Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.Nytt år och nya vägar

Vi är inne i en intensiv period av aktiviteter på Betaniastiftelsen. Efter några månader av kvalitetssäkring, testning och dialog med olika kulturskapare lanserade vi nyligen tjänsten Kulturarenan på nationell basis. Flera dagstidningar runtom i landet har uppmärksammat denna nya möjlighet att delta i kulturlivet även för dem som inte själva kan ta sig till spelplatserna.

Snart startar även Palliation ABC, vår avgiftsfria webbutbildning i palliativ vård för personal inom vård och omsorg som vi har utvecklat i samarbete med Svenskt Demenscentrum. 

Vi berättar mer om både Kulturarenan och Palliation ABC i det här nyhetsbrevet.

En annan nyhet är att vår styrelseledamot Ulla Burman den 1 februari går in som tillförordnad direktor på deltid. Anledningen är att jag byter tjänst och blir rektor vid Bromma Folkhögskola. Skolan är en av fem folkhögskolor där Equmeniakyrkan och dess ungdomsorganisation Equmenia är huvudmän. Jag har tidigare varit skolchef vid en av dessa folkhögskolor, Södra Vätterbygdens Folkhögskola i Jönköping, och ser detta som en möjlighet att knyta ihop ”arbetslivssäcken” med en avslutande fas i folkhögskolevärlden. 

Självklart kommer jag att fortsätta följa Betaniastiftelsens imponerande arbete i denna spännande utvecklingsfas och ta vara på den kunskap jag fått. Jag kommer också att fortsätta vårda de värdefulla kontakter jag fått möjlighet att knyta under den här givande tiden.

Jag önskar både arbetskamrater och styrelse lycka till i det fortsatta arbetet!

Anders Andersson


Nu lanseras Palliation ABC

Just nu pågår den sista testkörningen av Palliation ABC inför lanseringen den 5 februari.

Palliation ABC är en avgiftsfri webbutbildning i allmän palliativ vård som utvecklats av Betaniastiftelsen i nära samarbete med Svenskt Demenscentrum. Utbildningen är baserad på Socialstyrelsens kunskapsstöd och nationella riktlinjer för god palliativ vård i livets slutskede och riktar sig till all personal inom vård och omsorg. Efter utbildningen kan du göra ett kunskapstest och det finns även möjlighet att skriva ut ett diplom. Sammantaget tar webbutbildningen cirka 3,5 timmar att genomföra. Som ett led i utvecklingsarbetet har Palliation ABC testats av Nyköpings SSIH, i Västmanlands län samt faktagranskats av Peter Strang, professor i palliativ medicin vid Karolinska Institutet.

Palliation ABC kommer finnas tillgänglig från 5 februari 2018 på Svenskt Demenscentrums utbildningsportal.

─  Utbildningsbehovet inom området är stort vilket också Socialstyrelsen konstaterat vid en utvärdering av den palliativa vården i Sverige. Målet är nu att ge alla yrkesgrupper inom vård och omsorg goda möjligheter till fortbildning för att kunna utföra god palliativ vård, säger Johan Sundelöf, läkare och programchef Betaniastiftelsen.

Läs mer på www.palliationsakademin.se


Express Yourself with Art – skapande verksamheter för nyanlända

Just nu pågår utställningen Express Yourself with Art 3.0 på Kulturhuset i Stockholm. Den är resultatet av ett projekt som undersökt hur konst kan vara ett psykosocialt stöd för ensamkommande unga. Ungdomarna, en grupp pojkar och flickor under tjugo år, kommer från bland annat Afghanistan, Eritrea, Etiopien, Irak och Syrien och några har även ingått i en referensgrupp. Projektet har gett ny kunskap som nu ska omsättas till verktyg dels för kulturpedagoger att möta psykisk ohälsa, dels för unga nyanlända samt för boendepersonal när det gäller skapande aktiviteter som resurs för välmående.

Foto: Moa Roos Svensson
Foto: Moa Roos Svensson

Express Yourself with Art 3.0 är ett samarbetsprojekt mellan Betaniastiftelsen, Lava bibliotek och verkstad i Kulturhuset och  Stadsteatern som genomförts med stöd från Folkhälsomyndigheten. Utställningen visas på Kulturhuset i Stockholm till och med den 4 februari 2018.

