Nyhetsbrev från Biogas Sydost. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Biogas Sydost nyhetsbrev nr 1 2018


Öland har fått sitt första publika biogastankställe

Här klipper de banden: Karl-Johan Bodell, trafikdirektör Kalmar Länstrafik, Henrik Yngvesson, kommunalråd i Mörbylånga, Simon Sandberg, marknadschef Bergkvarabuss och Elvira Laneborg, miljö- och klimatstrateg i Mörbylånga. Foto: Hannele Johansson

Det var stor uppslutningen och idel glada miner när Bergkvara Buss 16 februari bjöd in till invigning av bussdepån och Ölands första publika tankställe för biogas.

Depån, som ligger i anslutning till Guldfågeln intill Mörbylånga tätort, är ca 9 000 m2 stor och inrymmer såväl personalutrymmen som en toppmodern tvätthall, verkstad för service och reparation. Depån försörjer busstrafiken på Öland. Totalt har Bergkvarabuss förstärkt bussflottan med 150 nya bussar och anställt 220 personer för KLT:s uppdrag.


Samarbetsavtal mellan Scandinavian Biogas och Mönsterås Biogas

Scandinavian Biogas och Mönsterås Biogas har tecknat ett samarbetsavtal där parterna gemensamt skall fortsätta utveckla möjligheten att bygga och driva en storskalig biogasanläggning i Mönsterås. Parterna har bildat ett gemensamt utvecklingsbolag, Mönsterås Biogasproduktion AB, som skall utgöra grund för ett framtida produktionsbolag. Mönsterås Biogas har i flera år utvecklat ett biogasprojekt i syfte att hantera gödselfrågan, och bolaget har även erhållit investeringsbidrag från Klimatklivet.

Biogasanläggningen skall hantera 99 000 ton gödsel och skall producera 120 GWh biogas, samt ca 70 000 ton högvärdig biogödsel. Målsättningen är att kunna påbörja byggnationen av anläggningen under 2019. ”Mönsterås är en fantastisk plats för denna typen av projekt” säger Michael Wallis Olausson, vice VD i Scandinavian Biogas och VD i det nybildade utvecklingsbolaget. ”Det finns mycket råvaror, ett mycket starkt lokalt stöd, och inte minst engagerade delägare. En intressant kund för biogasen kan mycket väl bli den eventuella biogasfärjan mellan Oskarshamn och norra Öland som Oskarshamn och Borgholms kommuner nu låtit göra en förstudie på.” Läs hela pressreleasen här.


86 procent av fordonsgasen är förnybar

I sitt senaste nyhetsbrev skriver Energigas Sverige att andelen biogas i fordonsgasen fortsätter att öka enligt statistik från SCB. Den förnybara andelen i fordonsgasen är för helåret 2017 uppe i hela 86 procent, vilket är mycket glädjande siffror. Mindre glädjande är att den totala mängden såld fordonsgas minskar för tredje året i följd.

Läs mer i Energigas Sveriges nyhetsbrev.


Gasum gör en storsatsning på flytande gas

Målet är att bygga upp en tankinfrastruktur som omfattar stora delar av landet, och för att klara detta har företaget nu beviljats ett investeringsstöd av Naturvårdsverket. Tanken är att investeringsstödet på totalt 92,6 miljoner kronor ska användas för att bygga 16 tankstationer i landet. Gasum bedömer därför att fordonsgasen kommer att spela en viktig roll i omställningen till ett fossilfritt samhälle. Planen är att knyta samman den nordiska marknaden genom att etablera ett stationsnät för flytande fordonsgas på strategiska platser i Sverige, Norge och Finland. Investeringsstödet omfattar totalt 13 län; Västerbottens-, Norrbottens-, Värmlands, Västernorrlands, Gävleborgs-, Örebro-, Västmanlands-, Uppsala-, Västra Götalands-, Östergötlands-, Jönköpings-, Kronobergs- och Skåne län. Läs hela pressreleasen här.


Biogas till tunga fordon

Energikontor Sydost deltar i ett projekt tillsammans med VTI för att kartlägga behovet av tankställen för flytande biogas i Blekinge. Delprojektet ”Biogas till tunga fordon” ingår i ett större projekt som heter ”Effektiva, uthålliga och uppkopplade logistiksystem” och som leds av Lindome Science Park och finansieras av Vinnova.


Inspirerande Transportforum

Hannele Johansson deltog på årets upplaga av Transportfourm i Linköping där hon presenterade förstudien om LBG, tillika regionens arbete med flytande biogas, under sessionen som handlade om ”Drivmedel för framtidens sjöfart”. Övriga mycket intressanta föredrag om LNG/LBG:s roll i framtidens sjöfart hölls av Julia Hansson från VTI, Fredrik Svensson, Svensk Sjöfart och Carl Fagergren, Wallenius Marine. För presentationer se fliken Fordonsgas i Sverige på biogassydost.se 

Foto: Cecilia Wallmark

Fler nyheter finns på www.biogassydost.se


facebook

biogassydost.se

Du får detta nyhetsbrev som medlem i Biogas Sydost eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.