Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Än ligger det snö på backen, men våren och påsken är på väg!

Nyhetsbrev nr. 1 - februari

Vi gratulerar Pia Lindberg, ordförande i Sliperiet Gylsboda…

.. som har fått Osby kommuns kulturpris! Pia är en av de engagerade krafterna bakom upprustandet av det gamla Sliperiet i Gylsboda. Byggnaden användes ursprunglingen till finstenshuggeri och här skapas nu ett kultur- och mötescentrum, med stark förankring till bygdens historia. Motiveringen lyder: För sitt värdefulla engagemang och förtjänstfulla arbete för bevarande av kulturhistoria och konsthantverk som skapar förutsättningar för utveckling och tillväxt inom kulturlivet i Osby kommun. Stort grattis!

Personalutflykt till Sliperiet Gylsboda 2016. Pia Lindberg vid huvudändan av bordet.

Skånes hembygdsförbunds ordförande har ordet

Sven Jensén vill lyfta fram två arrangemang:

Lokalhistorisk konferens i Ringamåla, Blekinge, med utdelning av priset Årets hembygdsbok
Överallt i landet finns idoga hembygdsforskare och lokalhistoriker som undersöker det nära landskapets framväxt till det vi lever i idag. Ett av många exempel finns i Ringamåla i Blekinge, där en arbetsgrupp inom Ringamåla hembygdsförening tillsammans har skrivit en klassisk sockenbok som både text- och bildmässigt imponerar. Boken heter "Ringamåla socken då - nu - sedan" och fick priset som Årets Hembygdsbok i Sverige 2017.

Under en dag möts vi i Ringamåla och får ta del av berättelsen om hur man arbetat med sin lokala historia för att skapa kunskap, för de som bor där nu och för kommande generationer. Tanken med dagen är att deltagarna ska få tillfälle att dela med sig av goda idéer. Den handlar om vad vi kan lära oss i arkiven och genom iakttagelser i hembygdens landskap.

Dagen bjuder också på föredrag som allmänt tar upp metoder för god lokalhistorisk forskning, vad arkiven kan erbjuda och vad man bör tänka på när man publicerar sina resultat, exempelvis i en hembygdsbok. Ett syfte med dagen är att utveckla kanalerna mellan lokalhistorisk forskning och forskning vid universiteten.

TID OCH PLATS: Lördag 17 mars på Högaböke Bygdegård i Ringamåla, Blekinge

ANMÄLAN: Senast 5 mars till susanne.salomonsson@hembygdsforbundet.se.

PRIS: 300 kr, vilket inkluderar lunch samt fika förmiddag och eftermiddag.

ARRANGÖRER: Sveriges Hembygdsförbunds lokalhistoriska råd tillsammans
med Ringamåla hembygdsförening och Blekinge hembygdsförbund.

 

Ordförandeträffarna våren 2018

Deltagarna får gärna skicka in frågor i förväg. Frågorna får gärna handla om t.ex. medlems- och föreningsutveckling samt landskapets förändringar. Och naturligtvis mycket annat!

Anmälan till Sven Jensén, tel. 0708-42 12 31 eller e-post sven.jensen@skaneshembygdsforbund.se

a) Lördagen den 24/3 11-14 på Arkivcentrum Syd i Lund.
b) Torsdagen den 10/4 17.30-20.30 i Hembygdsparken, Hässleholm (Sörby prästgård)

/Sven Jensén

 


2016 tilldelades Föreningen Skånska gårdar ett stipendium ur Evald Gustafssons minnesfond för skånsk byggnadskultur, för sitt arbete med att vidmakthålla och utbreda intresset för den skånska landsbygdens byggnadskultur. Illustration: Föreningen Skånska gårdar.

Utlysning Evald Gustafssons minnesfond för skånsk byggnadskultur

2018 är Europaåret för kulturarv och Skånes hembygdsförbund firar 90 år. Med anledning av detta vill vi uppmärksamma en person som under sin livstid gjorde en stor gärning inom kulturmiljövården, Evald Gustafsson (1927-1993). Han var landsantikvarie i Malmöhus län 1962-1975, därefter länsantikvarie och slutligen överantikvarie vid Riksantikvarieämbetet. En minnesfond handhas av Skånes hembygdsförbund.

Ur Evald Gustafssons minnesfond för skånsk byggnadskultur delas i år ut ett stipendium på 50 000 kronor. Syftet är att möjliggöra eller belöna en kulturgärning, som främjar skånsk byggnadsvård, t.ex. genom forskning, opinionsbildning eller restaurering.

