Inbjudan från Linköpings Stadsmission.
Om mailet ser konstigt ut klicka här.

”Det är förskräckligt att inte bli trodd när man öppnar sig och berättar om sina värsta och svåraste upplevelser i livet. Det är förskräckligt att ha varit utsatt för grovt våld under många år och inte bli tagen på allvar” (citat ur antologi Ordet är mitt - berättelser av våldsutsatta kvinnor i missbruk)

De osynliggjorda kvinnorna

Frukostseminarium tisdag 20/3

 Dags att se vårdsambandet mellan våld i nära relation och beroendeproblematik 

Linköpings Stadsmission har i många år arbetat med att uppmärksamma och öka kunskapen om våldsutsatta kvinnor med substansbrukssyndrom, dvs beroende av alkohol, narkotika och/eller läkemedel.  

Kvinnorna får inte det stöd de har rätt till. Beroendeproblematiken hamnar i fokus och våldet osynliggörs, de får ”skylla sig själva” om de väljer ett liv i "missbruk". Vi behöver ta dessa kvinnors livssituation på allvar och erbjuda dem den kombinationsbehandling som är möjlig att få.

Tisdag 20/3 anordnas ett öppet frukostseminarium. Varför ska den här gruppen kvinnor inte vara i samma behandlingsmiljö som män? Kom och lyssna på beroendeforskaren Markus Heilig som tillsammans med Linköpings Stadsmissions HVB Oasen ger en nyanserad bild av vad som ger resultat i verkligheten.

Program

Tisdag 20 mars kl 7:30-9:00
Stadsmissionens Café, Ågatan 3 Linköping

7:30 - 8:00 Registrering och frukost

8:00 - 8:20 Jacqueline Forsell, behandlare HVB Oasen och Caroline Karlsson, föreståndare HVB Oasen: Hur ser kvinnornas verklighet ut? Vad gör behandlingen på Oasen så unik?

8:20-9:00 Markus Heilig, psykiater samt världsledande beroendeforskare och Sanna Detlefsen, direktor Linköpings Stadsmission: Vad händer med denna osynliggjorda grupp kvinnor när en Stadsmission och forskning möts? Vilka behandlingsmetoder finns för att hantera kombinationen våldsutsatthet och beroende? 

Frukostseminariet är kostnadsfritt. Begränsat antal platser, först till kvarn. Anmäl dig senast 15/3. Utebliven närvaro debiteras med 250 kr. 


"Vi såg att våldsspiralen och beroendespiralen är två system som passar bra ihop"

"Ju mer vi frågade och lyssnade, desto tydligare blev det för oss att våldsutsattheten, de sexuella övergreppen och de trauma kvinnorna upplevt, måste få ta plats och bli huvudsaken i en behandling, som syftar till ett liv utan alkohol och droger".

Sanna Detlefsen, direktor Linköpings Stadsmission

"Vi måste komma bort från en "vi och dom-illusion"

"Människor dör, skadas svårt av sitt missbruk och många i deras omgivning drabbas hårt. Att då inte behandla dem utifrån den medicinska kunskap vi har idag är oacceptabelt både ur ett mänskligt, ekonomiskt och medicinskt perspektiv".

Markus Heilig, professor psykiatri, beroendeforskare LiU

Lästips! Antologi med kvinnornas egna berättelser

"Ordet är mitt - berättelser av våldsutsatta kvinnor i missbruk" är en antologi från 2016. Utgivare är Linköpings Stadsmission som låtit 6 kvinnors berättelser komma fram. Boken inleds med ett kapitel av sociologen och författaren Carin Holmberg. Läs hela antologin som pdf


homepagefacebookinstagramlinkedin

Linköpings Stadsmission • Ågatan 3, 582 22 Linköping • Telefon 013-26 38 50 • info@linkopingsstadsmission.se • Gåvobankgiro 900-8780 • Swish 900 87 80 

Linköpings Stadsmission tror att du har intresse av dessa frågor. Vi har full förståelse om du avböjer fler inbjudningar till frukostseminarier.