INBJUDAN FRÅN RECONSTRUCTIVE SCHOOL OF SWEDEN Problem viewing? View it in your browser.

Reconstructive öppnar för din inre kraft

Välkommen till "Growing circle" den 28-29 april 2018

Välkommen till denna growing circle om din inre kraft i relationer. En spännande resa; som att ge sig ut på ett äventyr med mycket växt. Reconstructive öppnar för det som behöver visa sig i livet just nu. Vi möter den renaste formen av ”body work” i samma stund som vi öppnar för personlig utveckling. Denna workshop handlar om inre kraft. Vi människor har krafter som överstiger vår förmåga att uppfatta och förstå. Kraften kan ibland vara skrämmande tills den har fått en form och en färg.

Inom vår familj skapade vi vår överlevnadsstrategi. Under våra första år gav dessa system oss tröst och skyddade oss mot livets överväldigande verklighet. Som vuxna använder vi mycket energi för att upprätthålla dessa trossystem, för att stanna i vår komfortzon. Vi har en stark övertygelse om att det här är vem vi är och hur världen är. ”Stories” som vi fått höra eller själva skapat samt tankar och känslor hindrar kroppens helande. Allt samlas i kroppen. Dessa ”stories” skapar ett unikt språk, som har ett mystiskt dolt symbolisk liv. Konsekvensen blir att dessa överlevnadsstrategier stannar i kroppen och i symbolspråket oavsett om de kommer från egna erfarenheter, familjesystemet, det kollektiva eller ”past memories of the spirit”. På detta sätt blockerar vi energin och den kraft som vi har. 

Allt detta påverkar våra relationer tills den dag vi bestämmer oss för att lämna vår historia och istället låta gåvorna från den växa. Detta är ”resan av växande” och den kommer att påverka alla våra relationer. Under workshopen arbetar vi med fyra teman;


JAG OCH MINA MÖNSTER; Känner du att du behöver kontrollera livet, har du svårt att överlämna dig, låter du dig bli styrd av andra? Ger du bort din kraft eller tar du andras? Har du lätt för att  kompromissa? Är du rädd för kraften? Kanske är du inte medveten om dina mönster. De sitter ofta djupt i från tidiga år.
MIN INRE KRAFT; När du äger din kraft behöver du inte ta makt över andra eller ge bort din kraft. Hur kan du börja relatera till din kraft?  Hur kan du frigöra din kraft och låta den få expandera? 
MINA TIDIGARE MINNEN AV MIN INRE KRAFT; Allt är som det är och i alla mönster finns gåvor. 

Marie Fridolf

Workshopen är med Marie Fridolf som är socionom med en master in human relation och psykosyntesterapeut. Hon har vidareutbildat sig i Systemiska konstellationer Somatic experiencing och Identity Oriented Psychotrauma. Hon har totalt förändrat sitt liv efter att ha mött Carola Castillo, steget för att komma tillbaka till de gåvor hennes mamma gett henne – urgammal visdom. Idag arbetar hon som lärare i Reconstructive och Traumahology.

“Jag hade ingen aning om att jag hade såna krafter inom mig. Idag är de integrerade i det viktigaste arbete jag haft och har i mitt liv; att jobba för livet och moder jord."


Information

Tid: 28-29 april 2018. Lördag 10-18 och Söndag 10-16. 

Plats: Fyradalersgatan 44 Göteborg 

Pris: 3000 SEK inkl moms.

Anmälan; info@reconstructiveschool.se

 


You are receiving this newsletter since your are a customer or you have signed up on our newsletter. If you would like to unsubscribe, click here.