant's Diary | Konsultens dagbok

EN: In the blog section "Today" I write briefly about daily events from my professional life, such as done lectures, new assignments, newly written products and more. Welcome to my world!

SW: I bloggavdelningen "Idag" skriver jag kort om dagliga nyheter från mitt yrkesliv, som genomförda föreläsningar, nya uppdrag, nyskrivna produkter och mer. Välkommen till min värld!

Consultant's Diary  |  Konsultens dagbok: Today  |  Idag


Bringing Theory to Practice

By books, articles, research and lectures

Photography © Peter Berg (peter@hpberg.se)


Peter Berg Accounting Consultant, Bangkok
Peter Berg Redovisningskonsult, Stockholm

Blog: consultjourney.com
CV: linkedin.com/in/hpberg
E-mail: peter@hpberg.se

Dela på LinkedIn  |  Dela på Facebook

linkedinfacebook

EN: You receive this newsletter because you're a subscriber or beacause we had contact. If you like it, please forward to your colleagues. New subscriber, click on the link "Subscribe" below and fill in e-mail address, first and last name. If you whish to cancel your subscription please click here

SW: Du får detta nyhetsbrev därför att du är prenumerant eller för att vi har haft kontakt. Om du tycker om det, vidarebefordra till dina kollegor. Ny prenumerant, klicka på länken "Prenumerera" nedan. Vill du avsluta din prenumeration klicka här.