3 New Statements from Srf  l  Monthly Update January 2018  |  New Webinars  |  Many News from BFN  |  New Standard for Annual Accounts  |  RFR 1 and RFR 2 for 2018  |  One Customer Becomes Two  |  Classification of Building on Long Lease of Land  |  K2 and K3 Accounting-Taxation  |  Consultant's Diary

Problem att visa innehållet? Se nyhetsbrevet i webbläsaren.

 

Peter Berg Accounting Consultant Peter Berg Redovisningskonsult

Welcome | Välkommen

EN: ... to the newsletter on corporate economy news from Peter Berg, accounting expert, author and lecturer on economy topics.

SW: ... till nyhetsbrevet om företagsekonomi från Peter Berg, redovisningsexpert, författare och föreläsare i ekonomiska ämnen.


3 New Statements from Srf | 3 nya uttalanden från Srf

EN: The statements treat issues when applying the Swedish standard K2, simplified annual reports for smaller companies. I explain and comment them here.

SW: Uttalandena gäller tillämpningsfrågor för K2 Årsredovisning. Jag förklarar och kommenterar dem här.

Jan 24, 2018: To the Article | Till artikeln


Monthly Update January 2018 | Månadsuppdatering januari 2018

EN: Economy news from the last month in a live and recorded webinar for Accountor Training, see the content here!

SW: Ekonominyheter för senaste månaden i ett direktsänt och inspelat webbinarium för Accountor Training, se innehållet här!

Post Jan 23, 2018: To the Article | Till artikeln


New Webinars | Nya webbinarier

EN: Several new topics are covered in my upcoming webinars for Accountor Training. One of them is international and held in English.

SW: Flera nya ämnen behandlas i mina kommande webbinarier för Accountor Training. Ett av dem är internationellt och hålls på engelska.

Post Jan 22, 2018: Non-taxed Shares | Näringsbetingade andelar

Post Jan 22, 2018: International Regulation of Accounting | Internationella redovisningsregler

 Post Jan 13, 2018: Compensation Funds | Ersättningsfonder

Post Jan 13, 2018: Corporate Representative Responsibility  |  Företrädaransvar i aktiebolag


Many News from BFN | Många nyheter från BFN

EN: The Swedish Accounting Standards Board (BFN) released a bunch of news in December 2017. I explain and comment here.

SW: Bokföringsnämnden (BFN) publicerade en rad nyheter i december 2017. Jag förklarar och kommenterar här.

Post Jan 3, 2018: To the Article | Till artikeln


New Standard for Annual Accounts | K2 Årsbokslut är här

EN: From January 1, 2018 the new Swedish standard for annual accounts in smaller entities is in force. Here's an extensive comparative analyzis.

SW: K2 Årsbokslut har äntligen kommit! Här hittar du en utförlig jämförande analys som utgår från K2 Årsredovisning.

Post Jan 1, 2018: To the Article | Till artikeln

 


RFR 1 and RFR 2 for 2018 | RFR 1 och RFR 2 för 2018

EN: From January 1, 2018 the new editions of RFR 1 and RFR 2 are in force. They apply to listed companies in Sweden.

SW: Från 1 januari 2018 gäller de nya utgåvorna av RFR 1 och RFR 2 för noterade svenska bolag.

Post Jan 1, 2018: To the Article | Till artikeln


One Customer Becomes Two | En kund blir två

EN: Wolters Kluwer is divided in two and the glorious old trademark Norstedts Juridik reappear, when Karnov Group acquires the business area "Legal and Regulatory".

SW: Wolters Kluwer delas i två och det anrika varumärket Norstedts Juridik återuppstår, när Karnov Group förvärvar affärsområdet "Legal and Regulatory". 

Post Dec 31, 2017: To the Article | Till artikeln


Classification of Building on Long Lease of Land | Tomträtt hänförs till byggnad

EN: The Supreme Administrative Court of Sweden has ruled that when a building is bought on land with long lease shall the whole  acquisition value be attributable to the building. See my comments here.

SW: Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD) har slagit fast att när en byggnad köps med tomträtt hänförs hela anskaffningsvärdet till byggnaden. Jag kommenterar rättsfallet här.

Post Dec 29, 2017: To the article | Till artikeln


K2 and K3 Accounting-taxation | K2 och K3 samband redovisning-beskattning

EN: November 8, 2017 I held a staff lecture on the linkage between accounting and taxation in K2 och K3, the Swedish standards for smaller and larger entities, at Wolters Kluwers beautifully located office in Gothenburg.

SW: Den 8 november 2017 höll jag en personalutbildning om sambandet redovisning-beskattning i K2 och K3, i Wolters Kluwers vackert belägna kontor i Göteborg.

Post Dec 29, 2017: To the article | Till artikeln


Consultant's Diary | Konsultens dagbok

EN: I now launch a new section to the blog, "Today", with brief daily events from my professional life. An example is that on January 26, 2018 The Swedish Accounting Standards Board (BFN) booked a company adapted lecture with me, on accounting for experts without accounting background.

SW: Jag lanserar nu en ny avdelning på bloggen, "Idag", med korta nyheter från mitt yrkesliv. Ett exempel är att den 26 januari 2018 bokade Bokföringsnämnden (BFN) en företagsanpassd utbildning med mig, för experter utan redovisningsbakgrund.

Post Jan 26, 2018: To the article | Till artikeln


Bringing Theory to Practice

By books, articles, research and lectures

Photography © Peter Berg (peter@hpberg.se)

  • Real Estates  |  Fastigheter - En praktisk vägledning om redovisning och beskattning: Wolters Kluwer 2016
  • Performance and Income Planning  |  Resultat- och inkomstplanering - Praktisk vägledning om redovisning och beskattning: Wolters Kluwer 2015
  • All publications and lectures  |  Alla publikationer och föreläsningar: Web shop / Nätbutiken
  • Consultant's Diary  |  Konsultens dagbok: Today  |  Idag

Peter Berg Accounting Consultant, Bangkok
Peter Berg Redovisningskonsult, Stockholm

Blog: consultjourney.com
CV: linkedin.com/in/hpberg
E-mail: peter@hpberg.se

Dela på LinkedIn  |  Dela på Facebook

linkedinfacebook

EN: You receive this newsletter because you're a subscriber or beacause we had contact. If you like it, please forward to your colleagues. New subscriber, click on the link "Subscribe" below and fill in e-mail address, first and last name. If you whish to cancel your subscription please click here

SW: Du får detta nyhetsbrev därför att du är prenumerant eller för att vi har haft kontakt. Om du tycker om det, vidarebefordra till dina kollegor. Ny prenumerant, klicka på länken "Prenumerera" nedan. Vill du avsluta din prenumeration klicka här.