Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nyhetsbrev nr 1- 2018


Strömsund får vindkraftteknikerutbildning

Idag beviljade Myndigheten för yrkeshögskolan Strömsunds kommuns ansökan om att återstarta sin utbildning av vindkrafttekniker.

- Det här har vi jobbat stenhårt för, säger kommunalrådet Göran Bergström. Det är inte bara här i regionen det är stor brist på tekniker, det gäller hela Sverige. Läs mer>>


Vindkraften slår nya rekord - men vem ska sköta verken?

Just nu byggs 747 vindkraftverk i Sverige.

Samtidigt råder stor brist på dem som ska sköta verken – utbildade vindkraftstekniker.

Det stora antalet verk betyder att investeringar pågår till ett värde av 30 miljarder kronor, det mesta i Norrland.

  • Det är fantastiska siffror och ett viktigt bidrag till klimatomställningen, säger Jan Olof Dahlin, projektutvecklare vid OX2.

OX2 står för anläggning av 159 av de 747 verken och fler blir det både för bolaget och för branschen i stort. Läs mer>>

Läs rapporten om utbildningsvägar och rekryteringsbehov, klicka här>>


Energimyndigheten bjuder in intresserade att ansöka om projektmedel för aktiviteter inom ramen för Nätverket för vindbruk.

Nätverket för vindbruk bedrivs på uppdrag av regeringen och har till uppgift att bidra till omställningen till ett 100 procent förnybart energisystem genom att sprida kunskap om vindkraft och verka för en väl förankrad och väl lokaliserad utbyggnad av vindkraft, som även genererar mervärde lokalt.

Läs mer om hur du kan göra ansökan genom att klicka här>>


Nytt kraftfullt projekt i Sollefteå för att skapa positiv utveckling

Vindkraften har på senare år utvecklats snabbt i Norrlands inland. Satsningar som medför nya arbetstillfällen och stora investeringar. För att visa utvecklingspotentialen för det regionala näringslivet och skapa förutsättningar för att möta behovet av kompetensförsörjning pågår projektet ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling” under perioden 2017-07-01 till 2019-12-31.

Energisektorn har alltsedan utbyggnaden av vattenkraften påbörjades varit en betydande del av stora delar av arbetsmarkanden i Norrlands inland. På senare år har vindkraften utvecklats snabbt i regionen. Nyinvesteringarna i vindkraft och reinvesteringar i elnät och vattenkraft har inneburit en stor sysselsättningsökning. Läs mer>>


Många intresserade vid informationsmöte om vindkraftsutbyggnaden i Haveröområdet

Runt sjuttio personer trotsade snöyran och möttes i Folkets hus i Överturingen under onsdagskvällen (17/1).

Anledningen var det möte kring SCA:s planerade vindkraftsetableringar i Storflötten och Länsterhöjden som anordnades av Ånge kommun och Vindkraftcentrum.

Fokus för kvällen var de möjligheter för bygden som uppstår i och med vindkraften, vad gäller både näringsliv och andra frågor. För att kunna ta tillvara på dem gäller det nämligen att vara beredd, och att lokalt näringsliv håller sig framme när byggnationerna nu börjar dra igång. Läs mer>>


Arise knyter till sig ny vindpark via ett optionsavtal med Dalavind.

Enligt ett pressmeddelande från Arise AB den 22/12 har de tecknat ett optionsavtal med Dala Vind om rätten att förvärva vindkraftsprojektet Enviksberget om ca 35 MW. Läs mer>>


Nytt stöd främjar vindkraft

Regeringen har beslutat att ge Energimyndigheten i uppdrag att fördela en ny vindkraftpremie till kommuner som framgångsrikt arbetar för ny vindkraft. Detta ska stötta omställningen till ett helt förnybart energisystem. Läs mer>>


Eolus säljer 232 MW vindkraft till Aquila Capital. 61 vindkraftverk i Västernorrland

Eolus har tecknat avtal med Aquila Capital avseende försäljning av vindparkerna Kråktorpet och Nylandsbergen bestående av 61 vindkraftverk med en total installerad effekt om 232 MW. Den preliminära köpeskillingen för vindparkerna uppgår till 264 MEUR. Läs mer>>


OX2 och Fontavis tecknar ännu ett avtal om en vindpark i Sverige

Fontavis, en schweizisk kapitalförvaltare inom förnybar energi och infrastruktur, har tecknat ett förvärvsavtal med OX2 om 33 MW vindkraft. Avtalet avser Orrberget vindpark med nio vindkraftverk från Nordex. Det är den andra affären på kort tid mellan parterna.