Yasin Safdari, en av de ungdomar som deltog i Express Yourself: ”Bilderna hjälper mig att berätta om mina känslor. När man ritar, då förstår man hur man tänker om allt.”

Se en film om projektet här

 


Nya avsnitt i Pallationspodden

Vi släpper löpande nya avsnitt i vår podd om vård i livets slutskede. I det senaste avsnittet av Palliationspodden samtalar läkarna Johan Sundelöf och Claes Lundgren om palliativ vård vid hjärtsvikt.

Missa inte våra populära videoföreläsningar
Du har väl inte missat vår serie med korta videoföreläsningar? Under de senaste nio månaderna har avsnitten om palliativ vård visats över 10 000 gånger. I slutet av januari kommer nya föreläsningar med överläkare Staffan Lundström om läkemedelsbehandling vid olika symtom i palliativ vård tillsammans med kortfilmer med sjuksköterskan Monica Axelsson om omvårdnadsåtgärder vid olika symtom. Här hittar du videoföreläsningarna.

Folkhälsan i Finland inför Kulturarenan

Betaniastiftelsen har etablerat ett samarbete kring Kulturarenan med Folkhälsan Välfärd, ett företag som bland annat erbjuder seniorboenden på tolv orter i Svenskfinland. Under 2018 kommer Folkhälsan att införa Kulturarenan på alla sina boenden, så att de som har svårt att ta sig till spelplatserna ändå ska kunna ta del av kultur på svenska, individuellt eller i grupp.

─ Vi är mycket glada över kontakten med Folkhälsan som vi hoppas ska leda till vidare samarbete även kring själva kulturutbudet, säger Ulrika Lind, utvecklingsansvarig Kulturarenan. Samverkan kring digitalt förmedlat kulturinnehåll över landsgränserna är ett naturligt steg, och genom Kulturarenan skapas smidiga förutsättningar.


Aktuella utbildningar:

Kulturarenan – en värdefull resurs i omsorgen

Den 19 april arrangerar Betania-stiftelsen en inspirationsdag för aktivitetsansvariga inom vård och omsorg tillsammans med Konserthuset Stockholm och Kompetenscentrum för kultur och hälsa vid Stockholms läns landsting. Dagen vänder sig till den som vill veta mer om hur digital kulturtillgång, till exempel genom Kulturarenan och KonserthusetPlay, kan främja livskvalitet och välbefinnande samt hur utbudet kan användas i vardagen. 
Tid och plats: 19 april i Stockholm
För mer information och anmälan:
klicka här 

 

Konsten att rädda liv – om att förebygga självmord

Ullakarin Nyberg, överläkare och specialist inom psykiatri och onkologi, har forskat i drygt i tio år kring självmord och bemötande av anhöriga. Att bryta den tystnad som omger psykisk ohälsa och självmord och lära sig känna igen varningstecken är kunskap som kan rädda liv. Ullakarin har just kommit ut på med boken ”Suicidprevention i praktiken” och i maj håller hon kurs i detta angelägna ämne.
Tid och plats: 23 maj i Alingsås 
Sista anmälningsdag: 15 maj
För mer information och anmälan: klicka här


En praovecka på Betaniastiftelsen

Utbildning om själavård, temadag om suicidprevention och hur man kan må bättre av kultur. Vår fjortonåriga praktikant Stella Ekelund fick pröva på mycket under sin praktikvecka på Betaniastiftelsen.
”Jag har lärt mig mer om stiftelsen och hur arbetslivet fungerar på riktigt.”
Läs hela hennes redogörelse för praktikperioden här.


Hemsida: www.betaniastiftelsen.nu
info@betaniastiftelsen.nu

Ansvarig utgivare: Johan Sundelöf, Betaniastiftelsen 
Adress: Högbergsgatan 13, 116 20 Stockholm
Telefon: 08-641 51 91

BETANIASTIFTELSEN är en icke vinstdrivande stiftelse som utifrån en helhetssyn på människan bedriver verksamhet inom tre profilområden: palliativ vård, kriskommunikation och existentiell hälsa. Målgrupper är sjuka, närstående och vårdpersonal, men även andra individer och grupper som behöver stöd. Stiftelsen är medlem i Famna – Riksorganisationen för idéburen vård och omsorg.

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.

facebook