Ansökan med uppgift om det arbete/verk som avses samt uppgifter om hur medlen kommer att användas ska vara Skånes Hembygdsförbund tillhanda senast 20 mars 2018. Sänds till: Skånes hembygdsförbund, Porfyrvägen 19, 224 78 Lund, eller e-post: pia.sander@skaneshembygdsforbund.se

Överlämnandet av stipendiet sker i samband med till Skånes hembygdsförbunds årsstämma den 5 maj 2018 i Broby.

Frågor och information, Pia Sander, tel. 046- 15 80 73.

Nya representanter i styrelsen? Eller ändrade kontaktuppgifter?

Glöm inte att skicka in nya och/eller förändrade kontaktuppgifter till oss på Skånes hembygdsförbund. Blankett finns på vår hemsida. Frågor och information, Gunnel Pernryd, tel. 046 – 15 80 70.

Under 2015 var civilsamhällets totala produktion värd 226 miljarder kronor!

Det visar en undersökning som Statistiska Centralbyrån publicerade i slutet av förra året. Undersökningen visar också att det 2015 fanns 244 000 civila organisationer i landet, som tillsammans sysselsatte 187 000 förvärvsarbetare! Med andra ord, en kraft att räkna med! Läs mer på Statistiska Centralbyråns hemsida.

Folkskolan 175 år – utställning och föreläsningar i Malmö

Vandringsutställningen En sagolik skola visas på Malmö museer fram till den 22 april. I samband med invigningen den 27 januari bjöd Fjälastorp-Stubbarps byalag på en tidsresa till 1931 och Bygdespelsgruppen Origonalen gav en inblick i hur det kan ha gått till när den första skolstyrelsen valdes i Össjö.

I samband med att utställningen visas i Malmö arrangerar lärarförbundet flera föreläsningar. Föreläsningarna hålls kl. 18.30 – 20.00 på Kommendanthuset, Malmöhusvägen 5, och handlar om Lusten att förstå 28 feb, En sagolik konstskatt 14 mars och Så kan du utveckla undervisningen för nutiden och framtiden 11 april.

Fjälastorp-Stubbarps byalag bjöd på en tidsresa

Läs mer om utställningen och föreläsningarna på Malmö museers hemsida.

Utställning om allmogedräkter från Söderslätt: Opplöt, röekjol å stubb

Trelleborgs museum visar under våren upp sin fina samling av allmogekläder från Söderslätt. Utställningen pågår till den 13 maj, och under perioden hålls också flera föredrag och verkstäder kopplat till dräkterna. T.ex. kan man få lära sig hur man mäter upp ett livstycke, om spedetröjans applikationstekniker eller sy en brosch som är inspirerad av kvinnodräktens bröstduk. Läs mer på Trelleborgs museums hemsida.

Mysteriet på Fredriksdal: ett smart sätt att ta emot stora grupper i små miljöer

Deltagarna är inne i Hedströms diversehandel och löser ett uppdrag. Foto: Fredriksdals museer och trädgårdar

På Fredriksdals museer och trädgårdar finns ett helt stadskvarter med spännande, men ganska trånga miljöer. Museet har därför hittat på ett nytt att visa och berätta om tryckeriet, apoteket, diversehandeln och de andra platserna. Visningen kombineras med en tävling, där besökarna i mindre grupper får chansen att testa sina historiekunskaper och minnen. Man letar ledtrådar, löser uppdrag och lär sig om de olika miljöerna under tiden. Kanske något för hembygdsföreningen som också har det lite trångt om plats, men mycket att visa upp? Mysteriet på Fredriksdal kan bokas av grupper på mellan 8 – 55 personer, och kostar t.ex. 3 950 kr för en grupp på 25 personer. Under säsong tillkommer entrébiljett. För mer information, och bokning, kontakta bokningen på Fredriksdals museer och trädgårdar, tel. 042 – 10 25 20 eller e-post bokning.fredriksdal@helsingborg.se.

Bidrag till kulturarvsarbete…

Riksantikvarieämbetet delar årligen ut ett statligt bidrag till det ideella kulturarvsarbetet. Syftet är att bevara, använda och utveckla kulturarvet. 2017 fick t.ex. Othinslunda hembygdsförening bidrag till att bevara och förbättra sitt borstmuseum, och föreningen Jöns Henrikssons minne fick stöd för att ta fram kopior av 1600-talskläder till sina berättare.