Orrberget vindpark i Ludvika kommun beräknas stå klar hösten 2019. Därefter kommer OX2 att ansvara för teknisk och kommersiell förvaltning av parken. Den förväntade genomsnittsproduktionen är ca 96 GWh per år. Läs mer>>


Elfakta 2017: vindkraftsrekord och stängd reaktor

PRESSMEDDELANDE från Energiföretagen*: Mer förnybar el i det svenska systemet gav bland annat alla tiders vindkraftsrekord, nära 18 TWh. Ytterligare en reaktor stängdes och elpriserna steg jämfört med år 2016. Så kan elåret 2017 sammanfattas.

Den växande tillgången till elproduktion har gett prisnivåer på el som lett till bristande lönsamhet för äldre kärnkraftverk. Reaktorn i Oskarshamn 1 stängdes för gott i juni månad. Oskarshamn 1 som driftsattes 1972 var den första storskaliga reaktorn i Sverige och har producerat cirka 110 TWh el (Terawattimmar=miljarder kilowattimmar) under de 45 år som den varit i drift. Läs mer>>

Save the date för Energivärlden – tema vind

Boka in 29-30 maj! För då går konferensen "Energi-världen - tema vind", av stapeln. Målet om ett 100 procent förnybart elsystem för med sig både möjligheter och nya utmaningar, inte minst kopplat till behovet av mer vindkraft i nätet. Det uppmärksammar Energi-myndigheten med en ny årlig konferens. "Energivärlden" blir ett forum för alla som vill följa utvecklingen inom energiområdet – och vi startar med förnybart på tema vind. Läs mer>>


Tillstånd klart för Ranasjöhöjdens 40 vindkraftverk, överklagan avslogs.

Mark och miljööverdomstolen har nu meddelat att de som överklagat vindkraftparkens tillblivelse inte får något prövningstillstånd.

Det är företaget Krange Vind AB som nu har tillstånd för den tänkta vindkraftparken. Den ingår i samma projekt som Salsjöns 25 vindkraft-verk och Flakabergets sex vindkraftverk. Totalt planeras 71 vindkraftverk som innebär en investering på runt tre miljarder kronor i Ramseletrakten.
Hans-Erik Flodin som är VD för Krange Vind AB tror att byggnationerna kommer att starta inom ett par år.

Läs mer>>


Svensk Vindkraftförening tar plats i global vindkraftsstyrelse

Svensk Vindkraftförenings verksamhetschef, Ulla Hedman Andrén, har vid ett extra styrelsemöte utsetts till ordinarie ledamot i World Wind Energy Association, WWEA. Läs mer>>


Klicka här för att komma till vår facebooksida>>

Håll dig uppdaterad med det senaste från branschen.

Om du går in och gillar vår Facebooksida kommer våra nyheter att dyka upp löpande i ditt Facebookflöde så fort de publiceras.


Registrera ditt företag i våra databaser

Registrera dig i företagsdatabasen här.


Vindkraftcentrums hemsida är nu mobilanpassad. Det senaste inom vindkrafts-branschen rätt in i din mobil.

vindkraftcentrum.se


Kontakta oss

Torbjörn Laxvik
0707-80 90 34
torbjorn.laxvik@vindkraftcentrum.se


Christer Andersson
0768-10 49 20
christer.andersson@vindkraftcentrum.se


Susanne Tellström
0724-51 27 42
susanne.tellstrom@vindkraftcentrum.se


Vindkraftskurs.se Nu uppdaterad till version 3.0!

Vindkraftskurs.se riktar sig i första hand till handläggare i kommuner och länsstyrelser men är öppen för alla som vill lära mer om vindkraft.

Syftet med kursen är att öka kunskapen om vindkraft och specifikt om frågeställningar som är aktuella vid tillståndsärenden.

Du väljer själv när och i vilken takt du vill genomföra utbildningen. Samtliga delar av utbildningen är avgiftsfria. Kursdeltagare från kommuner, länsstyrelser och andra myndigheter kan registrera sig i forumet som ingår som del i kursen.

Nytt i version 3.0


Vindkraftcentrum.se är en del av Nätverket för Vindbruk
och verksamheten finansieras av Energimyndigheten.

www.vindkraftcentrum.se

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.