Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nyhetsbrev från FU januari 2018

Främjandemedel till snabbspårscoacher

Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd har fått beviljat främjandemedel från Arbetsförmedlingen för ett projekt vars syfte är att synliggöra kompetens och att främja användningen av arbetsmarknadspolitiska insatser för nyanlända. Detta ska göras genom Snabbspårscoacher som i fyra regioner (Stockholm, Göteborg, Skåne och Västerbotten) kommer att utföra informationsinsatser riktade mot Arbetsförmedlingens handläggare, arbetssökande inom etableringen och arbetsgivare inom fastighetsbranschen. Målet är att säkerställa att de arbetssökande inom etableringen som har relevant kompetens för fastighetsbranschens yrkesroller hänvisas till det snabbspår för nyanlända som finns inom fastighet. För detta krävs att handläggarna på Arbetsförmedlingen har god kännedom om fastighetsbranschens yrkesroller, deras arbetsuppgifter, valideringsverktyget FAVAL samt snabbspårets olika delar, vilket Snabbspårscoacherna kommer att arbeta med kontinuerligt. 

Projektet kommer att löpa under hela 2018 och vi söker för närvarande kandidater till arbetet som Snabbspårscoacher i regionerna Göteborg, Skåne och Västerbotten. Är du, eller någon du känner, intresserad av att arbeta med oss på Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd som Snabbspårscoach? I så fall kan du läsa mer om rollen på vår hemsida via knappen nedan. Välkommen med din ansökan! Intervjuer kommer att ske löpande. 

Många beviljade YH-utbildningar inom Fastighet

Myndigheten för yrkeshögskolan meddelade den 26 januari att antalet årsplatser inom yrkeshögskolan kommer att öka med ca 45 procent till 2022, från ungefär 30 000 till 44 000 helårsplatser. Sett till antal studerande förväntas yrkeshögskolan växa från dagens 50 000 studerande till omkring 70 000.

Av årets 525 beviljade utbildningar totalt så kammade fastighetsbranschen hem 17 av totalt 36 ansökta utbildningar. Detta motsvarar 47% i beviljandegrad, vilket förstås är väldigt positivt och glädjande!

Av 17 utbildningar så leder 7 till fastighetsförvaltaryrket, 4 stycket till fastighetstekniker, 4 stycken till fastighetsingenjör och 2 stycken till Facility manager. Detta speglar väl det behov som vi ser ute hos företagen i branschen.

Glädjande är att Norrland fått sina två första YH-utbildningar inom fastighet, Drift- och fastighetstekniker i Östersund och fastighetsförvaltare på distans i Umeå. Av regionerna så beviljades flest utbildningar i Göteborg, 5 stycken, tätt följt av Stockholm med 4 utbildningar.

Läs mer information om beviljade utbildning på MYH.se genom att klicka på knappen nedan!

Fastighetsinriktningen, VF-programmet

Arbetar du med gymnasieskolans fastighetsinriktning på VF-programmet? I så fall är du välkommen att gå med i facebookgruppen: Fastighetsinriktningen, VF-programmet. Du hittar gruppen genom att söka på namnet på Facebook. Som medlem kan man diskutera frågor som rör programmet, kurslitteratur, APL och så vidare med kollegor över hela Sverige. 

Sprid gärna denna grupp till alla som kan ha nytta och intresse av den! Medlemmarna är de som gör gruppen och som skapar möjlighet till viktigt erfarenhetsutbyte.

Valideringsverktyget FAVAL

Valideringsverktyget FAVAL ger dig möjlighet att validera din kompetens, både formell och reell, mot yrkesroller inom fastighetsbranschen. Valideringen genomförs på ackrediterade testcenter runt om i landet och består av både teoretiska och praktiska prov.

För närvarande kan man validera sig på gymnasial nivå mot yrkesrollerna fastighetsskötare, -värd och -tekniker. Inom kort kommer man dock inom FAVAL också kunna validera sig på eftergymnasial nivå mot yrkesrollerna fastighetsförvaltare och -ingenjör. Detta är ett pågående utvecklingsarbete och vi på FU ser fram emot att snart kunna ta emot ansökningar om att bli ett ackrediterat testcenter från eftergymnasiala utbildningsanordnare. Håll utkik på FAVALs hemsida (www.faval.info) där det inom kort kommer att läggas upp mer information.

Nu kan du testa att göra demo-frågor i FAVAL och få en bild av hur det teoretiska provet fungerar och är utformat. Du gör detta via FAVALs hemsida genom att klicka på knappen nedan. Information om hur du gör för att få tillgång till demo-frågorna finns längst ner på sidan. 

Har du frågor eller funderingar kan du kontakta oss här.

Besök oss på www.fastun.se eller följ oss i våra sociala kanaler.

facebooktwitteryoutubelinkedin

Vi tryggar branschens framtid!

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är medlem hos oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.