Reconstructive och livet

Growing circle

24-25 mars i Lund

Bortom illusionen om hur livet ska vara kan livet levas.

Vad har du för illusioner om livet?

Känner du igen dig i att du tänker på hur livet skulle kunna vara om jag bara inte…., jag borde, jag skulle inte gjort si eller så. Kanske du till och med önskar att livet skulle vara annorlunda än vad det är. Att du skulle vara annorlunda än vad du är. Att dina föräldrar skulle varit annorlunda. Du tänker kanske att om bara andra hade varit annorlunda, mer förstående, inte så arga, sjuka, lata, krävande eller vad…. Då hade livet kunnat vara annorlunda.

För att leva livet så anpassar vi oss tidigt som barn. Vi skaffar oss överlevnadsstrategier som vi behöver för att kunna leva. Dessa följer oss upp i livet tills vi blir medvetna och kan välja ett annat förhållningssätt. I varje överlevnadsstrategi finns också dina gåvor. 

När vi låter våra inre barn växa upp kan vi möta oss själva på ett nytt sätt. Jag kan inte lägga över detta ansvar på någon annan. När jag ser vilka strategier som styr mig så kan jag på allvar börja ta ansvar för mig själv.

Reconstructive är att arbeta med energier och med kroppen. Vi låter energin göra jobbet. Arbetet tar med både det som vi kanske är medvetna om och det som vi inte är medvetna om som finns i vårt system, det kollektiva eller ”the spirit”

Allting är inte som vi tror utifrån den världsbild som vi skapat. Genom Reconstuctive kan vi helas och integrera denna kunskap. Vi förstår inte allt men kroppen vet och helas.

 

Praktisk information

Plats; Lund, lokal meddelas senare 

Kostnaden är 2800 kronor inklusive moms. Anmälan är bindande. 

Lunch och fika ingår både lördag och söndag.

Start lördag 24 mars klockan 9:30, vi avslutar senast 20:00. På söndag 25 mars börjar vi 9:30 och avslutar senast klockan 17:00.

Anmälan och frågor 0708323650 eller asa.brannborn@telia.com.Anmäl senast 15 mars.

Varmt välkommen!

Åsa Brännborn

Jag som leder denna workshop är utbildad socionom och arbetar som samtalsterapeut i psykosyntes, coachning, transpersonell coachning och handledning. Tidigare arbetade jag med personal, ledarskap och organisation i flera år.

Jag kom i kontakt med Reconstructive 2013 och har sedan dess deltagit i flera workshops med Marie Fridolf, grundare av Reconstructive school i Sverige och med Carola Castillo, grundare av Reconstructive. 2017 avslutade jag en ettårig utbildning i Reconstructive och trauma på 320 timmar som leddes av Marie Fridolf. Detta arbete har lett till stora förändringar inom mig. Om du vill komma närmare dig själv och livet så är du välkommen till denna workshop. Gå gärna in på hemsidan www.reconstructiveschool där kan du läsa mer.


homepagefacebook

www.reconstructiveschool.se

info@recontructiveschool.se