Årets kriterier fokuserar på vård av fysiskt/immateriellt kulturarv, publik verksamhet, säkerhet och tillgänglighet, kunskapsuppbyggnad, nätverk och erfarenhetsutbyte. Projekt inom byggnadsvård och byggnation kommer inte att prioriteras i årets ansökan.

Läs mer om kriterierna, och ansök senast den 9 mars på Riksantikvarieämbetets hemsida.

... och bidrag till informationsinsatser om Allemansrätten

Hos Naturvårdsverket kan man som ideell förening ansöka om stöd till projekt med syfte att sprida information om Allemansrätten och för projekt där kunskapsspridning minskar problem med skador och störningar i naturen. Läs mer på Naturvårdsverkets hemsida

Finns fler färdiga Tidmaskinen-rundor?

30 medlemsföreningar använder sig nu av Tidsmaskinen för att skapa spännande digitala rundvandringar runt om i Skåne. Att göra så är gratis för förening ansluten till Skånes hembygdsförbund. Har din förening skapat en runda men glömt tala om att den är färdig? Vi vill gärna marknadsföra alla tillgängliga rundor på vår hemsida. Kontakta Maria Casagrande om ni har en runda som inte finns med i listan på hemsidan, tel. 046 - 15 80 71 eller e-post maria.casagrande@skaneshembygdsforbund.se

Vinnare i Instagram-tävlingen Landskapande

Under 2017 arrangerade Skånes hembygdsförbund en fototävling på Instagram kallad Landskapande. Bland de 38 bidrag som kom in har nu en jury röstat fram fem vinnare, som har tolkat temat på ett kreativt sätt och skapat spännande bilder. På vår hemsida hittar ni juryns motiveringar. Vinnarna är: Yvonne Godesdotter, Smygehamn; Caroline Sjunner, Klippan; Hubert Sarnandt, Malmö; Andreas Bjuvegård, Bromölla samt Azzam Azkour, Dalby. De har alla vunnit en halvdagskurs i fotografering med fotograf Sven Persson. Sven var också en del av juryn, som i övrigt bestod av Andreas Nilsson, Malmö museer; Ove Torgny, Ängelholmsbygdens lokalhistoriska förening; Madeleine Brandin, Skånes hembygdsförbunds styrelse samt Pia Sander och Maria Casagrande, Skånes hembygdsförbunds kansli. Håll utkik på vårt Instagramkonto @skaneshembygd – fler tävlingar är på gång!

En av vinnarna i Instagram-tävlingen. Foto: Yvonne Godesdotter

Skånsk landskapsdag 2018 – Skånes hav och vatten i ett föränderligt klimat

Den 24 april hålls årets landskapsdag i Kristianstad. Fokus är Skånes vatten. Förmiddagen innehåller bl.a. en historisk tillbakablick om vattnets betydelse som hot och resurs, regionala och lokala klimatscenarier och hur några av kommunerna arbetar med vattenvård och kustplanering. På eftermiddagen genomförs en gemensam exkursion. Läs mer om dagen, och anmäl er, på Kommunförbundet Skånes hemsida

Europaåret för kulturarv 2018 - ansök om att använda den gemensamma loggan!

EU har utsett 2018 till Europaåret för kulturarv. Syftet är att lyfta fram kulturarvet, och dess betydelse för den kulturella mångfalden. I Sverige är Riksantikvarieämbetet (RAÄ) samordnare, och via deras hemsida kan man ansöka om att få använda kulturarvsårets logga. Evenemang och projekt som beviljas lyfts särskilt fram i gemensam marknadsföring. Läs mer och ansök om logga på RAÄs hemsida

Det goda exemplet: Västra Göinge hembygdsförening namnger nytt torg

När ett nytt torg skulle byggas vid järnvägsstationen i Hässleholm var det ursprungliga namnförslaget ”Stationsplatsen”. Men eftersom hembygdsföreningen hade koll på att det var Amelie Ehrenborg på Hässleholmsgården som en gång i tiden hade upplåtit marken till torghandel, så kontaktade man stadsbyggnads-kontoret och föreslog "Amelies torg". Kommunen gillade förslaget, och det nya torget heter nu "Amelies plats". Ett gott exempel på hur hembygdsföreningen kan bidra med att ge en historisk dimension till stadsplaneringen, och i det här fallet även lyfta fram en kvinna som var viktig i stadens historia. Vill ni veta mer om hur Västra Göinge hembygdsförening kontaktade stadsbyggnadskontoret? Hör av er till Olavi Olson, e-post olavi.olson@gmail.com

