Göteborg den 29 januari 2018

Hej ##firstname##!

 

Nya medlemmar

Volvo Penta, Norrlands Universitetssjukhus och Högskolan i Luleå är nya medlemmar i Sustainability Circle.

 

Det är givetvis glädjande, säger Anders Källström, ordförande i Sustainability Circle.

Volvo är en av våra grundare och en mycket aktiv medlem. Det känns väldigt bra att nya delar av Volvokoncernen ansluter.

Norrlands Universitetssjukhus och Högskolan i Luleå innebär att vi breddas dels i sjukhusvärlden där Sahlgrenska Universitetssjukhuset tidigare är medlem, dels i den akademiska världen där Chalmers tidigare är medlem. Förhoppningen är att dessa båda kluster nu skall växa ordentligt.

 


Trafikverket värd för Maintenance Excellens

 

Trafikverket är ansvarig för de statliga riksvägarna och de statliga järnvägarna och är därmed en av landets viktigaste organisationer. Alla berörs dagligen, både privat och professionellt, av hur bra våra vägar och järnvägar fungerar. Verksamheten omsätter över 50 miljarder varje år och är därmed större än exempelvis försvaret Pengarna skall räcka till drygt 14 000 kilometer järnvägsspår (med drygt 15 000 växlar), drygt 98 000 kilometer statliga vägar och mycket annat (exempelvis alla bilfärjor). 85 procent av personresorna utförs på väg, men andelen järnvägsresor ökar sakta.

 

Trafikverkets utmaning kan sammanfattas i fyra punkter: Den är första är att få resenärer och transportörer att tänka om avseende valet av transportslag. Den andra är att optimera utnyttjandet av den befintliga infrastrukturen. Den tredje utmaningen är att bygga om och den fjärde att bygga nytt.

 

Trafikverket är sedan 2017 medlem i Sustainability Circle och var i torsdags värd för Maintenance Excellens. Drygt 18 miljarder sätts av till underhåll. Det är glädjande att konstatera att statens anslag till underhåll ökar. Politikerna har med andra ord fått upp ögonen för vikten av att vi sköter våra anläggningar. Järnvägsunderhållet, exempelvis, har sedan 2011 ökar från i runda tal 5 till 7 miljarder och skall 2020 uppgå till närmare 10.

 

Trafikverkets projekt för att utveckla ett digitaliserat järnvägsunderhåll kallas ePilot. Projektet bedrivs i samarbete med Luleå Tekniska Universitet, järnvägsföretagen och underentreprenörerna. 23 delprojekt har avslutats, ytterligare 30 finns i projektbanken. Trafikverket skapar också ett verklighetslabb för en digital järnväg. Målet är att utveckla digitala informationslösningar i samarbete med partners. 

 

 

Trafikverket berättade också om ett projekt med vägscanning. Med hjälp av bilar som kör på våra största vägar scannas dessa avseende sin tekniska status. Detta genererar data som därefter kan användas för investerings-, reinvesteringsundersökningar och för beläggningsprojektering.

 

- Mötet på Trafikverket visar att industri och infrastruktur har mycket att lära av varandra, säger Anders Källström från Sustainability Circle. Det skall bli väldigt spännande att följa arbetet med digitaliseringen inom Trafikverket.


Young Maintenance

Rekryteringen av nästa generation är en av de frågor som skapar störst engagemang inom Sustainabilty Circle. Det finns flera utmaningar:

 

 • Medelåldern bland många av dem som arbetar med underhåll är hög. Vi ser stora pensionsavgångar framför oss.

 

 • Underhåll uppfattas inte alltid som en spännande karriär bland de som går i skolan idag. Genom att vi nu utvecklar underhåll till Smart Maintenance hoppas vi att underhåll skall bli mer attraktivt.

 

 • Utvecklingen från traditionellt underhåll till Smart Maintenance innebär att kompetenskraven breddas. Traditionellt har underhåll haft stor kunskap avseende analog teknik. Den måste nu kompletteras med digitalt kunnande. Det uppfattas som positivt av alla dem som tycker att den digitala utvecklingen är spännande, men också som jobbigt av alla dem som inte fascineras av digital teknik. Dessutom ställer Smart Maintenance krav på ingenjörer som är skickliga på att agera utanför den egna organisationen. Behovet av ”soft skills” (kommunikationskunnande) ökar därför snabbt.

 
Hur skall vi nå nästa generation? Genomströmningen av ungdomar är ju enorm (det finns exempelvis 125 000 åttondeklassare i Sverige just nu. Det har diskuterats i samband med ett antal workshops. Flera av våra medlemmar har involverat vänner och bekanta som arbetar inom skolan för att vi skall öka vår kunskap.

 

De två medier som förespråkas är filmer på YouTube (som bland annat Sandvik gjort skickligt) och digitala spel. Vi kommer att jobba vidare med båda dessa idéer.

 

Tills vidare satsar vi dock på lärarna. Genomströmningen av lärare är förstås liten. Varje kontakt med kollegiet på relevanta grundskole- och gymnasieskolor är med andra ord en investering.

 

Genom att arrangera studiedagar för lärarna kan vi ge dem inblick i hur vi tänker när det gäller Smart Maintenance i allmänhet och de krav på kompetens som vi ställer på nästa generation i synnerhet. Utmaningen är nu att arrangera en årlig studiedag för lärarna i det egna företagets upptagningsområde för att få en kontinuitet i relationen. Skolan är ju näringslivets viktigaste leverantör.

 

Sustainability Circle hjälper gärna till med både upplägg och genomförande. Alla medlemsansvariga har fått ytterligare information om hur vi går vidare.

 

Nu kör vi!

 


Kalendarium 2018

Workshops/Nätverksaktiviteter

Smart Maintenance Technology

 • 24 april - Värd SSAB i Borlänge
 • 20 november - Värd IVL i Stockholm/Göteborg

 

Maintenance Excellence

 • 14 mars - Värd Enerco och Sandvik i Hofors
 • 22 maj - Värd Sandvik i Sandviken
 • 14 november - Värd Pichano Holding i Gävle

 

Smart Maintenance Management

 • 27 februari - Värd BillerudKorsnäs i Gävle
 • 6 december - Värd DynaMate AB i Södertälje 

 

Konferenser

På Sustainability Circle Meetings samlas vi kring konkreta case som visar hur långt Smart Maintenance kommit just nu. Konferensen är dessutom ett viktigt tillfälle för oss alla att nätverka med likasinnade.

Under 2018 har vi följande datum att se fram emot:

 • Sustainability Circle Meeting: 8 maj i Göteborg
 • Sustainability Circle Meeting: 10 oktober i Göteborg

Referensgruppsmöte

En gång i månaden kallar vi nätverket till ett refensgruppsmöte där vi diskuterar aktuella frågeställningar. Datum och teman för kommande möten är:

 • 16 mars:  Young Maintenance
 • 13 april: Rekrytering och kompetensförsörjning inom Smart Maintenance
 • 18 maj: Behovet av utbildning

Medlemmar


linkedinfacebookyoutube