Nyhetsbrev med senaste nytt om havet. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nummer 1, februari 2018

Havsnyheter från Stockholms universitet

Nyhetsbrev med havsnyheter från Östersjöcentrum och andra institutioner vid Stockholms universitet. Trevlig läsning!

Baltic Sea Future 2018

Välkommen till årets hållbarhetskongress den 9-10 mars där kommuner, forskare och entreprenörer möts för att diskutera långsiktiga samarbeten för en hållbar utveckling av Östersjöregionen. Årets tema är effekter av klimatförändringar.

Information om program och anmälan till kongressen hittar du här: Baltic Sea Future Congress 2018


Strong interest in study of recovery from eutrophication

Lakes and coastal areas can recover from eutrophication, but it takes time and we need patience. This was the conclusion of one of the most downloaded articles from the scientific journal Limnology & Oceanography in 2017. Michelle McCrackin, researcher at the Baltic Sea Centre, led this study. Read more


Forska på Askö 2018?

Välkommen att ansöka om tid för forskning, experiment, fältförsök eller anordna ett möte på Askölaboratoriet under 2018. Ansök innan 15 mars för att försäkra dig om plats under årets fältsäsong, besked ges senast 31 mars! I mån av plats tar vi givetvis emot senare bokningar. Läs mer och ansök


4,6 miljoner till projekt om miljöpåverkan längs kuster

Sveriges kustmiljöer är föremål för en rad exploaterande verksamheter som påverkar viktiga funktioner i ekosystemen. Inom projektet ECOCOA ska forskare hjälpa förvaltning att minska förluster av biologisk mångfald och ekosystemtjänster för att nyttjandet av våra kuster ska bli hållbart på lång sikt. I projektet, som leds av SLU, ingår forskare från hela Sverige och däribland Sofia Wikström, Östersjöcentrum. Läs mer


Policy Brief om gödsel

Fosfor är en ändlig resurs som inte går att ersätta. Den ineffektiva och oekonomiska användningen av fosfor inom jordbrukssystemet har konsekvenser för hållbarheten och bidrar också till övergödningen. Läs vår Policy Brief om gödselåtervinning i jordbruket som nu även finns på svenska. Läs mer


Välkommet förbud om mikroplast i kosmetika

Sverige förbjuder mikroplast i avsköljningsbara kroppsvårdsprodukter från och med 1 juli. Det har regeringen beslutat. Ett bra beslut för miljön, konstaterar Östersjöcentrums Marie Löf, som hoppas att plaster även i icke-avsköljbara produkter snart förbjuds. Läs mer


Webbmagasinet balticeye.org

Vårt webbmagasin balticeye.org vänder sig till beslutsfattare, tjänstemän och andra havsintresserade. Här kommenterar och analyserar våra forskare och andra aktörer aktuella Östersjöfrågor, även på EU-nivå. Missa inte alla artiklar, krönikor och bloggar som publiceras. Läs mer


Livet i havet på Instagram

Nu finns den digitala fälthandboken om Östersjöns unika salt- och sötvattenarter, Livet i havet, på Instagram.

@livihavet presenterar varje vecka en ny #östersjöart och andra aktuella artnyheter.

Följ på Instagram!

Foto: Ida Brännäng

Betesdjur till sjöss bevarar skärgårdens växter

Vi behöver kött- och mjölkproducenter för växternas skull! Det är betesdjuren som gör det möjligt att ha kvar en levande skärgård och blomstrande ängar. 

Sara Cousins och Jan Plue vid Institutionen för naturgeografi har visat att den traditionella förflyttningen av betesdjur mellan skärgårdsöar bidrar till en hög artrikedom. Mångfalden minskar kraftigt på de öar som inte längre har betesdjur eller där djur inte längre flyttas runt mellan olika öar. Läs mer


Hazards of microplastic exposure to animals uncertain

Microplastic and natural particles affect animals in similar ways, which makes evaluating the hazards of microplastics difficult, shows a new study by Martin OgonowskiZandra Gerdes and Elena Gorokhova from ACES. These findings imply that unless we identify how and why microplastics differ from natural particles in their interaction with animals, we cannot be certain of how harmful they are. Read more


Aid for oceans and fisheries in developing world drops by 30%

Sustainable fisheries make good sense for jobs, nutrition, and climate change resilience. Despite this, financial aid to fisheries in developing countries has declined by 30 percent. Furthermore, projects focusing on climate issues in fisheries had a 77 percent decline. These are the main results from a study conducted by Robert Blasiak at Stockholm Resilience CentreRead more


Photo: C.Fackler/CINMS, NOAA

Sea plastics’ planetary impact

Marine plastic pollution is now firmly considered to be a planetary environmental problem and expected to be around for many generations to come. Researchers now look into whether it should be considered a component of the chemical pollution planetary boundary. New article by Patricia Villarrubia-Gómez and Sarah Cornell at Stockholm Resilience CentreRead more


Blue growth and fisheries in the global north

Blue Growth is a new term that believes economic growth within the marine sector is possible without degrading the oceans’ ecologies. Yet fisheries is often dismissed as a sector with potential for Blue Growth. In a new study Wijnand BoonstraMatilda Valman and Emma Björkvik at Stockholm Resilience Centre argue that dismissing Blue Growth is premature. Read more


Kalendarium – havshändelser från Stockholms universitet

14 februari: Baltic Breakfast, Plaststrategin ur ett Östersjöperspektiv Läs mer

22 februari: The Ocean in a +2°C world - An analytical perspective Läs mer

8 - 9 mars: Baltic Sea Future Congress Läs mer

14 mars: 3rd BONUS Symposium on Sustainable Ecosystem Governance Läs mer

15 mars: Sista dag att boka Askövistelse 2018 Läs mer

21 mars: Stockholms universitets hållbarhetsforum Läs mer


Lediga anställningar

Biträdande lektor i miljörätt vid Juridiska institutionen. Sista ansökningsdag 15 februari. Läs mer

Säsongsanställd tekniker/båtförare vid Stockholms universitets Östersjöcentrum. Sista ansökningsdag 18 februari. Läs mer

Säsongsanställd skeppare vid Stockholms universitets Östersjöcentrum. Sista ansökningsdag 18 februari. Läs mer

Forskare i biofilmsbildningen på mikroplaster vid Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi. Sista ansökningsdag 18 februari. Läs mer

Forskare för studier av antagonistiska beteenden och hjärnans morfologi hos guppys vid Zoologiska institutionen. Sista ansökningsdag 18 februari. Läs mer

Doktorand i marinbiologi vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik. Sista ansökningsdag 23 februari. Läs mer

Doktorand i marinbiologi vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik. Sista ansökningsdag 23 februari. Läs mer 

Doktorand i miljövetenskap med inriktning mot kopplingar mellan kol-kryosfär-klimat i det arktiska land-hav systemet vid Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi. Sista ansökningsdag 1 mars. Läs mer

Doktorand i etologi vid Zoologiska institutionen. Sista ansökningsdag 2 mars. Läs mer


Kommande disputationer

22 mars: Filippa Fransner, Organic carbon dynamics in the Baltic Sea – a modelling perspective.


Nya avhandlingar

Lukas Mustajärvi, Contaminated sediments: methods to assess release and toxicity of organic chemical mixtures. Läs mer

För att prenumerera, skicka ett mejl till ostersjocentrum@su.se  Klicka här för att avsluta din prenumeration.