Efterlyses: delar till vattenmölla

En av Föreningen Skånska möllors medlemsföreningar, föreningen Vattenmöllans vänner, håller på att restaurera en gammal vattenmölla i Kullabygden. Den byggdes 1758 och lades ner 1898, men på platsen fanns en mölla omnämnd redan 1629. Under årens lopp har man restaurerat kvarnhus och väggar, kvarnränna, loftgolv och bockkonstruktion och nu återstår bara maskineriet. 

Föreningen är därför intresserad av gamla kvarnstenar, antingen huggna eller gjutna med en diameter 1,0 - 1,20 till vattenkvarnen. Man är också tacksam för information var man eventuellt kan söka efter/låta framställa kvarnstenar. Även trädetaljer som tratt för mjölet samt mjöltudor (tratten där det malda mjölet kommer ut) och tunnor är av intresse. Om någon har eller vet var man kan skaffa så hör gärna av er till Hasse Hansson, tel. 0738 – 00 47 77.

Bortskänkes: microfilmsprojektor

Gärdslövs byalag skänker bort en fullt fungerande microfilmsprojektor. Kontakta Lars-Erik Olsson vid intresse, tel. 0700 - 59 39 61 eller e-post byalaget@gardslov.se


Kommande kurser och arrangemang

Spännande fortbildning på Kulturen i Lund, våren 2018

Vad vill vi att besökarna ska mötas av när de kommer till våra arrangemang och hembygdsgårdar? Hur kan vi få besökaren att känna sig välkommen och lockad redan på hemsidan? På vilka olika sätt kan vi berätta om platser och människors historia? Tillsammans med Kulturen i Lund utforskar vi vad ett gott värdskap kan vara och inbjuder till en kurs i två fristående delar under våren 2018.

Del 1: 21 mars kl 14-17 Det goda värdskapet! 

Kl 14.00, Hur informerar vi på internet om vår verksamhet? Vad ska en hemsida innehålla? Kulturens erfarenheter av att jobba med sociala medier. Maria Bohlin, informatör.

Kl 15.00, Fika

Kl 15.20, Uppgift i grupp: Undersök Kulturen och hitta bra och dåliga exempel på "Det goda värdskapet"! Yvonne Andersson, pedagog/avdelningschef, Therese Bygge, programarrangör

Kl 16.00, Samling: redovisning/diskussion kopplat till den egna hembygdsgården.

Kl 16.30, Prioritera: Vad vill deltagarna arbeta vidare med i sina egna föreningar?

 

Del 2: 26 april kl 14-17 Konsten att berätta!

Kl 14.00, Hur väljer man ut några saker att fördjupa sig i och inte berättar allt? Anders Jansson, intendent.

Kl 14.30, Hur gör vi dramatiserande visningar? Vi berättar om våra tidsresor och ger exempel på hur man kan levandegöra på ett enkelt sätt. Olle Ekström, pedagog och Yvonne Andersson, pedagog/avdelningschef

Kl 15.15, Fika

Kl 15.30, Hur berättar vi om det gröna kulturarvet – skolträdgården mitt i museet? Kristina Bakran, pedagog/trädgårdsmästare

Kl 16.00, Upplev tre olika visningar; därefter diskussion om visningssätt.

Kl 16.30, Avslut med reflektioner

 

Plats: Kulturen i Lund
Träff 1: 21/3 kl 14-17  anmäl senast 5/3
Träff 2:  26/4 kl 14-17 anmäl senast 6/4
Kostnad: 200 kr/deltagare/tillfälle – fika ingår
Anmälan: bokning@kulturen.com eller tel. 046-35 04 32 mån-fre kl 9-12.

Det krävs minst 15 deltagare/gång för att kurserna ska genomföras!

