Nyhetsbrev från Göteborgsregionens kommunalförbund (GR). Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

MARS 2018

Nu planeras regionens avfallshantering för 2021 - 2030

Hur förblir avfallshanteringen effektiv och hållbar i en tillväxtregion? Nu är arbetet med den regionala avfallsplanen för perioden 2021 - 2030 i gång. Den kommande planen handlar inte enbart om att hantera det uppkomna avfallet. Det ska även finnas mål och åtgärder för att förebygga uppkomsten av avfall.

Enligt nya föreskrifter från Naturvårdsverket ska avfallsplanen innehålla mål och åtgärder inom fler områden än tidigare. De nya områdena är förebyggande av avfall, avfall i fysisk planering och nedskräpning. Begreppet hushållsavfall har ersatts av begreppet avfall som kommunen ansvarar för, vilket tydliggör att kommunen ansvarar för både hushållsavfall och avfall som uppkommer i kommunens egna verksamheter.

De nya områdena innebär att fler förvaltningar och verksamheter än tidigare involveras i framtagandet av planen.


Fokusområden under framtagandet

Sju fokusområden för framtagandet av den nya avfallsplanen har beslutats. För varje fokusområde tillsätts en arbetsgrupp. 

  • Avfallshanteringen i samhällsplaneringen
  • Nedskräpning
  • Individ- och kundfokus
  • Förebyggande
  • Återanvändning
  • Återvinning
  • Logistik och transport

Inom alla fokusområden ska arbetsgrupperna ta hänsyn till miljö- och klimatpåverkan, hållbarhet och digitalisering.


Påverka innehållet i A2030!

Skola, äldreomsorg, upphandling, lokalförvaltning, park och natur, kultur och fritid med många flera. Hela kommunen kommer att påverkas av målen och åtgärderna i avfallsplanen. För att kunna formulera relevanta och uppnåeliga mål är det viktigt med delaktighet från alla berörda verksamheter under framtagandet. 

Du kan vara delaktig på olika sätt:

  • Delta i en arbetsgrupp
  • Mejla förslag och synpunkter till projektledningen
  • Tycka till under remissomgången

Vad händer nu?

Arbetsgrupper kommer att tillsättas för att arbeta med förslaget till ny avfallsplan. I arbetsgrupperna kommer medlemskommunerna, berörda verksamheter och sakkunniga vara representerade.

Om du är intresserad av att medverka i en arbetsgrupp, kontakta Hanna Hellström för mer information.


Kontakt

Hanna Hellström
Projektledare
Göteborgsregionens kommunalförbund 
031 - 335 53 38

Elin Svensson
Bitr. projektledare
Göteborgsregionens kommunalförbund
031 - 335 51 46


Du får detta nyhetsbrev eftersom du berörs av projektet eller för att du har valt att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.