Visning på Kulturen i Lund. Foto: Viveca Ohlsson/Kulturen

Kretsmöten våren 2018

Krets, värdförening

1, Örkelljunga hbf

Datum, tid

9 april, kl 18

Anmälan till

Maria Casagrande

2, Vinslövs hbf

4 april, kl 18

Sara Williamsson

3, Knislinge hbf

22 mars, kl 18

Maria Casagrande

4, Oppmanna-Vånga hbf

11 april, kl 18

Sara Williamsson

5, Föreningen Övraby mölla

10 april, kl 18

Pia Sander

6, Föreningen Jöns Henrikssons minne

12 april, kl 18

Maria Casagrande

7-8, Kulturkvadranten i Dalby

22 mars, kl 18

Sara Williamsson

9, Kullens hbf

5 april, kl 16.30

Pia Sander

E-postadressena för anmälan följer principen fornamn.efternamn@skaneshembygdsforbund.se

Mer information om kretsmötena finns i Skånes hembygdsförbunds aktivitetskalender.

Ordförandeträffar

Välkomna på vårens ordförandeträffar!

Ta tillfället i akt att träffa andra förtroendevalda från hembygdsföreningar i hela Skåne. Dagordningen bestäms av deltagarna. Under våren hålls två ordförandeträffar.

24 mars, kl. 11.00 – 14.00 på Arkivcentrum Syd, Porfyrvägen 20 i Lund
10 april, kl 17.30 – 20.30 Hembygdsparken, Hässleholm (Sörby prästgård)

Anmälan och frågor: Sven Jensén, tel. 0708 – 42 12 31
eller e-post sven.jensen@skaneshembygdsforbund.se.

Ängsseminarium och slåtterkurs

Under april kommer ett eller två ängsseminarium att hållas, och i juni kommer det att  finnas minst en chans att gå på slåtterkurs. Datum och plats kommer inom kort, håll utkik i vår aktivitetskalender!

 

 

 

 

 

 

 

Illustration av slåtterfibbla: Nils Forshed

Redaktörsträff

Många hembygdsföreningar ger ut årsböcker och skrifter. Välkomna på en redaktörsträff där vi delar med oss av gemensamma erfarenheter och tips. Stadsbiblioteket i Kristianstad visar sin lokalsamling, och det bjuds på fika.

Tid: Onsdagen den 18 april, kl 15 -19
Plats: Stadsbiblioteket Kristianstad
Kostnad: gratis för medlemmar, 150 kr/person för icke-medlemmar
Anmälan senast 13 april till Pia Sander, tel. 046 - 15 80 73 eller e-post pia.sander@skaneshembygdsforbund.se

Förbundsstämma med torgmingel

För att fira att Skånes hembygdsförbund fyller 90 år och Göinge hembygdsförening fyller 100 år kommer det i samband med årets förbundsstämma att bli en folkfest på Broby torg. Alla medlemsföreningar inbjuds att delta. Kanske har ni sticklingar från gamla kulturväxter att sälja? Eller något hantverk att visa upp? Fina årsböcker till försäljning eller rekonstruerade gamla kläder att visa upp? När hembygdsrörelsen rullar in i stan får det gärna låta, lukta, myllra och smaka! Folkfesten på torget pågår kl 10 - 13, och anmälan om deltagande görs senast den 23 april till Olavi Olson, tel. 0704 - 30 88 14 eller e-post olavi.olson@gmail.com.

Tid: Lördagen den 5 maj, kl. 10 - 13
Plats: Broby, torget

Temadag kyrkogårdar. Lokalhistoria och biologisk mångfald.

Välkomna till en temadag kring det gröna kulturarvet på kyrkogården! Föredrag, fältvandring och erfarenhetsutbyte står på agendan. Mer detaljerat program kommer snart.

Tid: måndagen den 28 maj kl 8.30-16.00
Plats: Församlingshemmet i Södra Sandby och kyrkogården i Hardeberga
Arrangörer: Skånes hembygdsförbund, Länsstyrelsen Skåne, Sandbybygdens hembygdsförening, Södra Sandby församling
Anmälan senast 11 maj till Pia Sander, tel. 046 - 15 80 73 eller e-post pia.sander@skaneshembygdsforbund.se

Fornlämningar och fornlämningsvård

Vi gör en gemensam bussutflykt till några spännande, tidstypiska fornlämningar. Gemensamt tittar vi på hur man känner igen olika fornlämningstyper, hur man gör om man vill hjälpa till och vårda dem och vad lagen egentligen säger om fornlämningarna.

Datum och mer information kommer under våren, så håll utkik! För mer information, kontakta Sara Williamsson, tel. 046 -15 80 72 eller e-post sara.williamsson@skaneshembygdsforbund.se.

Trevlig vår!

/Sara Williamsson

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är medlem hos oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.